Kommentteja pyydetään matriisilomakkeesta rysähavaintojen yms. tallentamiseen

Hyönteishavaintojen tallennukseen on toivottu matriisimuotoista lomaketta, jolla voisi helposti tallentaa usean päivän (tai päivämäärävälin) havaintoja Vihkoon. Matriisilomakkeessa kukin päivä olisi sarake, ja lajit olisivat riveinä.

Tässä on luonnos tällaisesta matriisilomakkeesta. Toivoisimme tästä kommentteja. Mitä tietoja kultakin päivältä pitäisi voida tallentaa, havaintojen lisäksi? Mitä muuta pitää huomioida?

Vastaavankaltaista matriisilomaketta tehdään uudelle Vihkon kautta toteutettavalle seurantahankkeelle. Samalla kertaa matriisilomake voitaisiin toteuttaa myös yleiseen käyttöön.

Havaintoja voisi tallentaa Vihkoon matriisimuodossa myös tiedostolatauksen kautta (esim. Excelin avulla). Tällä tavalla tallennettuja havaintoja voisi sitten muokata tällä matriisilomakkeella.

Mikko / Lajitietokeskus

2 Likes

Näyttää kyllä näppärältä työkalulta.

Minusta olisi erittäin paljon hyötyä seuraavista toiminnoista ainakin allekirjoittaneelle, jonka lajinimimuisti on varsin rajallinen:

  1. sellainen mahdollisuus, että lajit voi sortteerata kirjoitusjärjestyksen (= ilmaantumisjärjestyksen) lisäksi systemaattiseen järjestykseen
  2. mahdollisuus ottaa kopio pohjaksi edellisvuotisesta tai vanhemmasta listasta ja nähdä infona syöttölomakkeella esim ed v. summalukumäärä (Ja mahdollisesti saman ruudun kumulatiivinen summa myös). Tällöin olisi käytössä valmis pohja jossa lajit olisivat joko esiintymisjärjestyksessä (meikäläiselle tämä helpottais kummasti) tai systemaattisessa jrj miten käyttäjä haluaa. Samalla näkisi mitkä ovat paikalle uusia lajeja ja myös mitkä aiemmin esiintyneet ovat vähentymässä.
  3. onko mahdollista saada lajinimikenttään suominimen lisäksi latinanimi?
1 Like

Ilmeisesti on tarkoitus, että kaikki ovat sitten aikuisia ja samoilla varmuus- ym. parametreilla? Noiden vaihtaminen voi osoittautua ongelmaksi yksittäisen havainnon kohdalla. Olisiko mahdollista tehdä se siten, että oletusarvot voisi syöttää koko erälle ja niitä voisi yksittäisen havainnon kohdalla mennä muokkaamaan jollain painikkeella?

Muuten tuo on aika lailla sama kuin ne Excelit joissa edelleen on Tervakosken raakadata monelta vuodelta. Nuo kun vielä saisi vähennettyä saman vuoden koosteista automaattisesti… :slight_smile:

Jaa niin - tieteellinen nimi tietysti, mutta se taitaa riippua valmiiksi käyttäjän asetuksista?

1 Like

Kiitos kommenteista.

Taksoninimien kieli toimisi kuten retkilomakkeella: nimeksi tulee se mitä käyttäjä kirjoittaa. Voi vaikka käyttää eri kieliä sekaisin, jos niin haluaa.

Lajiluettelon esitäyttöön on jo olemassa toiminto, joka toteutettiin retkilomakkeelle toiveiden perusteella muistaakseni jo pari vuotta sitten. Lajinimistä voi pitää kirjaa itse (tekstitiedostossa tms.), ja leikata & liimata ne retkilomakkeelle “Lisää lajilistalta”-napin avulla. Tällöin nimien kielen ja järjestyksen voi itse päättää.

Matriisilomakkeella puuttuva lukumäärätieto tarkoittaisi että ko. lajia ei ole havaittu. (Tämä olisi siis erilainen logiikka kuin retkilomakkeella, jossa lukumäärätiedon puuttuminen tarkoittaa että laji on havaittu, mutta lukumäärä on tuntematon.)

