Kuinka oleellisia kunnat ja eliömaakunnat hyönteishavainnoissa?

Havaintopalvelua suunnitellessa nousi esiin kysymys kuntien ja eliömaakuntien tallentamisesta.

Kuinka oleellista on että hyönteishavainnoissa on täsmällinen kunnan ja/tai eliömaakunnan nimi, käytettäväksi hakuja, automaattisia tilastointeja yms. varten? (Vastakohtana tilanteelle jossa sijainti on määritelty pelkästään koordinaatein.)

Ajattelen tässä etenkin tilannetta, jossa suurempi määrä havaintoja on tehty usean kunnan/eliömaakunnan alueelle osuvalla retkellä, tai kirjattu muuten epätarkkana kokonaisuutena (esim. 10x10 km2 ykj-ruutuun), eikä voida sanoa missä pisteessä yksittäiset havainnot on täsmälleen tehty. Onko tällainen hyönteisillä tavallista vai marginaali-ilmiö? Miten ihmiset ovat yleensä kirjanneet epätarkkoja paikkatietoja, onko tähän vakiintuneita käytäntöjä?

Esim. linnuilla kunnan tai muun paikannimen kirjaaminen voi olla hyvinkin vaihtelevaa ja epätarkkaa, etenkin kun havainnoija ja lintu voivat olla kilometrien päässä toisistaan. Tämä ei kuitenkaan ole ollut merkittävä ongelma, koska esim. kuntapinnalistoja ei (kai) tehdä automaattisesti, eliömaakuntia ei juuri käytetä, ja harvinaiset havainnot kirjataan keskimäärin tarkemmin paikkatiedoin. Miten hyönteisillä?

Tässä se isokoskeloparvi oli, Espoon ja Kirkkonummen rajalla. Kumpi kunta saa pinnan?

Kyllä se mun mielestä on hyvinkin oleellinen tieto missä kunnassa/paikassa havainto on tehty. Alkuaikoina tuli käytettyä kymppiruutu, nykyään kilometriruutua (kunta+ tarkempi paikka). Suurperhosatlaksessa käytettiin vanhoissa havainnoissa kirkonkylän ruutua, ellei tarkempaa tietoa ollut.

Tyyppinäytteitä digitoitaessa on päässyt toinenkin ruma sana epämääräisiä etikettitietoja jäljittäessä. Nämä ovat lähinnä Siperiasta v. 1870-1920 kerättyjä näytteitä.

Lintupuolella pinna napsahtaa havainnointipisteestä. Ihan sama missä tirppa on :relaxed:

Minusta taas kunnat ovat melko yhdentekeviä jos tarkat koordinaatit ovat tiedossa, eikä maakunnallakaan oikeasti mitään väliä ole.

Jos tarkat koordinaatit eivät ole tiedossa, vaan vain esim. kymppiruutu, kuntainformaatio tuo tietysti vähän lisää tietoa paikasta — ja joskus liikaakin niin että tarkan paikan piilottaminen yli-innokkailta on vaikeaa.

Kuntarajat ovat epästabiileja, kunta voidaan tulkita paikaksi vain keruuajan kanssa.

Kunnan ja maakunnan selvittäminen esim. suoraan GPS:llä varustetusta puhelimesta ilmoitettaessa on rasite. Tosin esim. Markon webbilomake-prototyyppi laskee kunnan ja maakunnan GPS-tiedon pohjalta automaattisesti, käyttäen apunaan Hannu Tannerin tuottamaa polygonistoa. (Tiedän kun konvertoin polygonit Markolle JSONiksi.)

Mutta paljon on erilaisten pinnojen keräilijöitä ja epifenomenaalisten tilastojen laskijoita, joten arvaan että havainnot ilman kunta- ja maakuntatietoa herättäisivät kyllä ahdistusta.

1 Like

Maakunta+kunta+koordinaatti sisältää itsessään tarkastusmekanismin, jonka merkitystä en aliarvioisi. Koordinaattivirheitä tulee tasaiseen tahtiin itse kullekin manuaalisöhrääjälle ja jos niiden oikeellisuutta ei voida koneellisesti tarkastaa, rapautuu koko tietokannan luotettavuus. Vähitellen mutta väistämättä.

1 Like

Moi.

Tämä on pelkkä mielipide:

Maakunta- ja kuntatiedot ovat tietty kivoja, mutta lopulta enemmän näpertelyä kuin varsinaista tiedettä silloin, kun käytössä on myös koordinaatit.

