Maalle uudet lajit

Vuosittain löydetään useita Suomelle uusia lajeja ja ilmastonmuutoksen edetessä niitä lienee tulossa entistä enemmän. Olisi hyvä, jos tieto tällaisista lajeista olisi jossakin keskitetysti saatavilla. Mielestäni Laji.fi:n teemasivu (Teemat | Suomen Lajitietokeskus) olisi tähän varsin sopiva paikka. Listoja uusista lajeista voisivat ylläpitää nimistöjen vastuuhenkilöt. Erinomaisen hyvä olisi, jos uusista lajeista olisi myös lyhyt esittely, jossa kerrottaisiin määrityksen kannalta olennaiset tuntomerkit.

3 Likes