Palaute havainnoijalle havainnoijalle epätavallisuudesta

Tämä jatkaa keskustelua viestiketjusta Milloin havainto on luotettava?:

Havainnon tallennuksen yhteydessä käyttäjälle näytettävä huomautus / palaute havainnon epätavallisuudesta on usein pyydetty ja hyvä ajatus, ja sellaisen toteuttamista Vihkoon on jonkin verran pohdittu. Hankaluutena toteutuksessa on että havaintoja voi tallentaa hyvin monella eri tavalla, kuten:

  • Retkilomakkeella tavallisesti enintään muutamia kymmeniä kerrallaan
  • Excel/taulukkotiedostona jopa kymmeniä tuhansia kerrallaan
  • Käynnykällä mobiililomakkeella yksi kerrallaan, tulevaisuudessa mahdollisesti epäsynkronisesti niin että käyttäjä kirjaa ensin havainnon offline-tilassa, ja sovellus lähettää sen eteenpäin vasta kun verkkoyhteys on käytettävissä
  • Kolmannen osapuolen tekemällä sovelluksella, joka ei näytä huomautusta käyttäjälle lainkaan, ellei sovelluksen tekijä ole tätä ominaisuutta toteuttanut
  • Vihkon lisäksi muilla palveluilla, jotka jakavat havaintoja Lajitietokeskukseen

Retkilomakkeella pop-up tms. joka kertoo epätavallisuudesta voisi vielä joten kuten toimiakin, mutta miten jos havaintoja on kerralla 10.000? Kuinka kauan epätavallisuusindeksin laskeminen kestäisi, jos sen halutaan perustuvan esim. taksoniin, aikaan, paikkaan ja yksilömäärään?

Tämän kannalta käytännössä toimivampi ratkaisu voisi olla luotettavuuden analysointi jälkikäteen, ja notifikaation antaminen käyttäjälle epätavallisimmista havainnoista. Nykyinen ja uudistettu annotointijärjestelmä toimivat tällä tavalla: havainnoija näkee Laji.fi:ssa punaisen ikonin (oikeassa yläkulmassa) jos joku on kommentoinut hänen havaintojaan. Samaan tapaan automaattisesti tarkistettavien listalle päätyneistä havainnoista voidaan lähettää notifikaatio.

Mikko / Lajitietokeskus

Totta, indikaatiota havainnon poikkeavuudesta ei voida järkevästi tehdä kaikille mahdollisille havainnon syöttötavoille. Siksi jälkikäteisanalyysi ja -notifikaatio on varmaan prioriteetissa tärkeintä.

Kuitenkin retkilomakkeen käyttömukavuutta parantaisi, jos lomake antaisi yksinkertaistetun palautteen havainnon epätavallisuudesta, esim.

  • Kappalemäärä omista aiemmista samaa lajia koskevista havainnoista [huomiosymboli/väri, jos ei yhtään aiempaa omaa havaintoa]

  • Kappalemäärä saman eliömaakunnan samaa lajia koskevista havainnoista (edellisen 5 vuoden aikana? samana vuonna?)

Tämäntyyppistä oli käytössä hyönteistietokannan eräässä havainnonsyöttölomakkeessa ja itselleni se oli hyödyllinen ja havaintojen tallennuksen kiinnostavuutta lisäävä ominaisuus.