Laji.fi | Tietoja foorumista | Käyttöehdot | Yksityisyys | Keskustelusuosituksia

LAJI.FI-foorumi

Suhteelliset päiväykset LAJI.FI-portaaliin

Yksi LAJI.FI-portaalin tehokäyttäjää harmittavista piirteistä on portaalin tyhmyys eli se, että kerran tehdyt valinnat joutuu seuraavalla kerralla kirjoittamaan alusta uudelleen. Ohjelmointitaitoiset henkilöt voivat tehdä omiin tarpeisiin räätälöidyn sovelluksen suoraan kätevän LAJI.FI API:n päälle (niin minäkin). mutta maallikot jäävät tästä ilosta osattomiksi.

Jps esimerkiksi haluan käydä joka päivä katsomassa, mitä uusia lintu/nisäkäs/hyönteishavaintoja on tänään tehty, joudun ensin valitsemaan lajiryhmän ja sitten aikarajauksen. Aikarajauksissa ei ole pikavaihtoehtoa TÄNÄÄN, vaan lähimpänä on “1pv” eli EILEN JA TÄNÄÄN. Sen valittuani joudun muokkaamaan vielä päivämääräkentästä pois eilisen. Kun vielä valitsen tulostaulukkoon haluamani sarakkeet, voin ryhtyä tutkimaan varsinaisia hakutuloksia.

Jos otan talteen tulossivun URL-osoitteen ja avaan sen avulla sivun seuraavana päivänä, taksonirajaus on tallessa ja taulukon sarakevalinnatkin ovat kätevästi muistissa, jos käytän samaa selainta kuin edellisenä päivänä. Mutta nyt aikarajaus näyttää EILISEN päivän havaintoja, koska sitä ei voi antaa suhteellisena.

Teknisesti muutoin alkeellisessa Hatikassa oli jo 15 vuotta sitten mahdollisuus käyttää suhteellisia päiväyksiä tallennetuissa hauissa. Niille olisi käyttöä myös LAJI.FI:ssä, esimerkiksi siten, että päivämääräkentässä iso T tarkoittaisi “tänään”, T-1 “eilen” ja T-7 “viikko sitten”. Ja myös siten, että suhteellinen päiväys näkyisi sivun URL-osoitteessa.

Tämän jos saisi toimimaan, sen jälkeen toivomuslistalla olisi enää noin kymmenen muuta tehokäyttäjän kaipaamaa ominaisuutta.

Suhteelliset päiväykset ovat työn alla, ominaisyys julkaistaneen kevään aikana.

Mitä muita tehokäyttäjän ominaisuuksia olisi toivelistalla? Usein tuntuu että käyttäjien toiveet menevät kovasti ristiin.

Toivelistalla on esimerkiksi havaintojen tallennuksen nopeuttaminen “pikakirjoituksella” ja itse säädettävillä oletusarvoilla, uusien tietokenttien lisääminen, monipuolisemmat tiedostotallennusoformaatit, duplikaattihavaintojen suodatus, tehokkaampi laadunvalvonta (virheellisten havaintojen suodatus), tietojen jakaminen tutkimuskäyttöön, sekä tallennus- ja hakutoimintojen tekeminen helpommaksi tai yksinkertaisemmaksi. Kaikki nämä ovat ominaisuuksia, joita aktiiviset harrastajat ovat asettaneet ehdoksi Vihkon laajemmalle käyttöönotolle.

Mikko / Lajitietokeskus

Mukava kuulla, että suhteelliset päiväykset ovat työn alla. Epäilemättä monet tehokäyttäjät kaipaavat portaalista eri ominaisuuksia, mutta luultavasti kukaan ei vastusta sitä, että sekä havaintojen haku että tallennus ovat mahdollisimman nopeita ja helppokäyttöisiä.

Jotkut käyttäjät kaipaavat myös sitä, että portaalin kaikkien toimintojen pitäisi olla niin helppokäyttöisiä, että ohjeita ei tarvitse lukea. Samalla logiikallahan lajien ja niiden nimien pitäisi olla niin helppoja, ettei niiden opiskelemiseen pitäisi mennä aikaa. Tehokäyttäjät, joita analyysien mukaan on noin 20% käyttäjistä, ovat kyllä valmiita opettelemaan tiettyjen toimintojen käytön, jos niistä on selvää hyötyä havaintojen käsittelyyn.

Mikon vastauksessa oli jo lueteltu monia ominaisuuksia, jotka ovat minunkin listallani. En toista niitä tässä, vaan täydennän toiveluetteloa muutamalla muulla jutulla.

Hakutoiminnoissa vaihtoehto “Suomen havainnot” on edelleen beta-vaiheessa. Suurin osa tehokäyttäjistä ja eliöseurannoista käsittelee Suomen havaintoja yhtenäiskoordinaatiston pohjalta, ja tämän näkymän kautta havaintoja voi tarkastella tutussa muodossa. Olisi aika viimeistellä tämä näkymä tuotantokäyttöön.

Tähän näkymään olisi mm. toiveena saada havaintojen peninkulmaklusteroinnin lisäksi klusterointi neliökilometriruutuihin, kun karttaa zoomaa lähemmäksi.

Hakuehdoissa vaihtoehto “Yleisyys” on harhaanjohtava, koska nämä tiedot on kirjattu vain parin hyönteislahkon lajeilla. Jos valitsen rajaukseksi vaikka linnut ja yleisyydeksi “Yleinen”, tulos on 0 osumaa 0 lajista. Hämmentävää.

