Savisen ojanpenkereen tuntematon [Ojatädyke, Veronica beccabunga]

Näyte on kerätty savisen ojan penkereeltä Keravan Nissinojan haaralta 12.2.2008 - 15 vuotta sitten - jäi ikuiseksi arvoitukseksi. En tunne kosteissa olosuhteissa viihtyviä mitenkään hyvin, tunnistamisen kannalta ongelmallista oli myös kasvuvaihe: löytöajankohta keskellä talvea. Epäilin myös puutarhakarkulaiseksi.

Kasvupaikan kohdalla oja ruopattiin kevättalvella 2008 eikä mitään vastaavaa ilmaantunut ruoppauksen jälkeen. Paikalle kasvoi ensin tiheä vadelmikko ja myöhemmin sekapuulajista puustoa.

Noid_varsi_edestä_12-02-2008

Noid_varsi_takaa_12-02-2008

Näyttää minusta ojatädykkeeltä.

1 Like