Havaintojen liittäminen projektiin

Toiveissa olisi, että havainnot voidaan liittää tiettyyn projektiin tai projekteihin. Kyseessä olisi yleensä siis tuutkimushanke tai seurantatutkimus, joka julkaisee tuloksia. Julkaisuun usein vaaditaan kuvaus siitä, missä data on saatavissa. Hankkeissa on paljon metadataa menetelmistä ym., joten hanke tulisi voida kuvata omana kohteenaan järjestelmässä.

Eräillä seurannoilla on tällaiset sivut, esim. NAFI, ym., mutta käyttäjä itse ei nykyään kykene luomaan projekteja. Artportalen ja iNaturalist tarjoavat tällaisen toiminnon ja niistä voi ottaa mallia.

Havaintoja voi ryhmitellä esim. projekteihin käyttämällä avainsanakenttää. Havainnot ovat tämän avulla sitten haettavissa erilleen muista havainnoista.

Avainsanakenttää käytetään myös Kotka-kokoelmienhallintajärjestelmässä projekteille. Esim. projektin http://tun.fi/GX.9136 havainnot: https://laji.fi/observation/list?keyword=http:%2F%2Ftun.fi%2F%20GX.9136

Projektin tietojen kuvaijuun ei ole olemassa keskitettyä paikkaa, ainakaan vielä.

Mikko / Lajitietokeskus

Joo hyvä. Mutta ammattitutkija haluaa, että hänen datansa pysyvät erillisenä kokonaisuutena hamaan tulevaisuuteen. Ja että niihin voidaan viitata “data paper” tyyliin, yhtenä kokonaisuutena.

Esim. minulla on noin 10 000 näyteyksilöä, erikseen noin 10 eri keruupaikoilta, eri puolilta maailmaa. Jokainen niistä on oma projektinsa, josta on tullut tai tulee aikanaan oma julkaisunsa. Jokaisessa hankkeessa on omat metatietonsa kuinka aineisto kerättiin ja kuinka.

Se ei vain toimi, että kaikki päätyvät yhteen massaan Vihkossa. Miksi jotkut, kuten NAFI, sienet ja torjuntatoimet saavat omat projektinsa, mutta tämä ei ole yleisesti saatavissa oleva ominaisuus. Niinkuin kirjoitin aiemmin, se toimii näin Ruotsissa ja iNaturalistissakin ainakin jotenkin.

Minua myös ihmetyttää Kotkan ja Vihkon erillisyys. Ikäänkuin harrastajat eivät keräisi omaa kokoelmaansa vaan ainoastaan kiikaroivat tirpusia pihallaan. Haluan Kotkan käyttöön myös kansalaistutkijoille.

Hei,

Mahdollisuus muodostaa omia projekteja (=kokoelmia/aineistoja), jotka saavat oman aineistotunnisteen (kuten http://tun.fi/HR.39 - Kotka) on työn alla.

Tämän tulevan työkalun avulla voi

  1. Pyytää Lajitietokeskusta perustamaan itselleen uuden aineiston (ja luoda sen metadatan)
  2. Ladata muualla ylläpitämänsä tietoaineiston kopiona Lajitietokeskukseen niin että se liitetään ko aineistoon
  3. Ladata havaintoja tiedostolatauksena Vihkoon ylläpidettäväksi niin että havainnot kuuluvat ko aineistoon
  4. Syöttää yksittäisiä havaintoja Vihkon retkilomakkeella ko aineistoon
  5. Muokata yksittäisiä ko aineiston havaintoja Vihkon retkilomakkeella

Palvelu myös mahdollistaa projektin käyttäjähallinnan: Projektin jäsenet voivat myöntää lisäys ja muokkausoikeudet kyseiseen projektiin kenelle tahansa laji.fi käyttäjälle.

Tulevaisuudessa he myös pystyvät selailemaan Selaa havaintoja osiossa omien projektiensa tietoja salaamattomina (kuten “Omat havainnot” haku nyt toimii)

Julkaisun aikataulusta en vielä sano mitään.

Esko / Lajitietokeskus

1 Like