Kunnat ovat hankalia jo siitäkin syystä, että kunnan nimi ei ole yksikäsitteinen yksikkö: kuntaliitosten yms. myötä kuntien muoto on vaihdellut ja onpa Suomessa ollut saman nimisiä kuntia eri osissa maata (Koski HL and Koski TL tulee ensimmäisenä mieleen). Sama koskee toki muitakin paikannimiä; montakohan Kuusijärveä tai Suursuota Suomessa on?

Hyvien kuntalistojen yms. tekeminen on joka tapauksessa käsityötä, koska se edellyttää myös havaintojen luotettavuuden arviointia.

T: Jere

1 Like

Kiitoksia kommenteista. Tiukan tieteellistä analysointia en tässä oikeastaan tarkoita - oletan että sellaista ei tehdä täysautomaattisesti, vaan ainakin epätavallisimmat havainnot tarkistaen.

Automaattiset eliömaakuntakohtaiset havaintoluettelot (uudet lajit maakunnalle, lajit per vuosi jne.) kuitenkin mainittiin jossain Hyönteisfoorumin keskustelussa oleellisena kannustimena havaintojen tallentamiseen. Kuinka ongelmallista olisi jos tällaisiin tulisi havaintoja, jotka oikeasti saattavatkin olla naapurimaakunnan alueelta, koska havaintopaikka on kirjattu raja-alueelle?

Absoluuttisesti tarkasteltuna pelkät koordinaatit riittävät. Ja edelleen kannatan tarkkuuden määrittämistä keskipisteen ympärillä olevan säteen pituudella, vaikka se rikkookin perinteisen ruutujaon ja vaikeuttaa vertailtavuutta.

Mutta… todellisuudessa hakuja halutaan tehdä ruutujen lisäksi myös kuntien ja maakuntien perusteella, joten ne on syytä olla mukana, tavalla tai toisella. Ja kun valmiit tarkat koordinaattitiedot maakunnille ja kunnille löytyy (projekti provinssit), se ei ole teknisesti ongelma - kuntarajoja vaan tulisi päivittää aina kuntaliitosten yhteydessä.

Mitä rajahavaintojen tarkkuuteen tulee, sanoisin, että havaitsija on pitkälti vastuussa siitä kummalle puolelle hän havainnon merkkaa. Jatkossa ja jo olemassa oleville havainnoille tulee vain päättää yhtenäinen käytäntö, jota noudatetaan. Esim. jos maakunta tai kunta ilmoitetaan, oletus on että ne kertovat kummalla puolella rajaa havainto on tehty (epätarkan koordinaattiruudun sijaan). Maakunnissahan tilanne on sikäli helpompi, että ne ovat stabiilit kuntiin verrattuna, joten niiden tulee olla ensisijaisia.

Pitäisikö tällaisissa rajatapauksissa tulla havaintoa talletettaessa jokin ilmoitusikkuna, jossa pyydetään tarkentamaan/tarkistamaan alue, mikäli mahdollista?

Oletan kuitenkin, että jos havainto on tehty lähellä kahden alueen rajaa, on useimmissa tapauksissa todennäköistä, että lajia löytyy molemmilta alueilta, ellei kyseessä ole jokin harvalukuinen biotooppi- tai ravintokasvispesialisti, joten mahdollinen epätarkkuus ei aiheuta isoa virhettä. Ns. “paremmissa” havainnoissa ilmoitetaan kuitenkin paikka oletusarvoisesti huomattavasti tarkemmin.

Josta tulikin mieleeni, että pitäisiköhän UHEX-lajien tallennuksessa olla määriteltynä jokin vaadittu minimitarkkuus havainnoille?

Tähän olen itse joskus pitänyt kirjaa yleisimmistä lajeista erikseen kymppiruudun alueella. Esim. koko ajan lentävistä sitruunaperhosista. Mutta kovin montaa lajia ei viitsi/retki ja useimmat jää vain ilmoittamatta. Jos ei saa helposti kuvattua, jolloin saan ne koordinaatit tai ainakin helposti laskettua. Kunta- tai maakuntarajoille päädyn suhteellisen harvoin, niiltä yleisimmät jää ilmoittamatta. Ne joutuu käymään trackerillä läpi, mitkä kuvat milläkin puolella rajaa. Uusi systeemi (jossakin vaiheessa) voisi auttaa tässä jos voisi joko itse kirjata havaintopaikan tai jättää tyhjäksi, jolloin systeemi täyttäisi eliömaakunnan ja kunnan. Se locality on kai jollakin tavalla joustava, virallisia nimistöjä rajoineen ei taida olla. Itse käytän lähintä yleiskartan nimeä, tosin ne vaihtelee mittakaavan mukaan. Rajat asettelen kilometriruutuja mukaillen jotta ei jää suikaleita ainakaan vakiopaikoille.

