Suomen 4. lintuatlas on käynnistymässä

Suomen 4. lintuatlas on käynnistymässä!

Atlasvuosina 2022–2025 selvitetään lintujen pesimälevinneisyys ja pesinnän todennäköisyys 100 km2 ruuduissa koko maassa. Lintuharrastajien havainnot ja pesimäaikaiset lintulaskennat ovat tässä keskeisiä. Tervetuloa mukaan! Havaintoja voi tallentaa Lajitietokeskuksen Vihko-palvelun sekä BirdLife Suomen Tiiran kautta.

Ympäristöministeriön rahoittaman lintuatlashankkeen toteuttavat yhteistyössä Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus ja BirdLife Suomi. Lisää osoitteessa lintuatlas.fi

Mikko / Lajitietokeskus

3 Likes

Viestintä ei näytä yhteistökumppaneiden kesken olevan ihan synkronissa. Birdlife Suomen omilla atlassivuilla ainoaksi atlashavaintojen tallennuspaikaksi on mainittu Tiira-järjestelmä:

Ilmeisesti aikomuksena on siirtää Tiirasta havainnot laji.fi-järjestelmään karkeistettuna 10 x 10 km ruutuihin. Hankala ymmärtää, mitä järkeä karkeistuksessa olisi.

Muutenkin lintuyhdistykset haluavat omistaa havainnot ja päättää niiden käytöstä eli pitää ne Tiirassa, josta ne eivät ole helposti käytettävissä esimerkiksi luonnonsuojelun, tutkimuksen ja maankäytön suunnittelun tarpeisiin. Laji.fi-järjestelmästä havainnot saisi helposti, jos ne haluttaisiin sinne siirtää. Tiira-havainnotkin saa kyllä yhdistyksiltä maksua vastaan, mutta maksumuurin takana ne jäänevät helposti käyttämättä.

Milloinkas lintuatlaksen tallentamiseen suunniteltu lomake on tulossa? 3. atlaksen / Hatikan aikainen oli mutkaton ja tehokas tapa pistää tietoa talteen. Toivottavasti samanlainen tallenustapa saadaan nytkin tai jopa parempi.

Hyvä atlas-sesonki on jo menossa käpylintujen aloitellessa pesintää…

1 Like

Lintuatlakselle tehty lomake on juuri testattavana ja tulossa varsinaiseen käyttöön n. maaliskuun puolivälissä, samoin atlaksen tulospalvelu.

Atlashavaintoja voi tallentaa jo nyt käyttäen Vihkon retkilomaketta, joko selaimen kautta tai Mobiilivihko-sovelluksella. Jos havainnolle antaa pesimävarmuusindeksin, se tulee mukaan atlakseen. (Tosin juuri nyt havaintojen tallennus ei toimi, johtuen yllättävästä huoltokatkosta. EDIT: toimii taas)

Myös Tiiran ja iNaturalistin kautta voi kirjata atlashavaintoja, kirjaamalla havainnolle pesimävarmuusindeksin.

Mikko / Lajitietokeskus

3 Likes

Mikä olisi korrektein paikka antaa yksityiskohtaista käyttäjäpalautetta lomakkeesta? Asia kun kiinnostaa aika paljon, etsiydyin beta.laji.fi puolelle ja kävin testaamassa lomaketta.
Lomakkeesta löytyi yksi selkeä bugi. Muutamia puuttuvia ominaisuuksia pystyy luettelemaan.

Yleisarvosanana atlaslomake on jo ihan toimiva ja Vihko systeeminä on tietty todella hieno.

Kolmannessa lintuatlaksessa suuri osa havainoista tallennnettiin Hatikkaan vakiomuotoisina tiedostoina eikä varsinaista tallennuslomaketta käyttäen. Tämä tallennustapa on jo nyt käytettävissä myös neljättä atlasta varten luomalla Vihkon tallennuspohja esim. Excel-tiedostoksi, jossa on mukana pesimävarmuusindeksi. Erityisesti suurten havaintomäärien kirjaaminen on tiedoston avulla huomattavasti nopeampaa kuin lomaketta käyttäen.

Tämä foorumin ketju käy palautteen antamiseen mainiosti, tai sähköpostitse helpdesk@laji.fi

Esko / Lajitietokeskus

Onko kurantti menettely atlaslomakkeen kohdalla sellainen, että tallentaa yhden kymmpiruudun havainnot yhdelle lomakkeelle, jota päivittää sitä mukaa, kun havaintoja kertyy?

edit: Toki vain yhden vuoden havainnot yhdelle lomakkeelle.

Voihan niinkin periaatteessa tehdä (päivämääräväliksi 1.1.2022-31.12.2022), mutta suosittelen kuitenkin että kirjaa aina uuden retken havainnot uudella lomakkeella. Silloin saadaan talteen fenologiatietoa ja täydellisiä lajilistoja, jotka lisäävät datan arvoa ja käyttökelpoisuutta myös atlaksessa.

Täydellisistä lajilistoista ja niidne tallentamisesta tulee lisää infoa lähiviikkoina.

Mikko / Lajitietokeskus

Retkiltä varmaan kultakin omat lomakkeet, joo, mutta ajattelin esim. kotinurkilta kertyviä havaintoja, joita alkaa tulla kohta samoilta sijoilta lähes päivittäin. Että jos ne laulavat tali- ja sinitiaiset, viherpeipot ym. kirjaisi vaikkapa neljännesneliökilometrin alueelta yhteen.

Moi Pekka,
Periaatteessa voi noinkin ilmoittaa, mutta aika paljon se yleistää tietoa. Olen kokeillut testikäytössä olevaa mobiili-atlaslomaketta ja tosi helppo sillä kyllä on ilmoittaa retkeltä kultakin lajilta korkein pesimävarmuusindeksi. Sitten voi ilmoittaa esim. vain korotuksia. Eli harkintaan vielä. Kevään mittaan itse kullekin havainnollistuu, onko homma kuormittava.
Heidi, lintuatlaskoordinaattori

1 Like

eBird:ssäkin on joku pesintäindeksi havainnoille tarjolla. Kelpaako Atlakseen ilmoittaa eBirdin kautta?

eBirdin kautta ei voi osallistua atlakseen. Sen data ei ole kokonaan avointa, joten esim. atlasindeksien ja monien muiden tietojen saaminen ja käyttö sieltä olisivat epävarmoja. Indeksit ovat siellä myös erilaisia kuin Suomessa.

Mikko / Lajitietokeskus

Vielä atlaksesta: Tallensin 6.3. muutaman pesimävarmuusindekseillä höystetyn havainnon Tiiran kautta. Ne tulevat näkyviin Laji.fi:ssä, mutta kovin karkeistettuna. Onko tarkoitus, että havainnoijan nimeä ei näissä havainnoissa näy eikä niitä saa näkymään Laji.fi:n omissa havainnoissa eikä edes havainnojan nimellä hakemalla?

Tiedot siirtyvät Tiirasta Lajitietokeskukseen atlasruudun (10 x 10 km) tarkkuudella. Havainnoijan nimi ei siirry Tiira-havaintojen mukana Lajitietokeskukseen, joten sen vuoksi ko. havainnot eivät näy omissa Laji.fi:n havainnoissasi.

1 Like

Kiitos tiedoista! Tämä puoltaa ainakin minun osaltani Laji.fi:n käyttöä atlashavaintojen ilmoittamisessa.