Kuvat päiväperhosseurantaan

Miten pystyy lisäämään valokuvia päiväperhosseurantalomakkeeseen?

Päiväperhoslomakkeelle ei pysty lisäämään kuvia, koska niitä ei kerätä tässä projektissa.

Haluaisit varmaankin tallentaa havainnoistaisi kuvia, ilman että kirjaisit niitä seurantalomakkeen lisäksi myös retkilomakkeella (tuplatyö ja tuplahavainnot). Seurantojen ja “oman havaintopäiväkirjan” yhteenliittäminen on vähän ongelmallista, eikä ongelma rajoitu vain kuviin. Esim. kun osallistun talvilintulaskentaan, pitää minun kirjata havainnot tuplana, jos haluan kirjata niille tarkan paikan. Talvilintulaskennassa kun kerätään paikkatieto vain reitin (=usean kilometrin) tarkkuudella.

Teknisesti on mahdollista lisätä seurantalomakkeille myös kenttiä (ja muita toimintoja) vaikka niitä ei seurannassa käytettäisikään. Tämä kuitenkin monimutkaistaisi jo valmiiksi monimutkaisia lomakkeita lisää, ja monimutkaisuus tuottaa jo nyt jonkin verran kritiikkiä.

Mietitään mitä tälle tehdään… Ajatuksia?

Mikko / Lajitietokeskus

Pystyyhän siihen kuvia lisäämään, pari kertaa olen kommentoinutkin väärin määritettyjen perhosten kuvia päiväperhosseurantalomakkeilta. Kun lomakkeen avaa niin siinähän on heti avautuvan karttanäkymän vieressä “Kuvat havaintopaikasta” -laatikko, johon kuvia voi lisätä.

Ajattelin @hjalava:n tarkoittavan kuvia havainnoista. Tuo “kuvia havaintopaikasta” -kohta on tarkoitettu esim. biotooppikuville (kuva kukkaniitystä tms.) Tosin näyttää että lähes kaikki tähän laitetut kuvat ovat kuitenkin lajikuvia. Havaintojen yhteydessä nämä kuvat näytetään kaikkien samassa laskennassa tehtyjen havaintojen kohdalla. Esimerkki yhdestä laskennasta, jossa on havaittu 15 lajia, joista 4(?) on kuvattu: Havaintoerä | Suomen Lajitietokeskus

Taidanpa kysyä päiväperhosseurannan vastuuhenkilöltä halutaanko tätä muuttaa.

Mikko / Lajitietokeskus

Hyviä kuvia, joten sääli tosiaan että menevät vähän “hukkaan” eivätkä näy havaintokuvissa / lajikortilla

Tarkoitin nimenomaan kuvia havainnoista.

Vähän outoa, jos kuvia tulee kaikista muista havainnoista paitsi seurantojen - pitäisikö seurannat toteuttaa niin, että niihin liittyvät havainnot poimittaisiin automaattisesti Vihkon havainnoista? Jos olisi nappi seurantaan osallistumista varten (haluan osallistua esim. päiväperhosseurantaan kyllä/ei).

Monet seurannat ovat niin monimutkaisia/monipuolisia, ettei pelkkä “tavallisen havainnon” ilmoittaminen seurantaan riitä. Niissä pyydetään monenmoista tietoa paikasta ja itse havainnoista, joita retkilomakkeella ei voi kirjata.

Päiväperhosseuranta taitaa kuitenkin olla yksinkertaisin Vihkon avulla toteutettu projekti - siinä kysytään perustietojen lisäksi vain havaintopäivien lukumäärää ja vaaditaan lukumäärä numerona. Olennaista tässä projektissa on (jos olen oikein ymmärtänyt) arvioida havainto- ja yksilömäärien suhdetta havainnontitehokuuteen. Siksi “hajahavaintoja” ei ole otettu mukaan, koska niiden havaintotehosta ei ole mitään tietoa.

Monissa muissa projekteissa kerätäänkin sitten runsaasti erilaisia tietoja, jotka poikkeavat retkilomakkeen kentistä. Esim. sieniatlaksella on omia kenttiään habitaattitietojen keräämiseen.

Yritän vielä selvittää otettaisiinko kuvien lisäys mukaan Päiväperhosseurannan lomakkeelle.

Mikko / Lajitietokeskus

1 Like

Ehkä voisi tehdä niin, että lajien taulukko pidetään yksinkertaisena, mutta lisälajeille voisi lisätä kuvan?

Esko / Lajitietokeskus