Lintuatlasrajapinta vs. yleinen rajapinta

Ilmeni ristiriitaa kyseisten rajapintojen välillä. Olen käyttänyt yleistä rajapintaa lintuatlashavaintojen hakuun. Sitä kautta esim ruudusta 667:342 tulee vajavainen määrä havaintoja, 50 lajia ja pesimävarmuussumma 117. Laji.fi:n normaalin selainhaun kautta löytyy ruudusta 51 lintulajia (yhdestä varmaan puuttuu atlaskoodi). Atlaksen rajapinta puolestaan antaa samaan ruutuun 60 lajia ja summaksi 141.

Eikö noista pitäisi tulla samat tiedot molemmista? Laji.fi:n kautta mm. puuttuu tavi kokonaan ja variksesta koodin 4 havainto. Atlasrajapinnan kautta tavilla on koodi 3 ja variksella 82.
Tuo ruutu näkyy olevan Porvoon lintuyhdistyksessä ainoa jossa on suuri ero rajapintojen välillä.

Mun pitää varmaan vaihtaa tuohon atlasrajapintaan kun sieltä saa ilmeisesti oikeamman data.

Veikkaan, että haet havaintoja yleisestä rajapinnasta käyttäen koordinaattien oletus-leikkausosuutta? Oletus on 100 % leikkausosuus, jolloin rajapinta palauttaa vain havainnot, jotka ovat kokonaan atlasruudun sisällä.

Atlasrajapinta ottaa mukaan myös havainnot, jotka ovat osittain atlasruudun ulkopuolella, kunhan niiden keskipiste on atlasruudun sisällä. Siksi mukaan tulevat tämän havaintoerän havainnot (ml. tavi ja varis), vaikka sen havaintoalue on aavistuksen ko. atlasruudun ulkopuolella: Submission | Finnish Biodiversity Information Facility

image

Mikko / Lajitietokeskus

PS. Lintuatlaksen virallisille tulossivuille on myös tekeillä yhdistyskohtaiset lajikartat.

Mää haen kaikki atlaskoodilliset havainnot (en ruutu kerrallaan) ja laitan ne datan kertomaan atlasruutuun. Jos alue ulottuu yli rajojen niin silloin ruutua datassa ei tule ja havainnot hylätään.

Eikös tuo keskipisteen mukaan meneminen ole ongelma havaintojen oikeellisuuden kannalta? Pesintähän voi olla todellisuudessa naapuriruudussa jos vain alueen keskipiste ratkaisee.

Siltä varalta että siitä on jotain apua vastaisuudessa, Atlas-API käyttää tätä metodia arvojen laskemiseen, josta voi katsoa mitä parametrejä se asettaa kyselyyn.

Markus / Lajitietokeskus

Tässä on tasapainoilua sen välillä halutaanko olla ehdottoman varmoja oikeasta ruudusta, vai otetaanko suurempi määrä raja-alueiden havaintoja mukaan. Atlaksessa on päädytty käyttämään havaintoja keskipisteen perusteella, kunhan paikan tarkkuus on 10 km tai parempi. Vain murto-osasta havaintoja on täsmällinen paikka tiedossa. Esim. Tiiran havainnoista tiedetään missä 10 km ruudussa keskipiste on, ei paikkaa tarkemmin.

Mikko / Lajitietokeskus

Ei muutama väärän ruudun havainto maailmaa kaada eikä atlasta pilaa mutta niitäkään vähiä ei olisi jos ruudun rajat ylittävien atlashavaintojen tallennus olisi estetty. En keksi mitään syytä miksei näin voisi olla. Tiiran havainnoissa ongelmaa ei voi edes syntyä kun sinne pitää aina laittaa tarkka paikka. Raja-alueet on ilman pesälöytöä aina enemmän tahi vähemmän epävarmoja kummalla puolella lintu oikeasti pesii.

Pitää vaihtaa käytössä olevaan tapaan, että oma palvelu pysyy vertailukelpoisena virallisen kanssa.

Tiirassa linnun paikka täytyy pistää kartalle pisteenä, mutta se ei ole välttämättä sen tarkka paikka, vaan usein arvio. Useimmiten Tiiran havainnoissa ei myöskään ole tietoa kuinka tarkka ko. piste on: noin 3/4 havainnoista (otanta alkuvuodelta 2022) puuttuu tarkkuustieto, lopuissa se on väliltä 0-500 metriä.

Joka tapauksessa koska Tiiran havainnot tulevat Lajitietokeskukseen ja atlakseen atlasruudun tarkkuudella, ei tarkkuustiedosta ole sinänsä apua. Esim. 500 metrin tarkkuudella kirjattu havainto voi olla ruudun keskeltä (= on varmasti ruudulta) tai aivan sen rajalta (= voi olla ruudulta tai sitten ei). Emme tiedä tätä.

Eli sekä Tiiran että Laji.fi:n/Vihkon kautta kirjattuja havaintoja käsitellään samoilla periaatteilla: oikean ruudun arviointi ja kirjaaminen jää havainnoijan vastuulle.

Mikko / Lajitietokeskus

Täällä on ohjeita Lajitietokeskuksen yleisen sekä atlaksen rajapinnan käyttöön: Lintuatlaksen havaintojen ja muun aineiston hakeminen ohjelmointirajapinnasta (API) – Lintuatlas.fi (parannuskommentit tervetulleita, en tiedä onko kukaan näitä käyttänyt.)

Esimerkkitilanteita, joissa atlashavaintoja tallennetaan ja ne huomioidaan, vaikka ne ylittävät ruudun rajan:

  • Havainnoija kulkee polkua, joka koukkaa hieman naapuriruudun puolella.
  • Havainnoija ei lopeta reitin seurantaa täsmällisesti aloitusruudun sisällä, vaan vähän seuraavan ruudun puolella.
  • GPS ei ole tarkka, vaan merkitsee osan reitistä virheellisesti toiseen ruutuun.
  • Seurantahankkeet, joissa seurantakohde (pistelaskenta, linjalaskenta, vesilintulaskenta jne) ylittää ruudun rajan.
  • Havainnoija arvioi linnun paikan ja antaa sille tarkkuusarvion, esim. 500 m, ja ruudun reuna on alle 500 metrin päässä.

Mikko / Lajitietokeskus