Kuvapankki ja Perhoswiki lopetetaan!

No, ei nyt ihan tänään tai huomenna, mutta kuitenkin jossain vaiheessa…

Erityisesti perhosharrastajille Kuvapankki ja Perhoswiki ovat olleet hyödyllisiä lajinmäärityksen apuvälineitä. Niitä ei kuitenkaan ole palveluina pidetty ajan tasalla ja tarkoitus on lopettaa niiden toiminta kun tämänhetkiset käyttövarat loppuvat.

Netistä löytyy monenlaisia korvaavia kuva- ym. resursseja, mutta tieto on niissä jokseenkin hajallaan ja niiden käyttäminen on siitä syystä usein hankalaa. Nettisivustojen lisäksi lajinmääritys vaatii runsaasti kirjallista materiaalia. Suomenkielistä kirjallisuutta on tällä hetkellä monista hyönteisryhmistä hyvin saatavilla.

Kuitenkin netin selaaminen yhdistettynä kirjojen lukemiseen on määritystapana hieman epäkäytännöllinen. Tämän kirjoittaja tuli jo vuosia sitten siihen tulokseen, että kaikki saatavilla olevat resurssit kannattaa koota yhteen ja samaan lähteeseen, eli tarkoitusta varten laadittuun tietokoneohjelmaan.

Uusin sellainen on LajiSelain, joka on kehitetty kirjoittajan aiemman MyInsects-ohjelman pohjalta.
LajiSelaimen on tarkoitus korvata Kuvapankki ja Perhoswiki. Ohjelman keskeinen etu on,
että käyttäjä voi itse täydentää sen sisältämää kuva- ym. materiaalia.

Ohjelman kuvaus löytyy osoitteesta

http://rivendell.dionysus.feralhosting.com/lajiselain/ohjeet/userguide.html

Jos haluat vaikuttaa ohjelman ominaisuuksiin, kommentoi tätä viestiä tai lähetä kommentteja ohjelman tekijälle. Niitä ei tosin välttämättä oteta huomioon…

Milloin tuota sovellusta päsee kokeilemaan?

Sovellus on valmis, mutta toimintaa täytyy vielä vähän testata.
Ilman kuvia koko näyttäisi olevan 1.4Gt, mutta esim. rar-pakettina varmaankin vähän pienempi.

Aikaisempi MyInsects-ohjelmani ei tuntunut olevan kovin suosittu,
mutta itse olen tähän uuteen varsin tyytyväinen. Käyttöohjeet kannattaa tosin lukea,
jos haluaa lisätä ohjelmaan omia tekstejä ja kuvamateriaalia.

Minkä kokoiset kuvat olisivat tuohon sopivimpia? Yksittäiset tai vaikka parikuvat (päältä & alta). Jotain materiaalia kuvapakettiin voisi löytyä… :slight_smile:

Toimivathan kuvien väriprofiilit ohjelmassa?

Kuvien leveys on 930px, joten vähintäänkin sen kokoisia kuvat voisivat olla. Ei välttämättä tosin haittaa, vaikka kuva olisi vähän pienempikin.

Ohjelma on tehty Electron-alustalle (https://electronjs.org/). Sivut ovat pelkkää html-, css- ja JavaScript-koodia, joka suoritetaan Chrome-selaimen suoritusytimellä. Lajikuvat ovat siis sivulla muodossa

<img src='file:///...' width=930px>

Väriprofiilen hyödyntämisestä en osaa sanoa…

Edit: Voin tehdä www-sivun, jolta kuvapaketteja voi ladata. Kuvien pitää sitten olla vapaita ei-kaupalliseen käyttöön. Eikä itse kuvissa saa olla mitään copyright-merkintöjä. Sellaiset ärsyttävät minua suuresti…

Ääh… kaikki vanhat kuvani ovat 960 leveitä, joten ne kannattaisi kutistaa, sillä parhaimmin ne näkyvät natiivissa koossa. Uudemmilla sen voi tehdä tupla- tai triplakokoisesta, mutta noissa 960 leveissä tempun voisi huomata … tai sitten voisi kokeillä huomaako koko asiaa vaikka syöttäisi kuvat 960 leveinä. :wink:

Värit voi kokeilla helposti kuvaparilla, joissa on sama RGB data, mutta eri väriprofiili. Jos ne näyttävät samanlaisilta, on peli menetetty. Browserin pitäisi osata niitä hyödyntää, joten luulisi niiden toimivan.

En jaksa uskoa, että on kovin suurta merkitystä sillä, että 960 pikselin kuva skaalataan 930 pikselin levyiseksi. Itselläni on 4k-näyttö (3840x2160), mutta käytän sitä skaalattuna 2560x1440-resoluutioon.
Mikään kuva ei siis minulla näy natiiivissa koossa, mutta ihan hyviltä ne silti näyttävät.

