Yöperhoshavaintojen päivämäärä ja kellonajat

Yöperhoshavaintojen tarkkaa päivämäärää ei voi tietää, jos käytetään esim. valopyydystä. Se oli joko eilen tai tänään, pyydyksen kokemispäivänä.

Vihkoon voi tietenkin laittaa yöperhospyydykseen (valopyydykseen) ohjelmoitu kellonaika, esim. klo 22-04. Joten järjestelmänhoitajat voivat tulkita sen kummalle tahansa vuorokaudelle niinkuin katsovat parhaaksi.

Perinteisesti kuitenkin yöperhospyynti kultakin vuorokaudelta katsotaan loppuneeksi vasta aamun sarastaessa kun valopyydykset sammuvat, kuten myös ahkera keräilijä nukahtaa. Tämä on muistaakseni ohje jo Jalaksen kirjasta. Joten aamuyön tunnit perinteisesti kirjataan edelliselle vuorokaudelle.

Vihko voisi varoittaa tästä käyttäjiään. Jos käyttäjä ei ole antanut tarkkoja tunteja, yöperhoshavainnot automaagisesti kirjataan siis edelliselle vuorokaudelle.

Tämä parantaisi havaintojen tarkkuutta esim. vaellustilannetta analysoidessa.

T: Hannu Saarenmaa

1 Like

Yön yli kestävässä havainnoinnissa kannattaa kirjata erikseen alku- ja loppupäivä. Esim. alku 1.5.2024 22.00 loppu 2.5.2024 06.00. Kahden päivämäärän kirjaaminen vaaditaankin, jotta loppukellonajan voisi antaa.

Mikko / Lajitietokeskus

On tosin syytä huomata tiedon vertailukelpoisuuden vuoksi, että SPS:n ohje on kirjata yön yli kestäneen pyynnin saalis keskiyötä edeltäneelle päivämäärälle. Eli jos koen tänään 2.5. aamulla rysän, rysäjakso päättyy 1.5. jne.

Jep. Ja tuolla tavalla ainakin minun havaintoni on kirjattu. Silloin kun ne tulevat iNatista, niin käytän täysin samaa systeemiä rysäyksilöille ja silloin kellonaika on ihan mitä sattuu. Vain elävänä kuvatuille kellonaika on oikein.

Sen iNatin kellonajan voi poistaa havaintoa tallentaessa!

Aina sitä oppii uutta. :slight_smile: Pitääpä katsoa miten se tapahtuu.

Päivämäärä kohdasta voi deletoida kellonajan.

Onko näitä ohjeita netissä nähtävillä, ja onko niissä muutakin havaintojen kirjaamiseen liittyvää? Itse olen kirjannut havaintoni oman tuntuman mukaan, kun en ole ohjeista kuullut.

Moi, ja käsittääkseni ei, vaan kyse on ollut lähinnä suullisesta perimätiedosta (“kyllähän kaikki sen tietää”). En itse asiassa aiemmin tänään edes päässyt perhostutkijain seuran nettisivuille, joten en voinut etsiä. Ainakin joskus esitin heille toiveen, että se olisi ohjeistettu tarkemmin sivuilla.

Kuten Hannu alussa mainitsi, se ohje on vanhasta Jalaksen Perhosten keräilijän oppaasta. En tiedä onko sitä kirjallisena muualla.

1 Like

Perhosia en harrasta, mutta voin arvioida asiaa teknisestä näkökulmasta. Nähdäkseni tarkan alku- ja loppuajan (pvm ja klo) ilmoittaminen ei aiheuta ongelmia vertailukelpoisuuden suhteen, koska niistä saa aina alkupäivämäärän. Havaintojen kirjaamissuosituksen voisi helposti päivittää. Tarkasta tiedosta voi aina karkeistaa, mutta toisin päin ei yleensä onnistu. Ainoastaan ongelmia voi tulla, jos käyttää laji.fi:n valmiita hakutoimintoja eikä sitten saakaan ihan haluamaansa. Virhe ajassa on kuitenkin vain päivä ja tarkempia analyysejä tekevä varmaan osaa käsitellä dataa.

Tietenkin joku voi tietämättömyyttään kirjata havaintoja myös ilman loppuaikaa antaen alkupäivämääräksi pyydyksen kokemispäivämäärän. Jos loppuaikaa ei ilmoita, Vihko voisi antaa tästä varoituksen, kuten aloittaja ehdottaa. Tällöin Vihkoon kannattaisi laittaa iso liuta myös muita varoituksia esimerkiksi uhanalaisen lajin epätarkasta paikkatiedosta, lajin tunnetun levinneisyyden ulkopuolelle sijoittuvasta havainnosta tai mikroskoopilla määritettävän lajin havainnosta ilman näytettä ynnä muuta. Harrastajia ei kuitenkaan saisi suututtaa liiallisella varoittamisella.