Virheitä varmaan karsiutuis myös jos tallennusohjelma näyttäisi samantein mihin juuri syötetyt koordinaatit osuvat. Sorry jos toistan jo sanottuja, hieman hajanaisesti oon näitä viestejä ehtinyt katella.

1 Like

Kiitos taas kommenteista. Havaintopalvelu julkaistaan samalla kun saamme isomman paketin laji.fi:n uusia, toistensa kanssa yhteen toimivia ominaisuuksia julkaisukuntoon. Ensimmäinen (beta-)versio havaintopalvelusta tulee olemaan karvalakkimallia, mutta se sisältää huomattavasti aiempaa monipuolisempia karttatoimintoja, mm. mahdollisuuden piirtää kartalle erilaisia havaintoalueita, mm. piste+säteitä ja ykj-ruutuja. Eliömaakunnat ja kunnat (~nykytilanne) saadaan sitten määriteltyä automaattisesti havaintoalueen perusteella.

Tämän keskustelun perusteella käyttäjää kannattaisi huomauttaa, jos havaintoalue osuu useiden eliömaakuntien rajalle, jotta havaintoalueen voi halutessaan tarkentaa vain niistä yhden sisälle.

5 Likes

Muuan koordinaattien riesa ovat erilaiset koordinaatistot. Paikannimistä peruskartalla parhaiten säilyvät tarkimmat, kun taas kunnat elävät alati; eliömaakunnat on ainoa pysyvä aluejako Fennoskandian kartalla.

1 Like

Maakunta on hyvä tilastointiin. Kunta ja tarkempi paikannimi taas varmistamaan, että koordinaatti on kirjoitettu oikein.

1 Like

Tilannetiedotuksena :Viime viikolla julkaistussa Lajivihkossa https://beta.laji.fi/vihko paikkatietoa käsitellään näin:

  1. Käyttäjä piirtää havaintopaikan kartalle (viiva, monikulmio, piste, ympyrä tai näiden yhdistelmä)
  2. Tallennusvaiheessa järjestelmä tarkistaa minkä maan, eliömaakunnan ja kunnan alueella paikka on, ja täydentää paikannimet
  3. Täydennetyt paikannimet näytetään hauissa (vielä työn alla)

Myöhemmin tätä on ajateltu laajennettavaksi niin, että jos havaintopaikka osuu usean maan, eliömaakunnan tai kunnan alueelle, näytetään ne kaikki käyttäjälle jo ennen tallennusta. Käyttäjä voi sitten valita näistä oikean, mikäli retki oikeasti oli vain yhden alueella.

Kohtaan 1):
Olisiko kuitenkin mahdollista järjestää tallentaminen myös suoraan ilman kartan kautta menemistä - monella harrastajalla on esimerkiksi vakiopaikkoja, joiden koordinaatit, maakunta, kunta ja paikannimi tiedetään jo ennestään. Nytkinhän on mahdollista syöttää koordinaatit kartan kautta kulkemalla, mutta kannattaisin yksinkertaisempaa “suoratallennusta”.

Sitten havaintojen selauksesta:
Tämä on tietysti nykymittapuun mukaan vanhakantaista ajattelua, mutta onko mahdollista saada havaintoja haettua kunnan ja eliömaakunnan avulla? Nyt näkyy olevan haussa paikan kohdalla vain suorakulmio ja koordinaatit. Joskus olisi hyödyllistä saada kerralla selville vaikkapa jonkin kunnan lajiluettelo.
Kätevää olisi myös kartta-välilehdellä olla valittavissa esim. ruudun lajiluettelo ja vaikkapa ruudusta puuttuvat lajit sen sijaan, että näkyy vain ruudun havaintojen lukumäärä. Myös olisi hyvä, jos karttaruuduissa näkyisivät koordinaatit vaikkapa samaan tapaan kuin kartassa http://koivu.luomus.fi/ykj/ykj.php.
Hyönteisten kannalta myös havaintotapa-kohdassa on aika paljon sopimattomia kohtia.
Hakutuloksen jakautumista useammalle sivulle pitäisi olla mahdollista välttää eli olisi hyvä olla mahdollista valita kaikkien tulosten näyttäminen samalla sivulla.

1 Like