Laji.fi | Tietoja foorumista | Käyttöehdot | Yksityisyys | Keskustelusuosituksia

LAJI.FI-foorumi

Vieraslajien torjunta

Hyvä vieraslajiasiantuntija,

Hyviä uutisia Suomen Lajitietokeskuksesta!

Olemme julkaisseet uuden palvelun, jonka avulla voit perustaa vieraslajien torjuntapaikkoja, tallentaa niille tehtyjä torjuntatoimia ja perustaa torjuntaan liittyviä seurantoja. Palvelu on tuotettu yhteistyössä Suomen Luonnonsuojeluliiton johtaman VieKas Life- hankkeen kanssa https://www.sll.fi/viekas-life/.

Taustaa

Palveluun tallennettua tietoa käytetään suoraan EU-velvoitteiden raportoinnissa koskien vieraslajien torjuntaa, sen tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Vieraslajien torjuntatoimilomake on kaikkien vieraslajien torjuntaa tekevien tahojen käytössä. Tyypillisimpiä käyttäjiä ovat mm. kunnan viranomaiset tai vaikkapa torjuntaa järjestävät järjestöt.

Käyttöoikeus

Palvelun käyttöön pitää pyytää lupaa ja se tapahtuu osoitteessa: https://laji.fi/vieraslajit

Lajitietokeskuksen puolesta lupa myönnetään automaattisesti kaikille viranomaistoimijoille ja viranomaistoimeksiantoja tekeville tahoille sekä muille ”vieraslajitoimijoille” kuten järjestöille. Myös muut yksittäiset toimijat saavan käyttöoikeuden perusteluja vastaan. Palvelu ei ole avoin, sillä sen kautta tapahtuu kansallinen EU-raportointi ja epävarmuustekijät halutaan pitää mahdollisimman vähäisinä. Käyttöoikeuden hakijoilta pyydetään erikseen perusteluja, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

Ohjeistus ja käyttäjätunnukset

Palveluun ei ole erillisiä käyttöohjeita, vaan palvelu neuvoo käyttäjää ja tarvittaessa lisätietoja voi kysyä suoraan Lajitietokeskuksen palautepalvelun kautta (vihreä kirjekuoripainike/sähköpostitse: helpdesk@laji.fi).

Jokaisen käyttäjän tulee aluksi kirjautua Lajitietokeskuksen palvelujen rekisteröidyksi käyttäjäksi joko luomalla uuden Laji.fi-tunnuksen tai käyttämällä esim. Virtu-tunnistautumista. Myös Google- ja Facebook-tunnukset voidaan kytkeä Lajitietokeskuksen tunnistautumis-/rekisteröitymispalveluun.

Excel-muotoisen datan tuonti

Jotta voisimme palvella mahdollisimman jouhevasti kaikkia torjuntatoimia tekeviä tahoja, olemme kehittäneet myös taulukkomuotoisen tiedon siirtotyökalun. Voit itse luoda haluamasi kaltaisen pohjan suoraan tästä osoitteesta (https://laji.fi/vihko/tools/generate), jossa ensin tulee valita lomakkeeksi ”Torjuntatoimilomake” alasvetovalikosta ja noudattaen annettuja ohjeita.Valmiit taulukot tuodaan Lajitietokeskukseen osoitteessa: https://laji.fi/vihko/tools/import.

Palvelun kehittäminen

Palvelua kehitetään paremmaksi saadun palautteen perusteella. Huomaa siis, että käyttäjiltä toivomme kysymyksiä ja etenkin kehittämisehdotuksia, jotta saamme hiottua palvelusta mahdollisimman toimivan.

Huomaa, että palvelu on jo täysin toiminnassa ja siellä on kaksi testitiedostoa (Testipaikka_Luomus 1 ja 2), johon voi tutustua ilman, että saa aikaiseksi mitään harmia!

Yhteistyöterveisin,

Kari Lahti

Kari LAHTI

Päällikkö, Biodiversiteetti-informatiikan yksikkö
LUOMUS – Luonnontieteellinen keskusmuseo

Helsingin yliopisto, PL 17, 00014 Helsingin yliopisto
puh. 0400 727 955, sähköposti: kari.lahti@helsinki.fi

4 tykkäystä

Mikäli kunta kannustaa ihmisiä talkoisiin vieraskasvien saralla, olisi hyvä jos kuntalaiset pääsisivät kirjaamaan havaintojaan. Tällöin talkoita olisi helpompi kohdentaa…
Vieraslajit osioon täytyy pyytää erikseen käyttöoikeus, kirjaako yksittäinen kuntalainen vieraskasvihavaintonsa vihkon retkihavainnon kautta? Mikäli näin, tunnistaako vieraslajiosio kaikki vihkon kautta ilmoitetut vieraskasvit niin, että torjuntaporukalle saa tulostettua havainnoista yhteenvedon?

Vieraslajihavainnot voi kirjata millä tahansa Vihkon lomakkeella, esimerkiksi retkilomakkeella tai pian julkaistavalla vieraslajien mobiililomakkeella. Kaikkien havainnot päätyvät samaan tietovarastoon, jonka kautta ne ovat kaikkien käytettävissä.

Vieraslajilomake on tarkoitettu torjuntatoimien kirjaamiseen niille, jotka tekevät tai järjestävät torjuntaa työnsä puolesta.

Mikko/Lajitietokeskus

Huomenna olisi info, johon koetin hakea havainnoista viraslajien esiintymistä listausta.
Hakukriteereinä käytin paikkakuntaa ja “vieraslaji” määritystä.

Havaintoja kuitenkin puuttuu. Tiedämme että esim. kunnan neuvonnasta on kuntalaisten suullisesti tekemiä ilmoituksia tallennettu sekä vihkon että mobiililomakkeen kautta ja osa näistä havainnoista ei näy yllä mainitulla haulla.

Miksi näin?

Hei Salla,
Olisko sinulla mahdollista laittaa tietoa siitä, että milloin, kenen käyttäjätunnuksella ja mistä lajeista on ollut kysymys. Yksikin esimerkki riittää. Voit laittaa ne suoraan sähköpostiini (kari.lahti@helsinki.fi)
Ja toinen kysymykseni on, oletko siis hakenut havaintoja laji.fi palvelun Selaa havaintoja osoissa?

Ystävällisesti,
Kari

Kari LAHTI / Suomen Lajitietokeskus