Yksi asia on otettava huomioon puolen yön ylittävissä havaintoajoissa: käsittääkseni sellaisia havaintoja ei lasketa mukaan lajin fenologiaa (esiintymisaikaa) kuvaaviin kaavioihin, sillä havainto ei ole yhdeltä päivältä, vaan kahdelta. Eli käsitykseni mukaan fenologiakaavioihin otetaan huomioon vain yhden päivän havainnot. Onko asia edelleen näin? Hämäräaktiivisten lajien osalta asia on jokseenkin keinotekoinen, mutta ymmärrän siihen liittyvän teknisen haasteen. Tällöin yhden yön havaintojen kirjaaminen säännönmukaisesti ns. yön aloittavalle päivälle voisi olla perusteltua.

Itse koodaisin fenologiakaaviot ottamaan mukaan yön yli -havainnot enkä kannustaisi kirjaamaan havaintoja epätarkasti. Kuvittelisin, että tämä ei ole teknisesti älyttömän vaikeaa, mutta joku enemmän tietävä voi korjata. Epätarkasta kun ei yleensä tarkkaa saa jälkikäteen ja havainto, jossa ei ole kerrottu, että sitä on jotenkin karkeistettu tai muunnettu, on periaatteessa harhaanjohtava. Ja jos havaintopäivämäärän muokkauksen mainitsisi lisätiedoissa, olisi jo ihan sama kirjata sekä alku- että loppuaika.

Pitäisi myös ratkaista mm. se, että ilman kellonaikoja rysäjakso 10.5.-13.5. tarkoittaisi 3 yötä uudella systeemillä ja 4 vanhalla. Ja uskallan väittää, ettei kukaan ainakaan muuttaisi vanhoja (miljoonia?) havaintoja vastaamaan uutta käytäntöä. Toki jokainen voi tehdä kuten haluaa, mutta vanha systeemi on mielestäni tässä yksinkertainen ja hyvä: yhden yön havainnot menevät yhdelle päivämäärälle. Ja se vaatii selvästi vähiten muutoksia, sillä tietokannassa on varmasti jo nyt vähintään kahdella tapaa ilmoitettuja havaintoja. Tämä on kuitenkin vain yhden rivijäsenen ja käyttäjän mielipide, ei sen enempää.

Kokemuksena sanoisin, että vaikka millaisia kirjallisia suosituksia ja ohjeita tekisi, merkittävä osa ei niitä seuraa tai lue. Olisi myös vaikeaa kirjata havaintoja useasta lajiryhmästä, jos kullakin olisi erilaisia ohjeita (joista osa ehkä vaikeasti löydettävissä). Merkintätapoja tulee olemaan erilaisia, ja tulkinnasta osa jää aina datan käyttäjälle.

Esimerkkinä: jos joku kirjaa lintuhavainnon merkinnällä “1m”, mitä se tarkoittaa: yksi muuttava vai yksi koiras? Riippuu henkilöstä ja seurattavasta ohjeesta.

Kuukausikaavioissa näytetään havainnot, joiden päivämääräväli osuu kokonaan jonkin kuukauden sisään. Eli 1.5.-31.5. havainto näytetään toukokuulle, 30.4.-1.5. ei näytetä millekään kuukaudelle.

Mikko / Lajitietokeskus

PS. Varoituksista olemme huomanneet, että yllättävän moni jättää havaintonsa tallettamatta, jos niistä varoitetaan edes vienosti. Siksi olemme harkinneet jälkikäteen annettavia varoituksia. Tämä toimisi paremmin myös, jos joku tallentaa paljon havaintoja kerrallaan, ja saa siitä vaikka satoja varoituksia, tai käyttää kolmannen osapuolen tekemää tallennussovellusta (kuten Pinnasieppo tai Retkikasvio).

1 Like

Periaatteessa olisi varmaan mahdollista huomioida fenologiakuvaajissa havainnot, joissa on 1. ilmoitettu havaintotapa ja 2. ilmoitettu alku- ja loppukellonajat. Eli fenologiadiagrammia piirrettäessä Valorysä 30.4.[20.00]-1.5.[08:00] on yön yli-tieto ja kirjataan 30.4. kohdalle kuvaajassa. Valorysä 30.4.[23.00]-1.5.[23:00] menee kahden vuorokauden yöjaksolle eikä ole käytettävissä. Huono puoli tässä on se, että raja “mikä on OK, mikä ei” on melko mielivaltainen valinta ja järkevät arvot ovat havaintotapa- ja taksonikohtaisia.

Datan ymmärrettävyyden kannalta on parempi, että sääntöjä on vähän ja ne ovat yksinkertaisia: “vain yhdelle päivälle kirjatut huomioidaan” on paljon selkeämpi kuin “huomioidaan kaikki 1 päivälle kirjatut ja kahdelle päivälle kirjatut seuraavin ehdoin…”