Miten ilmoitetaan koverre tai toukkajälki?

Miten ilmoitetaan perhosen syömäjäljestä (koverteesta) tehty havainto? Lähinnä voisi Havaintotapa-valikkoon lisätä valinnan

MY.recordBasisHumanObservationIndirect: Epäsuora havainto (jäljet, ulosteet, yms)

mutta se ei ole kovin täsmällinen. Kovakuoriaishavaintoja voi usein tehdä myös toukan puuhun kaivertamien käytävien perusteella. Tähänkin vaihtoehto ‘Epäsuora havainto (jäljet, ulosteet, yms)’ on hieman epätarkka.

Tälle ei vielä ole omaa kenttäänsä. Aiemmin (muissa järjestelmissä) recordBasis-kenttä on sisältänyt myös tämän, mutta havainnon tyyppi (suora vai epäsuora) ja tekotapa/luotettavuus (johon recordBasis on alunperin tarkoitettu) kannattaa kuitenkin erottaa toisistaan.

Epäsuoria havaintoja yhdistää myös se, että niiden havaintoaika ei ole sama kuin eliön esiintymisaika (joka voi olla paljonkin aiemmin). Siksi ne voisi niputtaa omaksi kentäkseen.

Sen arvoina voisi hatusta vetäen olla:

 • jälki (jalan, kynnen yms.)
 • syöntijälki (koverre, käytävä, hampaanjälki yms.)
 • uloste
 • ruumiinosa (sulka, tyhjä kotelo, toukkanahka, luunkappale yms.)
 • pesä (tms. rakennelma)

Tarvitaanko muita?

1 Like

Kehitysasteen vaihtoehdot ovat tällä hetkellä seuraavat:

MY.lifeStageAdult = aikuinen
MY.lifeStageJuvenile = nuori
MY.lifeStageEgg = muna
MY.lifeStagePupa = kotelo
MY.lifeStageNymph = nymfi
MY.lifeStageSubimago = esiaikuinen
MY.lifeStageLarva = toukka

Ilmeisesti epäsuoran havainnon tapauksessa kehitysasteeksi on valittava se kehitysaste, joka on havaitut jäljet aikaansaanut (toukka/aikuinen). Fenologiadiagrammeja ym. tehdessä pitää sitten muistaa huomioida tuon epäsuora havainto-kentän mahdollinen arvo.

Tälle ei vielä ole omaa kenttäänsä.:wink:

Kiitos nostosta, laitoin työlistalle.

Onkohan tämä edennyt? Vielä ei näy valinnoissa ainakaan Retkilomakkeella.

Valitettavasti ei ole edennyt. Toistaiseksi toukkajäljet yms. voi kirjata valitsemalla havainnointitavaksi “Epäsuora havainto”.

Havainnointitapa-kenttään on nyt yhdistetty useita eri asioita, joista voi valita vain yhden. Tämä tekee monenlaisten tilanteiden dokumentoinnin mahdottomaksi. (Esim. valokuvattu syömäjälki.) Kaikki kentän vaihtoehdot eivät myöskään ole Vihkossa näkyvissä, vaan niitä käytetään vain museoiden kokoelmajärjestelmä Kotkassa.

Kenttä pitäisi oikeastaan jakaa useammaksi ja valintavaihtoehtoja täydentää. Tämä vaatii enemmän työtä, koska samaa kenttää käytetään useassa järjestelmässä, jota pitäisi sitten kaikkia muuttaa.

Tässä kuitenkin alustavaa hahmotelmaa asioista, joita havainnoista voitaisiin haluta tallentaa. Toteutuksen suhteen näitä pitää miettiä myös muiden tietojärjestelmien kannalta.

Onko teillä tähän kommentteja tai lisättävää?

Havainnon tyyppi - Yksi valittavissa, käyttäjä valitsee ylimmän soveltuvan. Arvot järjestetty tässä hierarkkisesti vain osoittamaan miten ne liittyvät loogisesti toisiinsa, ei osoittamaan kentän hierarkkista rakennetta. Kuvaa millainen havainto luonteeltaan on.

