Laji.fi | Tietoja foorumista | Käyttöehdot | Yksityisyys | Keskustelusuosituksia

LAJI.FI-foorumi

Kuulumisia Hyönteisviikonlopusta - ja uusia ominaisuuksia laji.fi:ssa

Tässä yhteenveto Lajitietokeskuksen osuudesta Hyönteisviikonlopussa. Laji.fi palveluja esiteltiin lauantaina lyhyessä esitelmässä (kiitos @MarkoT!) sekä sunnuntaina työpajassa, johon osallistui n. 30 henkilöä.

Laji.fi ja Vihkon esittely

Laji.fi:hin on viime viikkoina lisätty uusia ominaisuuksia, joista monet ovat pitkään olleet hyönteisharrastajien toivelistalla:

 • Lajsivuilla on nyt kaaviot, jotka esittävät havaintojen jakautumisen kuukausittain sekä vuosittain.
 • Vastaavat kaaviot on myös havaintohaun tilastot-välilehdellä - näin hakuehtoja muuttamalla voi tarkastella haluamaansa dataa kaavioina (esim. sitruunaperhosen esiintyminen Lapissa, tai uhanalaisten kovakuoriaisten esiintyminen Uudellamaalla)
 • Havaintoja voi hakea yleisyyden mukaan perhosilla, kovakuoriaisilla ja vesiperhosilla. Näiden yleisyysluokitus perustuu lajeille määriteltyihin ns. frekvenssipisteisiin. (Yleisyys-hakuehdot ovat edistyneessä haussa heti lajinimikenttien alla.)
 • Havaintoja voi tallentaa Vihkoon taulukkotiedostona (esim. Excel ja Open Office Calc). Tämä ominaisuus on ollut käytössä jo viime vuodesta, mutta nyt sitä on parannettu ja selkeytetty. Työ tämän osalta jatkuu edelleen.

Ennen kesää:

 • Lisätään ohjeita mm. taulukkotallennuksesta, Hyönteistietokannan havaintojen linkityksestä ja Vihkon käytöstä yleisemmin.
 • Julkaistaan etikettisovellus, jolla Vihkoon tallennetuille näytteille voi suunnitella ja tulostaa paperietikettejä.
 • Parannetaan tiedostotallennusta.
 • Tehdään pienempiä parannuksia.

Käyttäjien toiveet

Sunnuntain työpajassa myös keskusteltiin hyönteisharrastajien tarpeista ja toiveista, joista esiin nousivat erityisesti:

 • Havaintojen tallennus matriisimuodossa, siis taulukkona jossa ensimmäisessä sarakkeessa on lajinimet ja seuraavissa yksilömäärät eri havainnointiaikoina (esim. rysäpyyntipäivinä). Tähän ei ole olemassa standardiformaattia (kullakin havaintoja näin kirjaavalla tahtoo olla oma formaattinsa), mutta meidän täytyy luoda sellainen Vihkoa varten.
 • Viranomaisten ja lajityöryhmien pitää päästä käsiksi tarkkoihin ja salattuihin havaintoihin omien tiedonsaantitarpeidensa mukaan. Vielä tämä ei helposti onnistu, mutta tätä varten on jo olemassa ns. viranomaisportaali, jota kehitetään julkisen laji.fi-portaalin ohessa.
 • Ohjeita on parannettava, esim. tiedostotallennuksesta toivottiin ohjevideota.
 • Havaintojen annotointiin ja laadunvalvontaan odotetaan parannuksia - nämä ovat jo suunnitteilla. Havaintoja voi annotoida ja kommentoida jo nyt - nämäkin siirretään sitten uuteen annotointijärjestelmään, joten ne eivät mene hukkaan.
 • Kun Vihkoon kirjataan harrastajien omia näytteitä, pitää niitä päästä hakemaan näytteen tunnisteella. Tämä ominaisuus on myös jo työlistalla.
 • Hakutulosten haku Excel-taulukkoon. Tämä on jo olemassa (Lataa havaintoja -välilehti havaintohaussa), mutta ominaisuus vaatii ainakin lisää ohjeita, ehkä myös Excel-formaattia (nyt havainnot saa zip-pakattuna tekstitiedostona)
 • Monet haluaisivat kirjata havaintoja valmiiseen lajiluetteloon, jotta lajinimiä ei tarvitsisi kirjoittaa itse. Tämä onnistuu jo nyt tiedostotallennuksena (pohjaksi voi ottaa esim. omaan käyttöön mukautetun Suomen perhosten listan. Eri eliöryhmien lajiluetteloita voi ladata Lajit-osiosta.). Lomakkeella tämän haasteena ovat hyönteislajien suuri määrä, mikä tekee oikeiden lajien löytämisestä hankalaa.

