Kissankäpälä

Hei! Löysin eilen kissankäpälän kasvupaikan. Pitääkö asiasta ilmoittaa jonnekkin että paikka voitaisiin suojella? Paikka on kylläkin ihan autotien varressa joten en tiedä voiko sitä suojella?Tässä vielä kuvia todisteeksi.

Nuo kissankäpälän lehdetkin ovat tosi kauniita.

Ahokissankäpälä on “silmälläpidettävä” eli sillä on suojelustatus vaikka et ilmoittaisi siitä missään. Jos haluat paikkatiedon tiedoksi tutkimuskäyttöön sekä alueesi maankäytöstä ja kaavoituksesta vastaavien tietoon, laji.fi:n retkilomake on hyvä ilmoituspaikka… mutta kannattaa pitää mielessä, että kissankäpälää ei karkeisteta automaattisesti ilmoituksessasi eli kasvupaikka tulee kaikkien laji.fi:tä käyttävien tietoon, jos ei karkeista paikkatietoa itse. Sen lisäksi kamerasi/älypuhelimesi todennäköisesti lisää kuvatiedostoihisi EXIF-tietoja eli paikkatiedon missä kuva on otettu. Jos kasvupaikka on vaarassa tuhoutua, keskustelisin siitä maanomistajan kanssa (jos tuntisin) tai käyttäisin kunnan nettisivujen palautelomaketta. Kasvinsuojelussa hyviä yhteistyökumppaneja ovat myös luonnonsuojelujärjestöt, joilta voi kysyä neuvoa ja usein myös aktiivit asukasyhdistykset, joissa arvostetaan oman asuinalueen luontoa.

Lisätietoa esim.
Sensitiivisen lajitiedon käsittely Suomen Lajitietokeskuksessa:

(sisältää latauslinkin: Suomen Lajitietokeskuksen sensitiivisen tiedon luettelo)

Havaintoaineiston karkeistukset:

Kirjaa vain normaalisti laji.fi:n retkilomakkeella. Ilmoita koordinaatti mahdollisimman tarkasti, kuten aina varsinkin uhanalaisista ja silmälläpidettävistä sekä direktiivilajeista. Myös kasvuston koko/yksilömäärä/versomäärä on hyvä kuvailla. Kyseessä ei ole kovin arkaluonteinen havainto, joten kannattaa ilmoittaa karkeistamattomana. Muuten esimerkiksi paikallinen luonnonsuojeluyhdistys joutuu tekemään havaintoaineiston saadakseen tietopyynnön, jota se ei välttämättä vaivaudu tekemään.

Ahokissankäpälä on vain silmälläpidettävä, joten sillä ei ole sellaista suojelustatusta, jonka perusteella paikka voitaisiin suojella. Silmälläpidettävät lajit voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti huomioida maankäytön suunnittelussa.

Jos kyseessä olisi luontodirektiivin liitteen IV(b) kasvilaji, sillä olisi lainsuoja. Jos kyseessä olisi erityisesti suojeltava laji, ELY-keskus voisi tehdä merkittävälle esiintymälle rajauksen, minkä jälkeen esiintymää ei saisi hävittää tai heikentää. Nyt ei ole kuitenkaan kummastakaan tapauksesta kyse. Ahokissankäpälä ei ole myöskään rauhoitettu, mutta vaikka olisi, ei rauhoitus estäisi rakentamista, maa- ja metsätaloutta tms. toimintaa.

Katso juuri voimaan tullut uusi luonnonsuojelulaki (joka näiltä osin on pitkälle sama kuin vanha laki): finlex.fi. Katso myös soveltuvin osin luontoselvityksiä varten laadittu opas: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi. Opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle. Siinä on kuitenkin virhe koskien liitteen IV(b) kasvilajeja, jotka ovat oikeasti tiukasti suojeltuja.