 • Näyte
  • Kudosnäyte
  • Elävä näyte
  • Mikrobinäyte
 • Käsitelty - Pyydystetty ja päästetty vapauteen
 • Havainto
 • Koneen tekemä havainto - Tarkoittaa että ihminen ei ole suoraan havainnut eliötä.
  • Valokuva
  • Äänite
  • Video
  • Geologgeri
  • GPS-loggeri
  • Sensori
  • Muu
 • Kirjallisuustieto

Dokumentit - Monivalinta, jota laajennetaan yhdessä määritystapa-kentän arvojen kanssa. Kuvaa miten havainnon kohde on dokumentoitu.

 • Valokuva
 • Äänite
 • Video
 • DNA-sekvenssi

Havainnon kohde - Yksi valittavissa, erottelee havainnot sen mukaan onko niiden esiintymisaika tiedossa.

 • Suora havainto
 • Subfossiili
 • Fossiili
 • Kuollut - Vai erilliseksi kentäksi (ruksu ruutuun, jos kuollut)?
 • Epäsuora - Yhteistä näille on että itse eliötä ei ole havaittu. Mitä vaihtoehtoja tarvitaan, mistä riittää vapaamuotoinen kuvaus lisätietoihin?
  • Uloste
  • Syömäjälki / koverre
  • Jalan- tms. jälki
  • Rakennelma (esim. linnunpesä, majavan pato, tikankolo)

Mikko / Lajitietokeskus

Hei! Havaintoja ilmoittaessa on usein tärkeää laittaa tieto mistä havainnosta määritys on tehty, esim ääni, näköhavainto, toukka, muna, aikuinen jne. ettei havainnon annotoinnissa tuli kummasteltua esimerkiksi outoon vuodenaikaan tehtyä havaintoa, kun ei tiedetä että kyseessä onkin vaikka toukka eikä aikuinen. Näitä kategorioita löytyykin vihkosta paljon mutta otsikossa mainitusta kategoriasta puuttuu hyönteisten osalta erittäin tärkeä kategoria “syömäjälki”. Pystyisikö tämän lisäämään ko. elinvaihe kentän valikkoon?

Yst. terveisin: Patrik Åberg (SPS jäsen)

1 Like

Voidaan sekvensoida maanäytettä tai jotain substraatia, tuloksena saadaan sekvenssejä, joiden perusteella määritetään lajeja. Talteen jää dokumentti (histogrammi / sekvenssi), ei muuta (ei jää näytettä, eikä varsinaista “Preserved specimeniä” ole ollut olemassa). Mikä on havainnon tyyppi tässä tapauksessa? Hyvä varmaan olisi, että valinta olisi niin ilmeinen, että kaikki tällaiset havainnot tulisi tallennetuksi samalla tavalla.

Kotka-kokoelmienhallintajärjestelmässä tällainen on kirjattu “näytteenä”, joka on sitten merkitty “loppuunkulutetuksi”. Mutta en tiedä onko tätä tehty systemaattisesti.

Kiitos vastauksesta. Kuulostaa järkevältä. Ei näitä tosiaan montaa näytä vielä olevan.

Kun Vihkoon on pystynyt tallentamaan havaintoja käyttämällä elinvaihetta “äkämä”, niin pystyisikö havaintojen selaamistoimintoon kohtaan “elinvaihe” lisäämään hakuehdoksi myös äkämän?

Lisäsin äkämän haettavien joukkoon.

Menee jonkin aikaa ennen kuin arvo tulee näkyville ja sitten pitäisi vielä ne havaintoerät, joissa äkämä arvoa on kätetty prosessoida uudelleen, että jotakin löytyisikin.

Mutta parin viikon sisällä pitäisi alkaa toimimaan…

Esko / Lajitietokeskus

Lisäämme samassa yhteydessä myös elinvaiheeseen “jälki” vaihtoehdon (syömäjälki yms)

1 Like

Kiitos!