Kaljurankokartukas (Hypnogyra angularis) havainnot?

Kotka-kokoelmatiedoissa näyttäisi olevan harvinaisesta Hypnogyra angularis-lajista havaintoja, joita ei ole huomioitu uusimmassa levinneisyyskartastossa…

https://api.laji.fi/v0/warehouse/query/unit/list?pageSize=100&page=1&cache=false&taxonId=MX.191676&useIdentificationAnnotations=true&includeSubTaxa=true&includeNonValidTaxa=true&individualCountMin=1&qualityIssues=NO_ISSUES&access_token=sczbWpePK2XBwVQevpcfkSduAziJnO0a3QljdOi0yFh2EFXhvchsvKAH8lyEPf0y