Havainnointikyselyn tuloksia

Työpajassa oli myös täytettävissä lyhyt kysely havaintojen kirjaamisesta ja tallentamisesta. Tähän vastasi kahdeksan henkilöä.

 • Kaikki pitävät kirjaa havainnoistaan, useimmiten paperilla (6 vastaajaa), Excelissä (3), Vihkossa (3), sekä aikaisemmin Hyönteistietokannassa (4).
 • Vuosittain tehtävien havaintojen määrä vaihteli sadoista yli 10.000. Lähes kaikki kertoivat kirjaavansa lähes kaikki havaintonsa muistiin. Yleisesti havaintojen kirjaamista pidettiin oleellisena koko harrastukselle.
 • Havaintojen kirjaamistapaan vaikuttaa paljon se, miten asia on totuttu tekemään, usein aloittaen vuosikymmeniä sitten.
 • Kaikkien mielestä havaintojen pitäisi olla muidenkin saatavilla (pl. esim. arkaluontoiset), erityisesti tutkijoille ja viranomaisille
 • Kuusi vastaajaa piti Vihkoa hyvänä, helppona tai toimivana, yksi oli siihen pettynyt.
 • Puolet ilmoitti käyttävänsä Vihkoa usein, loput harvemmin
1 tykkäys

Erinomaista! Tätä on odotettu ja tästä on hyvä lähteä liikkeelle. :slight_smile:

Jotta kaaviot olisivat käyttökelpoisempia, olisiko niihin mahdollista saada lisää tarkkuutta? Kuukausi on turhan laaja aikaväli esim. esiintymishuipun hahmottamiseksi. Viikko tai kaksi (kuun alku-/loppupuoli) olisi mielestäni ehdoton minimitarkkuus, vaikka uskoisin osan kaipaavan päiväkohtaistakin tarkkuutta.

Joka tapauksessa tässä oli paljon hyviä uutisia, ja tämän perusteella paljon hyvää kehitystä on odotettavissa. On valitettavaa, että jouduin perumaan tuloni hyönteisviikonloppuun aivan viime metreillä, niin en päässyt ilmaisemaan ajatuksiani jo siellä.

Kiitos jo tässä vaiheessa, Mikko. :slight_smile:

Vastaukseni havainnointikyselyn aiheisiin:
-Pidän kirjaa havainnoistani; ennen Hyönteistietokannassa, nykyisin Vihkossa. Maastokaudella pidän lisäksi rysäsaaliiden käsittelystä (määritys, laskenta) paperikirjanpitoa ennen tallennusta Vihkoon puhtaasti siksi, etten käsittele saaliita tietokoneen lähellä ja että paperikirjanpito on nopeampaa.
-Vuosittain teen havaintoja tuhansia, yksilöitä on ollut yli 20000/vuosi
-Kirjaamistavassa itselläni määräävä tekijä on se, että havaintotiedot olisivat julkisesti saatavilla ja mahdollisimman tarkkoja.
-Minulle on erittäin tärkeää, että havaintoni ovat muiden saatavilla. Se on koko harrastukseni oikeutus; tuottaa dataa.
-Vihko on hyvä, helppo ja toimiva. Välillä se on hidas ja raskas, mutta sitä lähinnä mobiilisti.
-Käytän Vihkoa ehkä viikottain, maastokaudella ja loppuvuodesta useammin.

Kuukausikaavion pylväitä klikkaamalla pääsee ko. kuukauden päiväkohtaiseen kaavioon.

Tätä ei voi huomata jos ei kokeile klikata, ja lyhyiden pylväiden klikkaaminen on hankalaa. Katsomme jos löydämme paremman kaaviosovelluksen, jossa tätä ongelmaa ei olisi.

1 tykkäys

No niinpä näkyy olevan! Heh, enpä sitä hoksannut intuitiivisesti kokeilla. Tosin tällöin voi olla, etteivät muutkaan?

Joka tapauksessa tämä riittää tässä vaiheessa itselleni; välitän tietoa klikkaamisesta eteenpäin. :slight_smile:

Noihin kaavioihin on tulossa ihan lähiaikoina vähän parannuksia

Alkup. suunnitelma oli saada kuukauden nimet klikattaviksi, mutta graafikirjasto ei sitä tukenut. Vähintään voimme lisätä aputekstin “Klikkaa kuukauden pylvästä avataksesi päiväkohtaisen jakauman” tjsp. Aputekstit ovat kuitenkin aina vähän ongelmallisia; parempi olisi että käyttöliittymä olisi intuitiivinen.

EskoP / Lajitietokeskus, tietotekniikkapäälikkö

1 tykkäys