Massatallennuspohja hyönteistietokannasta?

Dipteraporukassa nousi esiin toive: voisiko Vihko hyväksyä massatallennuksen suoraan Hyönteistietokannan massatallennuspohjalla? Siellä useampi henkilö on taistellut havaintojen saamiseksi tietokantaan, ja tallentamatta on kymmeniä tuhansia rivejä kärpäshavaintoja.

Olisiko saatavilla esimerkkitiedostoa massatallennuspohjasta, täydettynä monimutkaisella tai “hankalalla” datalla? (Olemme varmaankin jo saaneet tallennuspohjan, mutta en juuri nyt tiedä millaisilla esimerkkidatoilla.)

Tämän voisi lähettää → helpdesk@laji.fi

Suunnitelmissa on tuoda erilaisia formaatteja ainakin koordinaattien ja päivämäärien kirjaamiseen.

Mikko / Lajitietokeskus

Pyysin heitä toimittamaan teille massatallennustiedoston. En tiedä ovatko toimittaneet, mutta ainakin tieto asiasta on välitetty heille. Jos ei ole, voisin muistuttaa asiasta. Yksi iso ero lienee juurikin siinä, että Hyönteistietokannassa vuosi, kuukausi ja päivä olivat omilla sarakkaillaan, jolloin niiden saaminen samaan sarakkeeseen vaatii jonkin verran excel-osaamista ja käsityötä, mikä nostaa kynnystä yrittämiseen. Lisäksi valiteltiin tuonnin kaatumista virheilmoituksiin, joka ilmeisesti ei aina tarkoita sitä, etteikö tuonti olisi onnistunut.