Sorttausta en lomakkeelle uskalla luvata.

Syöttölomakkeelle tuskin mahtuu verrokkihavaintoja. Aiemmin tallennetuista havainnoista voitaisiin koostaa jonkinlaisia yhteenvetoja, joita voi vaikka pitää avoinna toisessa selainikkunassa samalla kun tallentaa uusia havaintoja.

Ikä, elinvaihe, epävarmuus yms. yksilökohtaiset tiedot olisivat tässä hankalia. Ilmeisesti näitä ei ole matriislomakkeille yleensä kirjattu? (Ainakaan näkemissäni esimerkeissä.)

Epävarmuuden voi myös ilmaista määrittämällä yksilöt sellaiselle tasolle, josta on varma :slight_smile: Minulla suurin osa menisi Lepidopteraksi…

Mikko / Lajitietokeskus

Jotta datasta tulisi mahdollisimman käyttökelpoista, tulisi kehitysvaiheen olla automaattisesti aikuinen. Kehitysvaiheeltaan neutraaleja havaintoja ei ole suotavaa enää lisätä tietokantaan. Toki silloin nähtäisiin, onko lajia ko. paikalla, mutta fenologiatiedot olisivat puutteelliset.

1 Like

Kiitokset Mikko. Tämän asian edistyminen on todella hieno uutinen.

Itselleni tuli mieleen, että tämän kautta on varmasti helppo ilmoittaa myös paikkakohtaisia vuosilistoja varsinkin, jos edellisen vuoden listan saa tallennettua seuraavan vuoden pohjaksi.

Jotta lomake soveltuisi tuohon käyttöön, niin

  1. x tai jokin muu merkki pitäisi merkitä, että laji havaittu. Mahdollisesti runsauttakin voisi jotenkin näillä määritellä (esim. x = 1-3 exx,. xx = 4-9 exx., xxx = 10 tai enemmän.; rajat voisi mennä toisinkin tai hienoimmillaan ne voisi itse määritellä lomakkeen yläosassa).
  2. Mielenkiintoisemmista lajeista pitäisi olla mahdollisuus tarkentaa ilmoitusta niin, että voi ilmoittaa tarkemmat ajankohdat ja yksilömäärät, jolloin tietokantaan kirjautuisivat nämä tarkemmat tiedot vuosilistailmoituksen sijaan.

Jari.

Hyvä että asia edistyy. Oma datani valo- ja syöttirysistä on nyt omalla excel-taulukoillani. Käytännössä lajimäärä vuosittain noin 500 ja yksilömäärä vaihtelee 80-120 tuhannen välillä, aikaväli maaliskuulta joulukuun alkuun, eli päiviä suunnilleen 200-250. Tämmöistä määrää ei tietysti Vihkoon pysty syöttämään kuin jonkinlaisella matriisipohjalla.

  • Voiko vanhat Excel pohjaiset matriisitaulukot helposti muuntaa tämän uuden matriisin muotoon ? Järkevää lienee kuitenkin “paloitella” data pienempiin osiin, esim. luokitella ne lajiryhmiin, vaikkapa 6-9 pääryhmää ja jakaa aikajana eli päivät vaikkapa kuukausiin. Näin olen tehnyt omassa järjestelmässäni.

  • Toivottavasti uusi matriisi on mahdollisimman “kevytkäyttöinen” ja helposti kopioitavissa oman läppärin työpöydälle. Onko sitä sen jälkeen vielä mahdollista muokata omiin tarpeisiin paremmin sopivaksi? Jos jonkin havainnon osalta lajimääritys on epävarma tai kesken on tästä hyvä olla jonkinlainen kommenttimahdollisuus.

  • Rysämateriaalissa on kovin harvoin muita kehitysasteita kuin aikuisia perhosten osalta, joten tähän liittyviin tarpeisiin en tässä kajoa.

1 Like

Tässä olisi ehkä syytä erottaa 2 erillistä asiaa:

  1. Tarjolla oleva lomake on tarkoitettu syötettäväksi suoraan Vihkon lomakkeena, joka avautuu Vihkon nettisivulta.
  2. Oletan, että useampi harrastaja haluaisi syöttää vanhat havaintonsa excel-muodossa massatallennuspohjalla, mutta nimenomaan tällaisessa matriisimuodossa. Onko tällainenkin jatkossa mahdollista?

