Peltolintujen luonnollinen populaatiokoko?

Suuri huoli on viime vuosina ollut peltolintujen kantojen vähenemisestä, kun ihminen viljelee peltoja nykyään väärällä tavalla. Olisi kiinnostavaa kuulla arvioita siitä, mikä olisi kiurujen, kuovien, töyhtöhyyppien ja peltosirkkujen luonnollinen populaatiokoko Suomessa, jos ihmisen luomia elinympäristöjä ei olisi lainkaan maisemassa. Olisiko lintuja enemmän vai vähemmän kuin nyt?