Lajihavainnot metsänkäyttöilmoituksissa - huomioidaanko harrastajahavainnot?

Jos kirjaan Vihko-havaintopalveluun havainnon esimerkiksi erityisesti suojeltavasta tai direktiivilajista, saako Metsäkeskus siitä tiedon tai hälytyksen käsitellessään metsänkäyttöilmoituksia?

Tiedon jakamista metsäalan toimijoille on kehitetty laji.fi:n Uutta Lajitietokeskuksen palveluissa -uutisten mukaan, mutta missä vaiheessa tämä työ on ja millaisia hakurajauksia metsäalan toimijoille on tehty?

1 Like

Nostan viestiäsi, koska tämä kiinnostaa myös minua. Olen työnikin puolesta kirjannut direktiivilajeja omalla asiantuntevat harrastajat statuksellani, joten tämänkin puolesta olisi mielenkiintoista tietää miten nämä havainnot otetaan huomioon metsän-/maankäyttösuunnitelmissa?

Metsäkeskuksella on pääsy Lajitietokeskuksen tarkkaan havaintotietoon, mukaan lukien sensitiivinen tieto. Meiltä ei lähde heille hälytyksiä, vaan heillä on oma prosessinsa havaintojen ottamiseksi huomioon. Toistaiseksi tietojemme mukaan Metsäkeskus kuitenkin on käyttänyt ainoastaan Metsähallituksen LajiGIS-järjestelmän havaintoja. Luvat myöntävät viranomaiset sen sijaan käyttävät muutakin Lajitietokeskukseen kertyvää tietoa, yleensä Virva-hakukriteerien perusteella (Virva-viranomaisrajaukset | Suomen Lajitietokeskus). Kriteerien ja prosessien kehittämiseksi metsäalalla on ollut käynnissä ELY-keskusten vetämä hanke, mutta en tiedä sen lopputulosta.

Muut toimijat, kuten kunnat, voivat käyttää toiminnassaan havaintotietoja oman harkintansa mukaan. Kunnilla on pääsy tarkkaan tietoon. Lajitietokeskus/Luomus kannustaa kaiken tieton hyödyntämiseen, mutta emme ole viranomainen, joka voisi tehdä tästä päätöksiä.

Mikko / Lajitietokeskus

PS. Lajitietokeskuksessa ei ole henkilöperustaista luotettavuusluokitusta, sen sijaan aineistoilla ja havainnoilla on omat luokituksensa. Ks. Laadunvalvonta | Suomen Lajitietokeskus

Tätä vähän pelkäsinkin. Silloin jää tärkeää aineistoa hyödyntämättä, esimerkiksi museonäytetietoja, jotka ovat ammattiaineistoa siinä missä LajiGIS. Myös harrastaja-aineistoissa on paljon luotettavaa tietoa.

Metsänkäyttöilmoitukset menevät Metsäkeskukselle ja sieltä tietääkseni vasta tarvittaessa ELY-keskukselle. Näin ollen lajihavaintoja voi jäädä huomiotta, vaikka ELYn asiantuntijat varmasti käyttävätkin aktiivisesti Lajitietokeskuksen viranomaisportaalia.

1 Like

Edellisen kehityskatsauksen yhteydessä 8/23 kerrottiin näin:

“Tällä hetkellä olemme priorisoineet kaikista korkeimmalle viranomaisten datankäytön parantamisen ja datan saamisen laajemmin käyttöön metsäsektorin luonnonsuojelutoimissa. (Työlistalla kohdat Havaintohaun kartta; Lajitiedon jakaminen metsätoimijoille; datan jakamiseen/keräämiseen liittyvät kohdat; Sensitiivisten lajien salausperusteiden päivittäminen).”

Nyt sitten Mikko kertoo että

“Toistaiseksi tietojemme mukaan Metsäkeskus kuitenkin on käyttänyt ainoastaan Metsähallituksen LajiGIS-järjestelmän havaintoja… Lajitietokeskus/Luomus kannustaa kaiken tieton hyödyntämiseen, mutta emme ole viranomainen, joka voisi tehdä tästä päätöksiä”

Varmasti aika turhauttava tilanne. Turhauttaa myös havaintojen ilmoittajaa.

Ihan esimerkkinä voisi katsoa vaikkapa röyhelökäävän dataa, jonka status on siis seuraava

Hallinnolliset lajitiedot

 • Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • Erityisesti suojeltavat lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • VANHA Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -hankkeessa 2007–2010 laadittu metsälajiluettelo ?
 • Metsäisten suojelualueiden konnektiviteetti – SUMI-hankkeessa 2020 laadittu metsälajiluettelo ?
 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo ?
 • Metsänkäyttöilmoitusten automaattimenettelyssä käytettävä lajiluettelo (MKI-OHKE 2023) ?
 • VANHA Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?
 • VANHA Erityisesti suojeltavat lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?

