Talvilintulaskenta - palaute

Otamme mielellämme vastaan kaiken palautteen liittyen havaintojen ilmoittamiseen, tulospalveluun tai käyttäjätilien hallintaan. Voit antaa palautetta tässä ketjussa tai lähettämällä palautteen osoitteeseen helpdesk@laji.fi.

Täällä voit myös kysyä kysymyksiä.

Talvilintulaskennan tulospalvelut, ym löytyvät osoitteesta Talvilintulaskenta | Talvilintulaskenta | Suomen Lajitietokeskus

Antoisia laskentoja!

Hei!
Tämä uusi laji.fi salaa lintulaskentojen tuloksia. Ilmeisesti kanalinnut ja esimerkiksi merikotkan eli aivan suomalaisen talvilinnuston peruslajistoa. Havaintoyhteenvetojen tekeminen on nyt täysin mahdotonta sillä tasolla, mikä oli mahdollista ennen.
Eikö salauksen voisi poistaa talvilintulaskentojen osalta? Kuitenkin havainnot näkyvät havaintoruudun tarkkuudella samassa järjestelmässä. Talvilintulaskennoissa havainnoille ei merkitä tarkkaa paikkaa, vaan ainoastaan reitti.
Olen koonnut yhdistyksemme talvilaskentareiteistä yhteenvedon laskijoille ja muulle yhdistykselle jo vuosikausia. Laskijoiden motivaation kannalta on tärkeää, että he saavat palautetta laskennoistaan ja voivat verrata omien reittiensä tuloksia muiden laskijoiden tuloksiin. Olisi aikamoinen takapakki siirtyä takaisin vanhaan menettelyyn, jossa jokainen laskija ilmoittaa tuloksensa sekä yhteiseen järjestelmään että havaintoyhteenvedon tekijälle.

Moi,

Talvilintulaskennan tulospalvelu antaa luvut salaamattomina. Miltä yhteenvetosi on perinteisesti näyttänyt? Mitä tietoa puuttuu tulospalvelusta?

Muutamien lajien osalta talviaikainen salaus on ankarampi kuin mitä on määritelty, koska tällä hetkellä on mahdollista määritellä pesimäaikaiset salaukset vain yhdelle ajanjaksolle (huhti-elo) ja mm. merikotkan pesintä alkaa aiemmin, joten merikotka on pitänyt pistää koko vuodelle salaukseen. Tähän on tulossa joskus parannusta, mutta asiaa ei ole aikataulutettu.

Salausten määrittelyt ja luettelo mainituista poikkeuksista löytyy täältä: https://laji.fi/about/709

Mm. nämä luvut tulevat salaamattomasta datasta:

https://laji.fi/theme/talvilintulaskenta/stats/species?year=2018&season=fall&birdAssociationArea=ML.1095
(yhden yhdistyksen alueen tämän syksyn laskentojen lajiluettelo - siitä kun painaa vielä kaikki lajit ja tunnusluvut päälle)

Millä välineillä teit aiemmin yhteenvedon? Käytikö Hatikan hakua vai vanhoista tulospalveluista tulevaa tietoa?

Olen koonnut kaikkien reittien tiedot exceliin ja tehnyt siellä yhteenvedon.

Se, mitä näillä valmiiksi tehdyillä yhteenvedoilla ei saa, on ainakin:

  • yksittäisten laskijoiden reittien tulokset (salatut havainnot puuttuvat)
  • tietoa siitä, miten jonkun lajin kokonaismäärä muodostuu. On laskentatuloksen tulkinnan kannalta eri asia, onko laji havaittu seitsemällä reitillä vai yhdellä reitillä, vaikka yksilömäärä olisi sama.

Kaiken lisäksi teen yhteenvedon Valkeakosken lintuharrastajien alueelle, joka ei ole oma alueensa vaan osa Pirkanmaata. Siksi valmiit yhteenvedot eivät toimi. VLH:n alue ei mene koordinaatistoruutujen eikä ihan tarkalleen kuntienkaan mukaan.

Reittikohtaisen lähtötiedon avulla voin myös halutessani analysoida tuloksia verraten vain niitä reittejä, jotka on laskettu kaikkina vertailuvuosina. Kun haluan selityksen sille, miksi joku laji on vähentynyt tai runsastunut, syy voi olla yksittäisen reitin poistuminen.

Jos tämä systeemi ei muutu, täytyy miettiä, millaisia yhteenvetoja saan tehdyksi.

En ole kuullut, että talvilintulaskentojen aineistosta olisi ollut koskaan mitään linnustonsuojelullista haittaa. Onko tästä jotain näyttöä? Ymmärrän sen oikein hyvin, että laji.fi:ssä täytyy olla suojauksia ja niiden kanssa on oltava tarkkoja. Mutta yleensähän havaintoihin liitetään tarkempi paikka. Salausta syntyy itsestään, kun havaintopaikka on kokonainen reitti.

Kertoisitko vielä mistä sait ennen datan, jolla teit tuon Excelin? Voisin miettiä mikä tässä uudessa järjestelmässä parhaiten vastaisi sitä.

Lajikohtaiset salaukset tulevat valitettavasti aina käyttöön, vaikka tutkimuksen luonne ei sitä välttämättä vaatisikaan. Voisimme kyllä pohtia, voisiko jotenkin tutkimuksen tasolla määritellä, että sitä ei tarvitse salata – mutta asiaa on syytä pohtia tarkkaan.

Sen kyllä näkee, montako havaintoa lajista on lintuyhdistyksen alueella, eli moneltako reitiltä se on havaittu (Lajit sivu, havaintomäärä). Mutta ymmärrän kyllä tarpeen saada datat omaa analyysia varten.

Ennen otin tiedot Hatikasta. Ei siellä ollut koskaan yhtään salausta. Kaikki valkoselkätikkoja myöten näkyvissä.

Sitä ennen pyysin sähköpostilla kaikilta laskijoilta tiedot itselleni heti laskentojen jälkeen. Minulla oli yhteenveto valmis ennen kuin havainnot oli Eläinmuseolla.

Uusi tekniikka mahdollisti sitten havaintojen suoran syötön ja niiden hakemisen “käsipelillä” omaan exceliin.

Olemme "hyvin pian"™ julkaisemalla aineistopyyntöjärjestelmän. Tekemällä Laji.fi “Selaa havaintoja” osiossa aineistopyynnön (ja kun se on hyväksytty) saisit itsellesi tiedoston, jossa olisi täysin salaamattomat havainnot.

Tässä tapauksessa pistäisit pyyntösi rajaukseksi laskentakauden (esim 1.10.2018 - nykyhetki) ja aineistoksi “Luomus - talvilintulaskenta”. Valitettavasti lintuyhdistysalueella ei voi laji.fi käyttöliittymässä rajata, mutta voisit siitä sitten helposti itse poimia haluamasi reittien laskennat.

Koska aikarajauksesi ja aineistorajauksesi karsivat hyvin pois erittäin sensitiivisen aineiston, luulen että aineistopyyntösi rutiininomaisesti hyväksyttäisiin.

Tätä suosittelen ratkaisuksi tulevaisuuden tarpeisiin. “Ihan pian” on muutaman viikon sisällä.

Huonona puolena tämä prosessi on hiukan hitaampi, joten ihan joka päivä ei voisi päivittää tilannetta…