Soils with lime (high pH)

I wonder if there are soils with lime (soils with high pH) in forests in Finland? I am a Swedish biologist and in my free time I have developed a family board game “Skogen” about the Swedish Forest (www.naturenkallar.com). Now I plan to make a Finnish version with 50 characteristic Finnish forest species. I was happy to find this wonderful website and forum. In case someone might help with my question I would be very grateful.

Visst finns det kalkområden även om de är små och långt emellan. Jag hittade en karta med kalkstens- och dolomitbrytning. Där finns det mesta med, det som fattas är väl närmast Kuusamo i höjd med Torneå men vid östgränsen. Där finns kalken i en nationalpark så där blir det ingen btytning.

Sorry, nu först märkte jag det blev på svenska. Men det går säkert bra det med.

Tack för snabbt svar!