Aikaisempien lintuatlasten tuloksia

Nyt kun neljännen valtakunnallisen lintuatlaksen ensimmäinen kartoitusvuosi on käynnistynyt, jollakulla saattaa olla mielenkiintoa aikaisempien atlasten tuloksiin. Tein omiin tarpeisiini karttavisualisoinnit aikaisempien atlasten avoimen datan pohjalta, ja ne löytyvät osoitteesta https://digitalis.fi/lintuatlas/lajit/.

Yhteenveto kolmannessa atlaksessa eniten yleistyneistä lajeista on täällä ja voimakkaimmin taantuneista lajeista täällä.

7 Likes

Lisäsin sivulle karttavaihtoehdon C, joka näyttää myös käynnissä olevan 4. atlaksen havainnot suoraan Lajitietokeskuksen tietokannasta. Nämä kartat muuttuvat sitä mukaa kun atlashavaintoja kertyy.

2 Likes

Mobiilipaikannusta tukeva lintuatlasruutujen lajiluettelon ja pesimävarmuudet 1-4 atlaksessa näyttävä sivu löytyy nyt osoitteesta https://digitalis.fi/lintuatlas/ykj/.

1 Like