Kirsikkapuun kääpä, olisiko laji selvitettävissä?

Hei!

Sain ystävältäni tämän kuvan ja luvan julkaisuun käävästä ja näytepalan jos sitä tarvitaan? Kääpä on kasvanut samassa puussa ainakin viisi vuotta. Nyt lahoamisen seurauksena itiöemä on murtunut maahan.
Kuva on otettu 27.8.2023 vielä kasvavana puusta. Kyseessä ei ole lattakääpä, vaikka sellainenkin tulee itiöemästä kuvan perusteella mieleen? Lattakäävälle tyypillistä ilmiötä, ruskettumista ei myöskään ole havaittavissa. Mikä kääpälaji tämä voisi olla? Paikka on Rautalampi Pukkiharju P-S.
Itselleni tulee mieleen savukääpä (Bjerkandera fumosa)?

Kokeilin soveltaa tähän kääpäkirjan määrityskaavaa. Lattakäävän sukuun kyllä päädyin, mutta kiinnitin huomiota tavallisen lattakäävän lisäksi isolattakääpään (Ganoderma adspersum).

1 Like

Lattakäävän kannalla minäkin aluksi olin.Se laji on hyvinkin monimuotoinen. Isolattakääpä ei tullut mieleeni ollenkaan. Lajista ei tietääkseni ole havaintoa Suomesta. Tämä kääpä oli kasvanut aivan maanrajassa, lähes kuolleen kirsikkapuun juurella. Sellaisena sopisi hyvinkin myös kääpäkirjassa mainittuihin tuntomerkkeihin. Täytyy pyytää näytettä tutkittavaksi!

Lattakääpä lähtökohtaisesti. Voihan noita skooppailla, jos kiinnostaa; itiömitat pitää laskea isosta määrästä kypsiä ja kokonaisia itiöitä, suvussa itiöiden koko vaihtelee yhden itiöemän sisälläkin varsin paljon, ja itiöt myös hajoavat ja litistyvät mikä vääristää mittoja.

Suvun näytteistä täytyy katsoa myös itiöemän koko poikkileikkauksen tuntomerkit, jos tosissaan määritetään.

1 Like