Uhanalaisuus Suomessa

 • 2019 EN – Erittäin uhanalaiset
 • 2010 EN – Erittäin uhanalaiset
 • 2000 EN – Erittäin uhanalaiset

Vuoden 2015 jälkeen on tietokantaan tullut LajiGISistä yksi havainto. Muista lähteistä havaintoja on 2015 jälkeen kirjattu laji.fihin 26 kipaletta. Metsäkeskus siis ottaa huomioon näistä yhden havainnon ja ummistaa silmänsä 26 havainnolta.

https://laji.fi/observation/list?target=MX.205822&countryId=ML.206

Kyselin itse tästä tietojen välittymisestä viranomaisille 11/21

Silloin Kari Lahti kirjoitti että

“Tämä asia on hyvinkin ajankohtainen sillä olemme parhaillamme suunnittelemassa yhteistyössä (SYKE, MH, ELYt) erityisesti ELY-keskuksille räätälöityä aineistojen hakukriteeristöä, jotta kaikki viranomaistoimijat käyttäisivät lähtökohtaisesti samoja aineistoja viranomaistyössä. Tiedon laatu on avainasemassa ja voin luvata, että edistämme kaiken relevantin tiedon käyttöä. Tästä vallitsee myös melko hyvä yhteisymmärrys ja tavoitteet ovat yhteneviä eri toimijoiden välillä. Seuraavassa vaiheessa päätetään muiden merkittävien lajitietoa tarvitsevien tahojen tiedonhakuriteereistä kuten Metsäkeskuksen ja sen pohjalta myös yksityismailla toimivien metsätoimijoiden tiedonhakuun tulee vastaava suositus.”

Siis vallitsee “melko hyvä yhteisymmärrys ja tavoitteet ovat yhteneviä eri toimijoiden välillä… Seuraavassa vaiheessa päätetään muiden merkittävien lajitietoa tarvitsevien tahojen tiedonhakuriteereistä kuten Metsäkeskuksen”.

Ketkä siis päättävät niistä Metsäkeskuksen tiedonhakukriteereistä? Tuosta kommentista on kulunut kaksi vuotta. Olisikohan tuo seuraava vaihe jo kohta puolin alkamassa? Miksi asia ei etene ollenkaan? Metsäkeskus on kuitenkin valtion organisaatio.

Tilanteeseen haetaan kyllä aktiivisesti muutosta, ja kyllä toivoa on näkyvissä, että maaliinkin päästään tässä ihan “lähiaikoina”.

Täsmällisistä kriteereistä, eli mitä Laji.fi jaettua dataa automaatioilmoituksissa käytetään, voidaan varmastikkin julkisesti tiedottaa, kun ne ovat käytössä. Täytyy ensin varmistaa asia, että kyse on varmasti julkisesta tiedosta.

Esko / Lajitietokeskus

1 Like

Mukava kuulla, pidämme peukut pystyssä laji.fi datan puolesta.

Olen miettinyt, että otetaanko harrastajahavainnot huomioon ilman asiantuntijan varmistusta?

Toivottavasti otetaan. Tai oikeastaan pakko ottaa. Asiantuntijat eivät millään ehdi varmistaa kaikkia havaintoja. Havainnon luotettavuus on sitten tapauskohtaisesti arvioitava, kun metsänkäyttöilmoitus tulee. Pääasia nyt vain olisi, että Metsäkeskus ne havainnot katsoisi ja sitä kautta metsänkäyttöilmoituksia menisi ELYlle.

1 Like

Löysin tällaisen sivuston, josta jokainen voi vahtia, onko metsätalous uhkaamassa lajiesiintymiä. Sivustolla on myös muita toimintoja. Toivottavasti viranomaisten toimintaa saadaan tältä osin kehitettyä mahdollisimman pian, koska tavan kansalaisen tehtäviin ei mielestäni kuuluisi seurata tuollaisia sivustoja.

1 Like

Hyvä linkki…
Se kannatta pitää mielessä jos löytää hyvän, luonnontilaisen metsä-alueen, vaikka pieni-alaisenkin, niin kannattaa toimia heti sen suojelun edistämiseksi. Jos jahkailee asian suhteen niin nopeasti peli on menetetty, eli hakkuut tulee…
Omakohtainen kokemus asian suhteen, joka harmittaa suuresti edelleen.

1 Like