Laji.fi | Tietoja foorumista | Käyttöehdot | Yksityisyys | Keskustelusuosituksia

LAJI.FI-foorumi

Koodaaja haussa - ja hiukan uutisia

Luomus hakee frontend-kehittäjää/käyttöliittymäsuunnittelijaa toteuttamaan ja suunnittelemaan Laji.fi -portaalia (ja muita Luomuksen järjestelmiä)

https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tietotekniikka-asiantuntija-luomukseen
https://www.helsinki.fi/en/open-positions/it-specialist-frontend-developer


Lajitietokeskuksen kehittäminen aloitettiin alun perin Luomuksen omalla panostuksella. Sitten saimme Envibase rahoituksen 2015 - 2017 ajalle. Lajitietokeskus on hyväksytty Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle. Lajitietokeskus sai täydet pisteet kansainvälisessä arvioinnissa, ja tutkimusinfrastruktuurikomitea myönsi FIRI 2018 haussa Lajitietokeskuksen jatkokehitykselle merkittävän rahoituksen 2019 - 2022 kaudelle.
Hyväksytyt hankkeet
FinBIF 2.0

Kyseinen rahoitus on saatu yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Oulun- ja Turun yliopistojen kanssa ja siinä kehitetään myös mm. digitointitekniikoita, DNA-tutkimusta ja aloitetaan Luken:n seuranta-aineistojen tietojen välitys Lajitietokeskukseen.


Kaikki Lajitietokeskusta kehittäneet pääasialliset koodaajat ovat jatkaneet töitä täällä meillä. Osaavista kehittäjistä on kova kilpailu Suomessa, mutta Lajitietokeskus ja luonto onneksi nähdään mielenkiintoisena aihepiirinä.

Olemme myös voineet vakinaistaa Vihkon pääkehittäjän @Olli_Raitio n.

@mikko on palannut tiimiimme työskenneltyään pari vuotta Tukholman luonnontieteellisessä museossa ja on ottanut roolin Vihkon ja Laji.fi suunittelijana.

Tiimimme on liittymässä haussa olevan kehittäjän lisäksi myös henkilö, jonka pääasiallinen tehtävä tulee olemaan aineistojen tutkimustiedon käyttöön tarkoitettujen työkalujen ja analyysiportaalin suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi hankkinemme paikkatieto-osaamista yliopiston sisäisillä järjestelyillä geotieteiden laitokselta.


Kehityksen pääpiste on viime aikoina ollut perjantaina julkaistavassa uhanalaisuuarvioinnissa ja viranomaistyökaluissa, kuten työkaluissa vieraslajien torjunnan seurantaan ja hallinnointiin. Teemme myös useisiin pienempiin projekteihin Vihko-lomakkeita, mm. liito-oraville.

Laji.fi sai eilen hiukan uutta sisältöä. Jatkamme lähiviikkoina Lajit-osion laajentamista. Kerromme tarkemmin tehdyistä muutoksista ja tulevista uusista asioista pian täällä foorumeilla.

EskoP / Lajitietokeskus, tietotekniikkapäälikkö

4 tykkäystä