Uutta Lajitietokeskuksen palveluissa

Olemme julkaisseet uuden version Laji.fi portaalista. Myös paljon muuta kehitystyötä on tehty.

Työn alla olevia asioita ja edellisiä päivityksiä voi selata täältä: Uusimmat ominaisuudet ja tietoaineistot Laji.fi:ssa ja muissa palveluissa

Julkaistu 30.1.2024

 • Laji.fi palvelun avulla toimivia mobiilisovelluksia on julkaistu
 • Laji.fi (72. versio portaalista)
  • Etusivun saavutettavuutta ja mobiilikäytettävyyttä on parannettu. Ulkoasun yleisilme muuttui muutosten seurauksena hiukan. Pieniä parannuksia myös muiden osioiden mobiilikäytettävyyteen.
  • Seuraavien lajien salauskäytäntöjä on muutettu
   • Kanahaukka
    • Ennen: Karkeistettiin kaikki havainnot 10km-ruutuun.
    • Nyt: Karkeistetaan pesäpaikat ja pesimäkaudella 1.3–31.8 10km-ruutuun. Muuten ei salausta.
   • Maakotka
    • Ennen: Karkeistettiin kaikki havainnot 100km-ruutuun.
    • Nyt: Karkeistetaan pesäpaikat ja pesimäkaudella 1.2.–31.8. 100km. Muuten karkeistetaan 50KM.
   • Huuhkaja
    • Ennen: Karkeistettiin kaikki havainnot 10km-ruutuun.
    • Nyt: Karkeistetaan pesäpaikat ja pesimäkausi 1.3.–31.8. 10km-ruutuun. Muuten ei salausta.
   • Valkoselkätikka
    • Ennen: Karkeistettiin kaikki havainnot 5km-ruutuun.
    • Nyt: Karkeistetaan pesäpaikat ja pesimäkausi 1.3.–31.8. 5km-ruutuun. Muuten ei salausta.
   • Kuukkeli
    • Ennen: Karkeistettiin kaikki havainnot 100km-ruutuun.
    • Nyt: Pohjoisessa (710-YKJ rajan yläpuolella) ei karkeisteta lainkaan. Etelässä karkeistetaan 100km-ruutuun.
   • Suosirri
    • Ennen: Karkeistettiin pesäpaikat ja pesimäkausi (1.4.–31.8.) 25km-ruutuun.
    • Nykyään: Karkeistetaan ainoastaan eteläiset havainnot (731-YKJ rajan alapuolella) pesäpaikoilta ja pesimäkaudella 25km-ruutuun. Pohjoisessa ei salausta.
   • Merikotka
    • Ennen: Karkeistettiin kaikki havainnot 50km-ruutuun.
    • Nyt: Karkeistetaan pesäpaikat ja havainnot pesimäaikana 1.2.–31.8. etelässä (703-YKJ rajan alapuolella) 10km-ruutuun ja pohjoisessa 50km-ruutuun.
   • Lisäksi lajeille maakotka, valkoselkätikka Natura-alueilla sijaitsevat havainnot salataan täysin. Tähän ei ole tullut muutosta.
  • Pieniä korjauksia
   • Selaa havaintoja -osion kuvien selailun sivunvaihdossa oleva ongelma on korjattu.
   • Aineistopankin ja Vihko -tiedostotuonnin ongelmai on korjattu.
   • Korjattu ongelma Selaa havaintoja -osion Omat havainnot -täppien vaihtamisessa.
   • Lajikortti: Alataksonit on nyt mahdollista avata uuteen ikkunaan. Lisäksi ongelma taksonomiapuun sisällön duplikoitumisessa on korjattu.
   • Lajin sisäisten taksonien (infraspecific taxa) auktorin näyttäminen näytteen tietoja tarkasteltaessa on parannettu alan käytäntöjä vastaavaksi.
   • Selaa havainto -osiossa voi rajata näytteisiin joista on 3d-malli.
   • Selaa havaintoja -osiossa maa, hallinnollinen asema, yms rajausten sisäinen tekstihakurajaus hakee nyt ainoastaan kyseisen kielen sisällöstä.
   • Selaa havaintoja -osion “Hae” -nappi ei aina tullut aktiiviseksi kun rajauksia muutettiin ensimmäistä kertaa. Tämä on korjattu.
 • Kokoelmanhallinta / Kotka
  • Kotkan ja Lajitietokeskuksen Media -palvelun avulla on nyt mahdollista lisätä suuria (alle 300mt) kuvia, joiden alkuperäisversio säilytettään. Ennen nämä muutettiin aina pienemmiksi pakatuiksi JPG-kuviksi.
  • Kotkassa tehdyt laatumerkinnät välittyvät nyt Laji.fi -palveluun. Näitä ovat näytteen määrityksen merkitseminen epävarmaksi tai vahvistetuksi.
 • Lajitietokeskuksen tilastoja näyttävä Dashboard on julkaistu ja lisätty lädyettäväksi laji.fi -portaalin etusivulta.
 • luonnontila.fi
 • Pinkka oppimisympäristö: Saavutettavuus, ulkoasu- ja käytettävyysparannuksia.
 • Aineistojen metatietoja FEO-portaaliin (FIRI FinBIF)
  • Lisäsimme Lajitietokeskuksen lajitietoaineistojen metatietoihin tarvittavia lisäominaisuuksia, jotta metatiedot voidaan julkaista myös tulevaisuudessa FEO-portaalissa.
 • Uusia havaintoaineistoja
 • Uutta tietoa on kertynyt seuraaviin aineistoihin
  • Kastikka kasviarkisto (110k havaintoa)
  • Vihkon havainnot (92k havaintoa)
  • Rengastustietokanta (50k havaintoa)
  • LajiGIS: Lajistokartoitus vesistöissä (31.5k havaintoa)
  • Metsähallituksen maalintujen linjalaskennat (21k havaintoa)
  • Turun yliopiston Oribatida-sammalpunkkikokoelma (26k näytettä)
  • Tampereen kovakuoriaiskokoelmat (4k näytettä)
  • Luomuksen munakokoelma (3k näytettä)
  • Faunatica Oy:n luontoselvitykset (2.5k havaintoa)
  • Vaasan ympäristöseurannan havainnot (1k havaintoa)
 • Kuntien vieraslajitietojen kerääminen ja jakaminen Suomen Lajitietokeskukseen EU-raportointia varten (MMM/ELY vieraslajiprojekti)
  • Projekti päättyi ja tuotti 7k havaintoa 76 kunnasta. Lisäksi järjestettiin kaksi webinaaria, joissa mainostettiin välineitä vieraslajitiedon tallentamiseksi, ja moni kunta on ryhtynyt käyttämään näitä tai aloittannut prosessin jakaa tiedot Lajitietokeskukseen omista tietokannoistaan.
2 Likes