Korjatkaa, jos olen väärässä kohdan 2 olettamuksen osalta.

1 Like

Nämä kulkevat käsi kädessä: Excel tms. -tiedostomuodossa tallennettava data vaatii taustalleen Vihkossa olevan lomakkeen, jolla tallennettua dataa voi jatkossa editoida. (Kun data on kerran viety Vihkoon, primääridata on siellä, eikä sitä enää voi ylikirjoittaa uudella tiedostolla.) Siksi toteutus aloitetaan Vihkon lomakkeella, mutta sen jälkeen tiedostotallennuksen ei pitäisi enää olla kovin vaikea toteuttaa, mikäli yksi formaatti riittää kaikille. Aiemmin käytetyistä formaateista olemme saaneet muutamia aiemmin käytettyjä malleja, jotka ovatkin olleet mukavan yhtenäisiä.


Matriisilomakkeessa (etenkin Excelissä tm. taulukossa) on vaikea määritellä yksittäiselle havainnolle poikkeavia tietoja tai tarkennuksia. Vai onko tähän olemassa jo jokin käytäntö? Periaatteessa eri kehitysasteista jne. voidaan tehdä omia rivejään (sitruunaperhonen/koiraat, sitruunaperhonen/naaraat, sitrunnaperhonen/tuntematon sukupuoli jne…), mutta tämä tekee lomakkeesta ja sen käytöstä helposti monimutkaista.

Todella tarkat tiedot epätavallisimmista havainnoista (ml. valokuvat) voi aina kirjata erikseen esim. retkilomakkeella, jossa on aina kaikki kentät käytettävissä.

Mikäli matriisilomakkeella halutaan olevan lajilista valmiina, pitää jokaiselle havainnolle kirjata jotain lukumääräkenttään. Toiveena olisi siis että tämä tieto sisäiltäisi sekä lukumäärän että sen epätarkkuuden tavalla, joka on nopea kirjoittaa. Helppoa olisi jos käytettäisiin yhtenäistä merkintätapaa, esim. juuri noille merkinnöille x, xx ja xxx. Kuinka yhtenäisesti/epäyhtenäisesti näitä on tähän mennessä käytetty?

Toinen tapa, jota esim. lintuharrastajien keskuudessa on käytetty, on kirjoittaa alin varma lukumäärä. Esim. 5-10 yksilöä → merkitään 5.

Mikko / Lajitietokeskus

Tästä olen samaa mieltä. Niveljalkaishavainnoissa (hyönteiset, hämähäkkieläimet ym.) tämän olisi järkevää olla oletuksena näin (sillä valtaosa havainnoista koskee aikuisia) lomakeesta riippumatta, ja kenttää muokattaisiin vain, jos sattuu tallentamaan toukan/nymfin tai muun kehitysasteen. Tällöin kentän pitäisi myös oletuksena olla näkyvillä, kun tallennetaan niveljalkaisia (muilla kuin matriisilomakkeella). Vaihtoehtoinen tapa olisi vaatia kenttään jotain tietoa pakollisena, mutta se lisäisi naksuteltavaa ja tekisi systeemin käytön raskaammaksi.

Jos tämä hyvä ajatus otetaan käyttöön, pitäisin erittäin huonona sitä, että merkintöjen rajat olisi jokaisen määriteltävissä lomakekohtaisesti. Datan perkuu ja tulkinta olisi sen jälkeen hyvin raskasta. Selkein vaihtoehto olisi asettaa x:n lukumäärille arvot, joita Vihko käyttää. Ainoa ongelma on siinä, että Vihko käsittääkseni tulkitsee merkintöjä siten, että arvoja on aina yksi. Jos xx = 4-9 exx, Laji.fi käsittääkseni tulkitsee sen havaintohaussa varovaisuusperiaatteella arvoksi 4, eikö totta? Primääridataa se ei kuitenkaan muuta, vaan kyse on tulkinnasta havaintoja esitettäessä.

