Laji.fi | Tietoja foorumista | Käyttöehdot | Yksityisyys | Keskustelusuosituksia

LAJI.FI-foorumi

Suomen 4. lintuatlas on käynnistymässä

Suomen 4. lintuatlas on käynnistymässä!

Atlasvuosina 2022–2025 selvitetään lintujen pesimälevinneisyys ja pesinnän todennäköisyys 100 km2 ruuduissa koko maassa. Lintuharrastajien havainnot ja pesimäaikaiset lintulaskennat ovat tässä keskeisiä. Tervetuloa mukaan! Havaintoja voi tallentaa Lajitietokeskuksen Vihko-palvelun sekä BirdLife Suomen Tiiran kautta.

Ympäristöministeriön rahoittaman lintuatlashankkeen toteuttavat yhteistyössä Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus ja BirdLife Suomi. Lisää osoitteessa lintuatlas.fi

Mikko / Lajitietokeskus

Viestintä ei näytä yhteistökumppaneiden kesken olevan ihan synkronissa. Birdlife Suomen omilla atlassivuilla ainoaksi atlashavaintojen tallennuspaikaksi on mainittu Tiira-järjestelmä:

Ilmeisesti aikomuksena on siirtää Tiirasta havainnot laji.fi-järjestelmään karkeistettuna 10 x 10 km ruutuihin. Hankala ymmärtää, mitä järkeä karkeistuksessa olisi.

Muutenkin lintuyhdistykset haluavat omistaa havainnot ja päättää niiden käytöstä eli pitää ne Tiirassa, josta ne eivät ole helposti käytettävissä esimerkiksi luonnonsuojelun, tutkimuksen ja maankäytön suunnittelun tarpeisiin. Laji.fi-järjestelmästä havainnot saisi helposti, jos ne haluttaisiin sinne siirtää. Tiira-havainnotkin saa kyllä yhdistyksiltä maksua vastaan, mutta maksumuurin takana ne jäänevät helposti käyttämättä.