Pilkku erotinmerkkinä - ja mitä on käsitelty

Lataan Vihkoon kaikki havaintoni CSV-tiedostona, jotka “exporttaan” omasta tietokannastani. Nämä ovat kymmeniä tai satoja hyönteishavaintoja päivittäin.

CSV-tiedostossa erotinmerkki on pilkku. Ongelma on siinä, että sallitussa arvossa “Käsitelty” on sulkuihin kirjoitettu selvennös joka menee jotenkin näin (käsitelty, ei näytettä). Huomatkaa, että sallitun arvon selitystekstissä on pilkku. Tämä on se ongelma. Ei toimi CSV-tiedostossa.

Voisin tietysti laittaa pilkun sijaan HTML koodin , Joka jossain olosuhteissa ehkä tulostuisi pilkkuna… En ole vielä kokeillut.

Mutta mielestäni ns. sallittuihin arvoihin ei pitäisi laittaa selitystekstejä. Niitä hallittaneen muualla. Käsitän, että kaikki käyttäjät eivät ymmärrä arvon “Käsitelty” merkitystä ilman selitystekstiä. Mutta käsittäkseni se on eri ongelma eikä kuulu “sallituihin arvoihin”. Toisin sanoen DarwinCore standardin termein käytössä on sallitut arvot “Havaittu” ja “Näyte”, mutta niiden välissä on tämä käsite “Käsitelty”. Joka on siis näyte, joka tultuaan tutkituksi heitettiin roskiin. Tämä on siis enemmän kuin “Havaittu”, mutta vähemmän kuin “Näyte”. Mikä sana kuvaisi tätä paremmin kuin “Käsitelty”? Ehkä “Tutkittu” (Examined)?

Toivon siis pientä tutkiskelua ja selvennöstä käsitteisiin. - Hannu

Postattuani tämän hassuttelun, huomaan, että pilkku-merkin HTML-koodi, jonka kirjoitin alkuperäiseen viestiini, tulostui irrallisena pilkkuna kirjoittamani sanan “koodin” jälkeen. Joten teen uuden yrityksen. Siis “pilkku” merkin HTML-koodi on kai & # 4 4 ; Ilman välilyöntejä.

Voit käyttää vapaasti omia arvojasi (esim numerokoodeja, kirjainkoodeja). Vihkon Export -toiminnon käyttöliittymä tarjoaa sitten mahdollisuuden “mapata” omat arvosi Vihkon arvoihin. Voit myös tallentaa tekemäsi mappaukset tiedostona, ja käyttää samoja uudelleen.

Mappaustiedostoista yms on enemmän ohjeita täällä: Havaintojen tallennus tiedostona | Suomen Lajitietokeskus (“Datan kuvaukseen tallentaminen”)

Jos CSV arvo pitää sisällään ,-merkin, tulee ko. arvo ympäröidä hipsuilla "xx (yy,zz)" . Jos hipsujen sisällä oleva arvo taas puolestaan pitää sisällään itsessään hipsuja, ne pitää escapeta.

Voit myös käyttää TSV-muotoa, joka on monin puolin ongelmattomampi kuin CSV. (Eli "xx", yy sijasta käytetään TAB-merkkiä eroittimena ja ei tarvitse hipsuja)

Eli ehdotan:

  1. Käytä TSV:tä CSV sijasta
  2. Käytä omia koodejasi ja mappaa ne Vihkon arvoihin Export-vaiheessa

Esko / Lajitietokeskus