Hienoa! Tuntui vaan, että tässä joillakin kommentoijilla menivät nämä 2 asiaa sekaisin, ja siksi nostin asian esiin. Saatoin tulkita väärinkin.

Käsittääkseni matriisilomakkeilla on käytetty tai voitu käyttää merkintää koiraat/naaraat? Korjatkaa, jos olen väärässä. Tällöin arvo 10/2 tarkoittaisi 10 koirasta ja 2 naarasta tai xxx/x tarkoittaisi esim. 10-50 koirasta ja 1-3 naarasta (Jarin esimerkin mukaisesti). Tämän ei luulisi olevan vaikea toteuttaa?

Äkkiseltään ajateltuna lomake voisi soveltua tämän jälkeen esim. yöperhosseurantaan, jos he haluaisivat siirtyä käyttämään Vihkoa nykyisen järjestelmän sijaan (joskin se vaatisi oman lomakkeen ja rajatun käyttöoikeuden tai muun keinon rajata käyttäjäjoukkoa, jonka havainnot otetaan seurannassa huomioon).

1 Like

Mahdollisuus sortata klikkaamalla (usein edellistä) rysäjaksoa kyseisen rysäjakson mukaiseen runsausjärjestykseen. Nopeuttaisi käyttöä, kun todennäköisesti uusimmalla rysäjaksolla olevat lajit ovat ylimpänä tyrkyllä, varsinkin, jos tabulaattorilla voisi liikkua sitten saraketta alaspäin. Samalla näkee, mitkä lajit uusia edelliseen rysäjaksoon nähden.

Mielestäni lukumääräinen arvio runsaudesta aina parempi kuin ‘xx’, esim. 10-50 → voi kirjoittaa 30.

Kun rivejä on sata tai satoja, niin tulee olla hakutoiminto, joka hakee olemassaolevan rivin. Esim. alkaa kirjoittaa Neitoperh…, niin olemassa oleva Neitoperhonen - rivi tulee tarjolle tai sitten “Neitoperhonen - > lisää uusi rivi loppuun”.

Nopean käytön kannalta olisi eduksi, jos rivit kapeampia kuin tässä ehdotuksessa, jotta useampi lajinimi näkyy kerralla näytössä.

Tämä on minusta hyvä käytäntö ja mutta perhospuolella monella on käytössä oma x/xx/xxx-luokitus ja siinä rajat vaihtelevat havainnoijittain.

Siksi toivoisin sitä, että tiedostosyöttöön tulisi mahdollisuus määritellä, mitä mikin x/xx-arvo tarkoittaa.Tietokantan kirjautuisi sitten jokaisen x/xx-arvon alaraja.

Tähän suorasyöttöön tätä mahdollisuutta ei tietenkään tarvita, koska on ihan sama kirjoittaako “x” vai “3”.

On totta, että “tärkeämmät havainnot” voi aina kirjata retkilomakkeella, mutta epäilen, että niitä kirjattaisiin selvästi enemmän, jos sen voisi tehdä näppärästi “vuodarilistaa” syöttäessä.

Itse kuvittelisin, että tämä voisi tapahtua niin, että lomakkeelle tulisi vasemmaisimmaksi sarakkeesksi “vuodarilistasarake”. Moni kirjaa “yleiset lajit” vain vuodarilistaan ja sen liitteeksi paremmat lajit tarkemmin jaksoittain ja yksilömäärittäin. Näin tällä lomakkeella voisi ilmoittaa yhtäaikaisesti vuodarihavaintolistaa ja jaksoittaista tietoa. Ja jos ilmoittaa jaksoittaista tietoa, niin kantaa ei sen lajin kohdalla kirjautuisi vuodaritietoa ks. lajista lainkaan vaan pelkstään nämä jaksottaiset tiedot. (poikkeuksena tilanne, jossa jaksoittain ei ole ilmoitettu yksilömääriä, mutta vuotuinen kokonaimäärä on annettu).

Se, että joutuu määrittelemään mm. samaa paikkatietoa useaan eri kertaan, ärsyttää ja syö intoa tiedonsyöttöön.