Miksi linnun tila niin hankalasti saatavilla?

Lintuhavainnoissa tila (paikallinen/muuttava ym.) on yksi olennaisimmista tiedoista. Sitä ei kuitenkaan saa helposti tiedostolatauksiin. Viittauskelpoisesta aineistosta/tietopyynnöstä se löytyy kyllä, mutta erillisestä tiedostosta, josta se on vaikea liittää havaintoihin. Mielestäni jo peruslataukseen pitäisi saada tilasarake. Tämä on esimerkiksi mainittu yhtenä suurimmista ongelmista käyttää laji.fi-aineistoa lintuyhdistysten havaintokatsauksissa.

Myös havaintoja selaimella tarkasteltaessa tilatiedon joutuu kaivamaan lisätietonapin takaa, mikä alkaa käydä varsin epämukavaksi viimeistään kevään tullessa.

Toistaiseksi lintuharrastajat ovat käyttäneet Lajitietokeskuksen Vihko-havaintopalvelua vain vähän (valtaosa käyttää Tiiraa), joten vain pienessä osassa lintuhavaintoja on ollut varsinainen tilatieto merkittynä. Mutta määrä on kuitenkin kasvamassa. Viime vuonna lintuhavainnoista n. 10% sisälsi tilatiedon.

Tiedon näkymistä ja haettavuutta tullaan parantamaan, myös käynnistyneeseen lintuatlakseen liittyen. Ajatuksena on ottaa tilatietoja eri lintuhavaintoaineistoista eri tavoin. Esim. talvilintulaskentahavainnot ovat lähinnä paikallisia lintuja, vaikka talvilintulomakkeella ei olekaan paikkaa merkitä linnun tilaa, ja kaikki atlashavainnot koskevat myös paikallisia lintuja, osa myös laulavia.

Mikko / Lajitietokeskus

Valitettavan harva tosiaan kirjaa havaintonsa Vihkoon. Minäkin olen käyttänyt pitkään Tiiraa ajattelematta, että sehän on oikeastaan kuin pöytälaatikko: havainnot eivät suurimmaksi osaksi mene maankäytön suunnittelun, luonnonsuojelun ja tutkimuksen käyttöön.

Jotta yhä suurempi osa lintuharrastajista ottaisi Lajitietokeskuksen Vihkon käyttöönsä, on sen käytettävyyteen lintuharrastajan näkökulmasta panostettava. Tilatiedon näkyminen sekä havaintoja selatessa että tiedostolatauksissa olisi mielestäni tärkeää erityisesti Vihkon kautta ilmoitetuissa hajahavainnoissa. Esimerkiksi talvilintulaskentojen osalta tilan voi yleensä tosiaan päätellä aineiston nimestä, vaikkei itse tilatietoa nykyisellään olekaan.