Havaintohaku mobiililaitteella osaa kyllä paikantaa kartan GPS-signaalin perusteella, mutta mahdollisuutta rajata näytettäviä havaintoja GPS-koordinaattien perusteella ei ole. Suhteellisten päiväysten lisäksi myös havaintopaikan rajaus voisi olla suhteessa käyttäjän sijaintiin. Tämä mahdollistaisi tallennetut haut tyyliin “näytä havainnot tältä paikalta viikon ajalta”.

Tallennuspuolella taksonomisia ongelmia on käsitelty jo muissa yhteyksissä, joten en puutu niihin tässä sen tarkemmin. Hyvä nekin olisi saada kuntoon jollakin aikataululla.

Havaintojen kirjaamisessa suoraan maastossa mobiililaitteilla on paljon potentiaalia. Nykyinen testikäytössä oleva mobiililomake on aika raakile, miksi sillä voi kirjata vain yhden lajin havainnot kerrallaan?

Todellisessa tässä ja nyt -mobiilipikalomakkeessa olisi iso nappi “Tallenna havainto”, jota painamalla havaintopaikka ja -aika tulisi suoraan laitteen muistista, ja havaitun lajin voisi valita suoraan luettelosta ilman näppäimistön käyttöä. Monien matkapuhelinten näppäimistö on niin pieni, että sen käyttö maastossa kohmeisilla sormilla on tuskaa.

Tehokäyttäjät ovat niitä, jotka tallentavat paljon havaintoja yleisistä lajeista, ja niitä lajeja mobiililomake voisi tarjota ensimmäisinä vaihtoehtoina havaintoa kirjattaessa. Vasta sitten jos laji ei ole tarjotussa listassa, etsitään sitä laajemmalla haulla. Näin samallakin retkellä voisi helposti kirjata useita havaintoja samasta lajista, kukin havainto erikseen tarkoilla aika- ja paikkatiedoilla varustettuna.

Tuon Suomen havainnot -osion täsmällinen tarkoitus ja tulevaisuudensuunnitelmat ovat jääneet epäselväksi. Nyt se hämmentää käyttäjiä (“pitääkö siitä klikata, jos haluaa vain Suomen havaintoja?”). Se myös yhdistää useita toimintoja samaan pakettiin. Miten näitä jatkossa yhdistetään muihin hakutoimintoihin on vielä avoinna.

  • Havaintojen tiheyskartta yhtenäiskoordinaatistossa (vs. WGS84-ruudukossa)
  • Haun rajaaminen ruutuun klikkaamalla (vs. rajaamalla vapaamuotoinen neliö rajaustyökalulla)
  • Kartan ja hakutulostaulukon näyttäminen rinnakkain (vs. eri välilehdillä)
  • Havaintojen määrän ryhmittely valittujen kenttien perusteella (tätä ominaisuutta ei ole perushaussa)

Näitä ominaisuuksia ei ole suoraan meiltä viime aikoina pyydetty, mutta se ei tarkoita ettei niitä tarvittaisi. Käyttävätkö tämän foorumin lukijat Suomen havainnot -osiota? Millaisiin tarkoituksiin? Joka tapauksessa olisi toivottavaa että tämän osion ominaisuuksia voitaisiin yhdistää perushakutoimintoon, jottei meillä olisi kahta hieman eri tavoin hakusysteemiä rinnakkain.

Mikko / Lajitietokeskus

Käytän. Se on tällä hetkellä ainoa paikka, josta löytyy havaintomäärien lisäksi koostettua tietoa yksilömääristä. Hienoa on myös se, että Suomen havainnot -osiossa voi valita näkyville muitakin sarakkeita.

Esimerkiksi alla vertailuna suvun Cucullia näkymät “Kaikki havainnot / Lajit” ja “Suomen havainnot” sekä lajilistoina että karttoina. Suomen havainnot on tältä osin selvästi käytännöllisempi ja kartta selkeämpi. Lisäksi isommalla näytöllä karttaruudun näkymä “Kaikki havainnot / Kartta”-osiossa jää hyvin matalaksi eikä siihen mahdu kovinkaan paljon karttaa näkyville (verrattuna Suomen havainnot -osiota). Huomasin myös, ettei taustakartoista Suomen maastokartta anna mitään tulosta, vaan jää valkoiseksi. Lopuksi on syytä korostaa, ettei hakuehdoissa ole valittuna maaksi Suomea, mikä ymmärrettävästi selittää erot havaintojen määrissä.

Toiveissa olisi, että havainnot voidaan liittää tiettyyn projektiin tai projekteihin. Kyseessä olisi yleensä siis tuutkimushanke tai seurantatutkimus, joka julkaisee tuloksia. Julkaisuun usein vaaditaan kuvaus siitä, missä data on saatavissa. Hankkeissa on paljon metadataa menetelmistä ym., joten hanke tulisi voida kuvata omana kohteenaan järjestelmässä.

Eräillä seurannoilla on tällaiset sivut, esim. NAFI, ym., mutta käyttäjä itse ei nykyään kykene luomaan projekteja. Artportalen ja iNaturalist tarjoavat tällaisen toiminnon ja niistä voi ottaa mallia.

Havaintoja voi ryhmitellä esim. projekteihin käyttämällä avainsanakenttää. Havainnot ovat tämän avulla sitten haettavissa erilleen muista havainnoista.

Avainsanakenttää käytetään myös Kotka-kokoelmienhallintajärjestelmässä projekteille. Esim. projektin http://tun.fi/GX.9136 havainnot: https://laji.fi/observation/list?keyword=http:%2F%2Ftun.fi%2F%20GX.9136

Projektin tietojen kuvaijuun ei ole olemassa keskitettyä paikkaa, ainakaan vielä.

Mikko / Lajitietokeskus