Voidaan myös tehdä niin, että käyttäjä voi asettaa itse haluamansa kuvanleveyden, esim. 960px.
Tämän voi tehdä helposti ohjelman settings-tiedostossa:

// --- Lajikuvien leveys 
const habitusImageWidth = 960

Ohjeissa todetaan, että lajikuvat pitää sijoittaa seuraaviin hakemistoihin:

SpeciesBrowser\speciesdata\Lepidoptera\images\Gracillariidae\Gracillaria\syringella\details
SpeciesBrowser\speciesdata\Lepidoptera\images\Gracillariidae\Gracillaria\syringella\habitus 
SpeciesBrowser\speciesdata\Lepidoptera\images\Gracillariidae\Gracillaria\syringella\other 

Perhoskuvapaketissa riittäisi seuraavanlainen hakemistorakenne:

Gracillariidae\Gracillaria\syringella\habitus\Gracillaria syringella-01 Etunimi Sukunimi.jpg

Jos kuvapaketissa on pelkästään habituskuvia, niin ne voisivat olla myös ilman hakemistorakennetta.
Gracillariidae-kuvat.rar:

Gracillaria syringella-01 Etunimi Sukunimi.jpg
Gracillaria syringella-02 Etunimi Sukunimi.jpg

Tämä olisi varmastikin helpoin tapa.

Tuo kuvan leveyden asetus avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Esim. erilaisille resoluutioille sovitetut paketit olisivat mahdollisia. Ja ImageMagic muutaman Batch-filen kanssa hoitaisi kyllä tarvittavat pienennykset.

Suurin homma taitaa olla tuo uudelleen nimeäminen … ja siihen tarvitsee tietysti ohjelman kanssa yhtenevän systematiikkalistauksen. Tuskin se sentään tosinpäin toimii, eli etsii hakemistoista lajinimiä.

Itse olen ladannut kuvia paljon netistä, ja ne ovat hyvinkin eri kokoisia.
Valmiita kuvapaketteja tuskin tulee tarjolle niin paljoa, että niiden kuvat riittäisivät.
Tietyn lajin kuvat tulevat silloin olemaan osaksi peräisin jostakin kuvapaketista ja osaksi ne voivat olla netistä ladattuja. Tällöin yhteistä resoluutiota ei välttämättä ole, jos nettikuvien kokoa ei erikseen muuteta. Sen voi tietysti tehdä, mutta lisätyötä siinä kyllä on.

Edelleen voidaan todeta seuraavaa:

 • Ohjelma käyttää seuraavanlaista lajiluetteloa:

sp[‘Micropterix mansuetella’] = { id:‘MX.58505’, speciesNbr:1, authorship:“Zeller, 1844”, genusAuthorship:“Hübner, 1825”, redListStatus:‘’, vernacularName:“pohjanleukanen”, familyId:‘MX.58503’, family:‘Micropterigidae’ }

Tällaista luetteloa en ole laji.fi:stä suoraan saanut, vaan olen tehnyt sen ohjelmallisesti.
Jos laji.fi:n lajiluettelo muuttuu, niin ohjelman lajiluettelo pitää myös päivittää.

 • Koska lajikuvat sijoitetaan kiinteisiin hakemistoihin,
  niiden pitäisi noudattaa käytössä olevaa lajiluetteloa.
  Näin ei kuitenkaan enää ole, jos lajisystematiikka muuttuu.
  Ja sitähän ei tarvitse kauan odottaa…

 • Lajikuvien nimeämiskäytäntö perustui siihen ajatukseen, että ohjelman tarvitsema
  kuvainformaatio olisi saatavilla suoraan kuvan nimestä itsestään: lajinimi, kuvan ottaja ja kuvan järjestys ko. lajin kuvaluettelossa. Jos kuvatiedoston nimelle ei ole rajoituksia, niin silloin pitäisi tehdä jokin muu, ylimääräinen systeemi tuon tiedon hallintaan.

Miten tuohon lisätään kirjallisuusluettelo? Ja puuttuvat lajitekstit, jotta ne näkyisivät kaikille?

Mahdollisuutta lisätä lajisivulle kirjallisuusviitteitä ei tällä hetkellä ole, mutta sen voi helposti toteuttaa. Olisi hienoa, jos uusiakin lajitekstejä saataisiin. Olen aikaisemmin ehdottanut, että lajitekstit voisi ottaa API:n avulla suoraan laji.fi-lajikorteilta, mutta asia ei ole edennyt: ilmeisesti kenellekään ulkopuoliselle ei ole annettu lajitekstien kirjoitusoikeuksia, ja onko API:kaan sopiva tekstien lukemiseen.

Lajitekstien osalta pitäisi varmaan sopia vähän kuvapakettien kaltainen järjestelmä. Kuvapakettien ja lajitekstien jakaminen erillisinä paketteina ei ole aivan optimaalisin ratkaisu. Jos ohjelmalla olisi käytössään dynaaminen www-palvelu, niin kaikki voisi tapahtua automaattisesti. Minulla on kuitenkin tarkoitus luopua erillisten www-palveluiden ylläpidosta, joten tuollainen ratkaisu ei ole oikein mahdollinen. Kuva- tai tekstipakettien lataussivut ovat kuitenkin sen verran yksinkertaisia, että sellaisten ylläpito on mahdollista.

