Lintuatlaksen tulospalvelu on avattu - havaintoja voi tallentaa selaimella ja mobiilisovelluksilla

Suomen neljännessä lintuatlaksessa (2022–2025) selvitetään lintulajien pesimäaikainen levinneisyys ja pesinnän varmuus Suomessa 10 × 10 kilometrin kokoisissa atlasruuduissa. Lintuatlaksen tulospalvelu on nyt avattu osoitteessa:

Tulospalvelussa voit seurata lintuatlastietojen kertymistä lajeittain ja atlasruuduittain. Tulospalvelun toimintoja päivitetään ja laajennetaan kevään mittaan.

Lintuatlakseen on ilmoitettu jo yli 3 700 havaintoa. Pesinnät ovat monin paikoin käynnissä varhain pesintänsä aloittavilla lajeilla, kuten pikkukäpylinnulla.

Lintuatlakseen tulevat pesimävarmuusindeksillä merkityt havainnot. Voit ilmoittaa havaintosi lintuatlakseen usealla tavalla, kuten

Havaintoja voi tallentaa myös älypuhelimella käyttäen Mobiilivihko- tai Tiira Nomadi -sovelluksia.

Lintuatlaksen myötä Suomessa otetaan käyttöön uusi havaintojen ilmoittamisen tapa, täydelliset lajilistat. Tällöin ilmoitetaan listana retkellä havaitut lajit ja kullekin lajille korkein retkellä havaittu pesimävarmuusindeksi. Täydellinen lajilista mahdollistaa lajien havaittavuuden ja esiintymisen tutkimisen.

Atlaksen tähän asti havaituin laji on pikkukäpylintu:

image

Mikko / Lajitietokeskus

3 Likes