Haavan massiivinen kukinta 2022?

Ihmetyttää pihahaapamme, josta on varissut nurmikolle valtavasti norkkoja. Puu oli suurikokoinen, kun 25 vuotta sitten muutimme. Nyt ensimmäistä kertaa oli “pakko” haravoida norkkoja kuusiaidan päältä sekä nurmikolta ja jo kaksi kertaa kuskata niitä kompostiin kottikärryillä, jottei aita+nurmi kärsisi…
Onko laajempi ilmiö vai arveleeko puu loppunsa olevan lähellä (emme ole kaatoaikeissa)?

On laajempi ilmiö nyt ja haapa käyttäytyy juuri näin. Tuntemattomista ympäristötekijöistä johtuen välillä on “otollinen vuosi” ja silloin panostetaan hyvään kukintaan.