Uusia ominaisuuksia ja aineistoja Laji.fi:ssa

Merkittävimpiä uusia ominaisuuksia ja aineistoja Lajitietokeskuksessa noin viimeisen kuukauden aikana:

Lisäksi koekäytössä on muutamien perhoslajien havaintojen automaattinen annotointi levinneisyyden ja ajankohdan mukaan.

Luettelo kaikista uudistuksista ja tekeillä olevaista asioista on nähtävissä täällä: Uutta Lajitietokeskuksen palveluissa | Suomen Lajitietokeskus

Havaintojen haku monikulmiolla:

Mikko / Lajitietokeskus

No NYT! Jos tämä tarvitsee lisää koekäyttäjiä, voin tarvittaessa yrittää osallistua. :slight_smile:

Seuraaville lajeille on määritelty sääntöjä, joiden perusteella ne voivat saada automaattisia tageja “tarkista esintymisaika (autom. validointi)”, “tarkista levinneisyys (autom. validointi)” tai “läpäisee automaattiset validoinnit”:

  • Xanthorhoe montanata,
  • Xanthorhoe fluctuata,
  • Xanthorhoe quadrifasiata,
  • Xanthorhoe biriviata,
  • Xanthorhoe abrasaria,
  • Pelosia obtusa,
  • Pelosia muscerda,
  • Xanthorhoe decoloraria,
  • Xanthorhoe annotinata

Havaintoja voi hakea Laji.fi:ssa Laatu > Laadunvalvontagit -hakurajauksilla:

Näiden perusteella voi arvioida ovatko säännöt sopivat: läpäisevätkö ne liikaa tai liian vähän havaintoja? Sääntöjen tekemiseen ei vielä ole käyttöliittymää, vaan ne on “kovakoodattu” suoraan järjestelmään (täällä). “Sallittu levinneisyysalue” vaihtelee vuosien välillä.

Säännöt ja tagit eivät vaikuta havaintojen laatuluokituksiin - siitä kannattaisiko niiden vaikuttaa ja miten on vielä erilaisia ajatuksia.

Mikko / Lajitietokeskus