Keruumenetelmä-kentän käytöstä

Hei

Keruumenetelmä-kenttään voi nykyisellään kirjata vain yhden menetelmän kerrallaan alasvetovalikossa annetuista vaihtoehdoista poimien. Voisiko tähän olla mahdollista saada valita useita menetelmiä samaan tapaan kuin esimerkiksi biotooppi-kenttään, johon myös voi valita vain alasvetovalikossa valmiiksi annetuista vaihtoehdoista? Usein samalla retkellä tulee samoista lajeista samalta paikalta havaintoja useilla menetelmillä, esimerkiksi valvontavalolta, valvontavalorysästä, syöteiltä ja vaikkapa kukilta tai heinikosta haavimalla. Kuvitteellinen esimerkki: havaitsen muutamia Mythimna impura -yökkösiä valvontavalolla ja samoin muutamia syöteillä, rysäpöntöstä löytyy kymmenkunta yksilöä ja heiniltä istumasta vähän toistasataa. En todellakaan ala kirjoittamaan samaan havaintoerään erillistä havaintoa saman lajin eri menetelmin samalla kertaa havaituista yksilöistä vaan lasken yksilömäärät yhteen ja ehkä pyöristän johonkin sopivaan tasalukuun, kuten 150 yksilöä. Olisiko havaintomenetelmä kenttä parasta jättää tyhjäksi vai valita siihen esimerkiksi se menetelmä, jolla havaittiin yksilöitä enemmän kuin millään muulla menetelmällä? Yksi vaihtoehto on tietysti valita yksi havaintomenetelmä koko havaintoerälle ja sitten lajikohtaisesti erän havaintoihin joku toinen havaintomenetelmä. Tai sitten kirjoittaa kommenttikenttään käytetyt havaintomenetelmät.

Toinen kysymykseni koskee elinvaihe-kenttää. Miten ilmoitetaan kuolleena löydetyt toukat? Ilmeisesti mieluiten “toukkina” ja vaihtoehto “löydetty kuolleena” viitannee lähinnä kuolleena löydettyihin aikuisiin? Aina aika ajoin kuitenkin näkee autojen ja maantiepyöräilijöiden yliajamia toukkia.

Jos halutaan tilastoinnin pysyvän kohdallaan, lajin/menetelmän suhteen on järkevää olla yhdistämättä useita menetelmiä. Esim jos halutaan katsoa tilastosta mikä osuus yksilöistä on milläkin menetelmällä havaittu ei se enää pysy kohdallaan, näitä yhdistellään. Ehkä tältä kantilta olisi parasta jopa jättää menetelä tyhjäksi, jos on käytetty useita menetelmiä.

Itse koitan kyllä ilmoittaa erikseen eri menetelmillä saamani yksilöt ja laittaa myös pyydysten lukumäärän, kun on aika kuuma aihe tämä hyönteismäärien pieneneminen, näin voi saada dataa yksilömääristä/pyydys/laji.

“Löydetty kuolleena” ei ymmärtääkseni ole elinvaiheeseen sidottu ja sitä voi käyttää toukillekin.

Tyhjäksi kentän voi tietysti aina jättää. Kestorysähavainnot tietysti menevät selkeästi omina kokonaisuuksinaan eri menetelmiä yhdistelemättä, mutta itse pääosin aktiivipyyntiä harrastavana mietin tässä aktiivipyyntiyön havaintojen ilmoittamista. Tällöin eri lajien yksilömääräarviot, jos sellaisia jaksaa yrittää tehdä, ovat joka tapauksessa yleensä hyvin summittaisia arvioita ja varovaisuusperiaatteen nimissä enimmäkseen alakanttiin. Voi olla, että jotain lajia on valopisteellä käynyt joku 5-10 yksilöä ja syöteiltä bongannut niitä muutaman lisää niin eihän tuosta ole mahdollista heittää yksilömääriin kuin jonkinlaisia arvauksia vähän sinne päin, mutta keruumenetelmät -kenttään sekä valon että syötin kirjatessa tulisi talteen info siitä, että lajia tuli sekä valolta että syötiltä. Jos tuosta kirjaa alakanttiin arvioiden yhteensä vaikka 5 yksilöä niin tavallaan mitään virhettä ei tapahdu, vaikka laittaisi kaikkikin vain joko valolle tai syötille.

Jos taas jotain lajia on ollut syöteillä parikymmentä ja valolla yksi niin eipä siinäkään tapahdu virhettä jos merkitsee kaikki yksilöt syötille, mutta informaatio lajin valolle tulosta hukkuu jos se ainoa valolle tullut yksilö pitäisi kirjata erikseen. Ellei sitä sitten tietysti jaksa erikseen kirjata.

“Löydetty kuolleena” on tietysti sikäli vähän monitulkintainen kehitysaste, ettei se ota kantaa siihen missä kehitysasteessa kuolleena löydetty yksilö on ollut, mutta sen voinee helposti tulkita niinkin, että kuolleena löydetty yksilö on käynyt jo kaikki kehitysasteet läpi, eli olisi se aikuisesta seuraava metamorfoosin vaihe.