Kysely luontohavaintojen tekemisestä ja ilmoittamisesta

Luonnontieteellinen keskusmuseo (Luomus), BirdLife Suomi, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Suomen Riistakeskus selvittävät, mitä lajiryhmiä suomalaiset havainnoivat, mikä motivoi heitä ilmoittamaan havaintojaan ja toisaalta, mitkä tekijät lisäisivät heidän mahdollisuuksia osallistua havaintojen ilmoittamiseen entistä aktiivisemmin:

https://luomus.fi/fi/kysely-luontohavaintojen-tekemisesta-ilmoittamisesta