1 Like

Tyhmä kysymys: Mihin kuvan nimessä tarvitaan lajinimeä, jos kuvan kuitenkin pitää olla lajin mukaisessa hakemistossa?

Kuvien käsittelyyn ehkä, mutta siihen voisi varata merkit ensimmäiseen välilyöntiin asti ja jättää ne huomioimatta.

Jos kuva on lajinmukaisessa hakemistossa, niin lajinimi ei ole lajisivun kuvia varten välttämätön. Toisaalta kuvan nimessä pitää olla osio -01, -02, jne., jotta kuvat voidaan näyttää halutussa järjestyksessä. Ja jos kuvan lähteen haluaa ilmoittaa, niin sekin täytyy kuvan nimeen lisätä. Kuvatiedoston nimeä joutuu siis kuitenkin yleensä muokkamaan, joten samalla siihen voinee lajinimenkin kirjoittaa. Useimmiten lajinimi on myös jo jossain muodossa valmiina netistä ladatuissa kuvissa.

Myös heimosivulle voi lisätä lajikuvia seuraavasti:

"Micropterigidae": {
  "familyinfo": "",
  "familyimages": [
   "Micropterix aruncella-01 Rudolf Bryner.jpg",
   "Micropterix aureatella-02 Rudolf Bryner.jpg",
   "Micropterix calthella-01 Rudolf Bryner.jpg",
   "Micropterix aruncella-05 Dietmar Laux.jpg",
   "Micropterix aureatella-04 Friedmar Graf.jpg",
   "Micropterix calthella-03 Friedmar Graf.jpg"
  ]
 } 

Tällöin tarvittava informaatio otetaan suoraan kuvatiedoston nimestä.

Lajikuviin verrattuna tilanne on lajitekstien osalta vähän ongelmallisempi. Melko varmasti tämäkään uusi ohjelma ei tule olemaan kovin laajassa käytössä, ehkä jotkin edistyneemmät harrastajat saattavat sitä kokeilla. Tästä seuraa se, että pelkästään ohjelman kautta käytettävissä olevat lajitekstit eivät saavuta kovinkaan suurta harrastajajoukkoa, joten niiden eteen tehty työ menee tavallaan osaksi hukkaan.

Sen takia olisi paljon parempi, jos lajitekstejä voisi kirjoittaa suoraan laji.fi:n lajikorteille. Tällöin ohjelman käyttäjä voisi valita, näyttääkö ohjelma käyttäjän itse laatimia lajitekstejä vai haetaanko ne laji.fi:n lajikortilta automaattisesti. Toivoisin hieman aktiivisuutta Lajitietokeskuksen puolelta tässä asiassa.

Elikkä tuo kuvan nimi heimokuvien kohdalla “näkee läpi” tiedostopuun.

Jos kuvan nimessä on lajinimi ja hakemiston nimestä “images” päätellen se sisältää vain kuvia, niin onko noille alihakemistoille oikeastaan tarvetta? Eikö suku- tai heimokohtainen toimisi yhtä hyvin? Ongelmana tässä on se, että samaa asiaa pitää päivittää turhan moneen paikkaan - lajilistaan, kansiorakenteeseen ja tiedostonimiin. Lajijärjestyksenhän täytyy joka tapauksessa tulla lajilistasta.

Niin ja sitten nuo erityyppiset kuvat alihakemistoineen. Ne hakemistot voisi varmaan korvata muuttamalla järjestysnumeroksi -H01, missä H tarkoittaa habitusta. Muille tyypeille omat kirjaimet. Mainitsinko, että inhoan ylipitkiä hakemistopuita… :wink:

Irrallisena ajatuksena: heimotason kuviin suku ja laji suluissa.

Tuo on kyllä jossain mielessä yksinkertaisempi vaihtoehto. Tarvittavat hakemistopuut tulevat kyllä ohjelman toimitusversiossa valmiina. En ole varma, ryhdynkö nykyistä ratkaisua muuttamaan, kun minulla on jo 26 000 kovakuoriaiskuvaa ja 22 000 perhoskuvaa tuossa alihakemistorakenteessa, kaikki kuvat käsin nimettyinä. Kyllähän muutokset tietysti sopivalla ohjelmalla tekisi…

Edit: Samoin kuin lajitekstien kohdalla, niin paras vaihtoehto olisi, jos laadukkaat lajikuvat saisi suoraan laji.fi-palvelusta. Tällöin kuvat hyödyttäisivät muitakin kuin LajiSelain-ohjelman käyttäjiä. Ohjelmassa voisi olla valinta, käyttääkö se käyttäjän omia kuvia vai laji.fi-palvelun kuvia. Vähintäänkin laji.fi:stä saadussa kuvaluettelossa pitäisi olla senkaltainen kuvaluokittelu, että ohjelman lajisivulle saataisiin mahdollisimman edustava kuva.

Uudet maa- ja maakuntahavainnot:

http://rivendell.dionysus.feralhosting.com/lajiselain/ohjeet/userguide.html#3.4

Tuosta on taidettu vääntää peistä jo ennenkin. :frowning: