Lajien vanhat (muuttuneet) suom. nimet

Olisi vieno toive lajien aiemmista suomenkielisistä nimistä - voisko mitenkään saada suomenkielisen nimihistorian näkyviin Lajissa, mielellään niin, että haku löytää lajin myös sen entisillä nimillä?

Toive ei johdu pelkästään siitä, etten itse opi kovin nopeasti muistamaan sammalten muuttuneita suomenkielisiä nimiä, vaan ne vanhat nimet kulkee painetuissa lajioppaissa vielä pitkään ja ihmiset käyttää noita kirjastoissa paljon. Aiemmat, käytöstä poistuneet nimet on osaltaan myös kielihistoriaa ja jos me Suomessa ei pidetä tätä tietoa esillä, ei sitä tee kyllä kukaan muukaan. Tuntuu vähän kestämättömältä, jos joku lajiopasta selannut tai kurssilla lajista ohimennen kuullut yrittää löytää Lajista vaikka lisää kuvia lehtohavusammalesta tai käyrälehtirahkasammalesta, ja haun perusteella näyttää siltä kuin näitä lajeja ei olisi olemassa.

Tiet. nimillä löytyy toki ja aina voi googlata, mutta lajitiedon etsinnässä kynnystä ehkä kannattaa kuitenkin ennemmin madaltaa kuin nostaa ja ylimääräiset vaiheet ja vaivannäkö voi vieraannuttaa harrastustaan vasta aloittelevia. Jos vaikka lajikortille saisi jonkun aiemmat nimet -kentän? Kun Taksonomia-välilehdellä on jo se Suositeltu yleiskielinen nimi -kenttä, senkin yhteyteen nimihistoria sopisi hyvin.

1 Like

Tällainen ominaisuus on jo olemassa, esimerkiksi:

Pitäisi ohjeistaa taksonomiaa muokkaavia käyttäjiä tekemään asia. (ping @tea.vonbonsdorff )

Kaikkia muutoksia ei automaattisesti kannata laittaa näkyville, koska suuri osa nimimuutoksista ei ole sellaisia, jotka olisi syytä säilyttää, vaan asia tarvitsee asiantuntijan harkintaa. Esimerkiksi:

männynpikkupirkko → mäntypikkupirkko
pelargoniseitikit-ryhmä → pelargoniseitikkiryhmä

(kaikkiaan nimimuutoksia näyttää olevan 3841 kpl tietokannan historiassa)

Nimimuutoksia voi myös selata vuosittain julkaistavan Suomen lajiluettelon liitteestä: Suomen lajien luettelo | Suomen Lajitietokeskus

Esim Lajiluettelon 2022 muutokset luetteloon 2021

Esko / Lajitietokeskus

1 Like

Tässä on sammalten osilta muutokset
nykpvm = milloin nimimuutos on tehty
vanhapvm = milloin nyt poistunut vanha nimi on tallennettu aikoinaan

id nykyinen nykpvm vanha vanhapvm
MX.200460 tundrakinnassammal 07.02.2017 tundra-kinnassammal 29.01.2014
MX.200487 törrösammal 06.06.2023 törrökarvasammal 29.01.2014
MX.200499 sarvirahkasammal 14.06.2023 rantarahkasammal 29.01.2014
MX.200500 puroharasammal 16.12.2020 harapurosammal 29.01.2014
MX.214512 lapintierasammal (alalaji) 12.12.2022 lapintierasammal 24.06.2015
MX.214512 lapintierasammal (alalaji) 12.12.2022 lapintierasammal 25.09.2017
MX.214524 hiidenkeuhkosammal 06.06.2023 kalkkihiidensammal 24.06.2015
MX.214524 hiidenkeuhkosammal 06.06.2023 kalkkihiidensammal 24.06.2015
MX.214525 pohjankeuhkosammal 06.06.2023 tunturihiidensammal 24.06.2015
MX.214525 pohjankeuhkosammal 06.06.2023 tunturihiidensammal 24.11.2018
MX.43473 violettihiirensammal 05.06.2023 sinipunahiirensammal 30.07.2012
MX.43479 purokatvesammal 16.12.2020 katvesammal 30.07.2012
MX.43521 pikkuvesikonsammal 25.06.2015 vesikonsammal 30.07.2012
MX.43532 kalkkinukkasammal 25.06.2015 keltanukkasammal 30.07.2012
MX.43535 paljakkakiharasammal 05.06.2023 paljakkapörrösammal 30.07.2012
MX.43536 rantakiharasammal 05.06.2023 rantapörrösammal 30.07.2012
MX.43545 karhunkynsisammal 25.06.2015 kantokynsisammal 30.07.2012
MX.43549 napakynsisammal 25.06.2015 silokynsisammal 30.07.2012
MX.43559 kalkkitumpurasammal 17.12.2020 isotumpurasammal 30.07.2012
MX.43564 rantatumpurasammal 25.06.2015 muuritumpurasammal 30.07.2012
MX.43582 idänkellosammal 11.01.2019 pahtakellosammal 25.06.2015
MX.43593 peltopiennarsammal 11.04.2022 piennarsammal 30.07.2012
MX.43605 kalvassiipisammal 25.06.2015 kalliosiipisammal 30.07.2012
MX.43608 tulvasiipisammal 25.06.2015 nuppusiipisammal 30.07.2012
MX.43623 lännenkivisammal 25.06.2015 mäkikivisammal 30.07.2012
MX.43640 viherpahkasammal 05.06.2023 viherpahkurasammal 30.07.2012
MX.43641 kalkkipahkasammal 05.06.2023 kalkkipahkurasammal 30.07.2012
MX.43661 kalkkipurosammal 25.06.2015 etelänpurosammal 30.07.2012
MX.43670 nuorapalmikkosammal 25.06.2015 nipukkapalmikkosammal 30.07.2012
MX.43676 etelänkatvesammal 16.12.2020 etelänpalmikkosammal 30.07.2012
MX.43695 kalliokoukerosammal 03.01.2018 kivikoukerosammal 25.06.2015
MX.43707 nuokkukiisusammal 25.06.2015 kiisusammal 30.07.2012
MX.43712 otalehväsammal 25.06.2015 pohjanlehväsammal 30.07.2012
MX.43717 otasiimasammal 25.06.2015 pikkusiimasammal 30.07.2012
MX.43721 ryppyriippusammal 25.06.2015 vuoririippusammal 30.07.2012
MX.43726 sahatihkusammal 14.06.2023 lettotihkusammal 30.07.2012
MX.43726 sahatihkusammal 14.06.2023 silotihkusammal 10.04.2018
MX.43738 kaarnahiippasammal 05.06.2023 aarnihiippasammal 30.07.2012
MX.43749 silohiippasammal 25.06.2015 viiruhiippasammal 30.07.2012
MX.43753 kalkkihuurresammal 25.06.2015 isohuurresammal 30.07.2012
MX.43765 päärynänuppusammal 06.06.2023 päärynäsuppusammal 30.07.2012
MX.43766 pallonuppusammal 06.06.2023 pallosuppusammal 30.07.2012
MX.43771 törrökourasammal 25.06.2015 pikkukourasammal 30.07.2012
MX.43791 kuirikurusammal 25.05.2021 kurusammal 30.07.2012
MX.43791 kuirikurusammal 25.05.2021 kurusammal 11.01.2019
MX.43808 ojatumpurasammal 25.06.2015 kesantotumpurasammal 30.07.2012
MX.43812 tihkusäiläsammal 25.06.2015 säiläsammal 30.07.2012
MX.43814 hakasuikerosammal 25.06.2015 etelänsuikerosammal 30.07.2012
MX.43833 ruostetyvisammal 25.06.2015 idänpunatyvisammal 30.07.2012
MX.43834 punatyvisammal 25.06.2015 kalliopunatyvisammal 30.07.2012
MX.43837 nuokkuhiirensammal 25.06.2015 väinänhiirensammal 30.07.2012
MX.43859 takkurannikkosammal 06.06.2023 rannikkotakkusammal 30.07.2012
MX.43863 tylppäsirppisammal 25.06.2015 Drepanocladus pseudostramineus 30.07.2012
MX.43887 kivilaakasammal 11.01.2019 lehtolaakasammal 25.06.2015
MX.43908 jyväsvarstasammal 25.06.2015 rihmavarstasammal 30.07.2012
MX.43931 taigakarhunsammal 06.05.2021 etelänkarhunsammal 30.07.2012
MX.43974 hentolehväsammal 25.06.2015 kuusamonlehväsammal 30.07.2012
MX.44022 kaarihippusammal 05.06.2023 kaarihitusammal 30.07.2012
MX.44023 idänhippusammal 05.06.2023 idänhitusammal 30.07.2012
MX.44026 etelänhippusammal 05.06.2023 etelänhitusammal 30.07.2012
MX.44027 piilohippusammal 05.06.2023 piilohitusammal 30.07.2012
MX.44038 kutrirahkasammal 06.06.2023 käyrälehtirahkasammal 30.07.2012
MX.44065 koukkurahkasammal 06.06.2023 keräpäärahkasammal 30.07.2012
MX.44070 pallorahkasammal 06.06.2023 pallopäärahkasammal 30.07.2012
MX.44093 sironeidonsammal 06.06.2023 sirohavusammal 30.07.2012
MX.44094 etelänneidonsammal 06.06.2023 etelänhavusammal 30.07.2012
MX.44095 ahoneidonsammal 06.06.2023 niittyhavusammal 30.07.2012
MX.44096 lehtoneidonsammal 06.06.2023 lehtohavusammal 30.07.2012
MX.44176 koskipunossammal 06.06.2023 kalliopunossammal 30.07.2012
MX.44179 hiidenkeuhkosammal 06.06.2023 hiidensammal 30.07.2012
MX.44183 purosuomusammal 25.06.2015 kalliosuomusammal 30.07.2012
MX.44187 kantoliuskasammal 24.11.2018 rantaliuskasammal 25.06.2015
MX.44190 kalkkihankasammal 25.06.2015 etelänhankasammal 30.07.2012
MX.44191 rantahankasammal 25.06.2015 peltohankasammal 30.07.2012
MX.44193 reikähankasammal 25.06.2015 kolohankasammal 30.07.2012
MX.44199 törmähankasammal 25.06.2015 ruusukehankasammal 30.07.2012
MX.44212 rantakinnassammal 24.11.2018 vuorikinnassammal 25.06.2015
MX.44225 kaltiokinnassammal 25.06.2015 tunturikinnassammal 30.07.2012
MX.44232 isokämmensammal 10.04.2018 lapinkämmensammal 25.06.2015
MX.44245 kalliokäppyräsammal 06.06.2023 kalliovelhonsammal 30.07.2012
MX.44291 siloruutusammal 25.06.2015 ruutusammal 30.07.2012
MX.44294 hietakielisammal 06.06.2023 ojakielisammal 30.07.2012
MX.44308 suippupussisammal 06.06.2023 suippuhopeasammal 30.07.2012
MX.44330 rahkaviiksisammal 10.04.2018 (Lepidozia setacea 30.07.2012
MX.44330 rahkaviiksisammal 10.04.2018 viiksisammal 25.06.2015
MX.44340 isolimisammal 16.12.2020 (lophocolea bidentata 30.07.2012
MX.44368 paljakkahopeasammal 06.06.2023 paljakkapussisammal 30.07.2012
MX.44377 lettokehräsammalryhmä 22.03.2021 etelänkehräsammal 30.07.2012
MX.44377 lettokehräsammalryhmä 22.03.2021 lettokehräsammal 25.06.2015
MX.44377 lettokehräsammalryhmä 22.03.2021 lettokehräsammal 05.03.2021
MX.44389 taskulapasammal 11.01.2019 pohjanlapasammal 25.06.2015
MX.4985833 ryhmytihkusammal 04.10.2018 tunturitihkusammal 31.05.2018
MX.5076710 sirohiippasammal 18.06.2021 Sirotikansammal 20.11.2020
MX.5076710 sirohiippasammal 18.06.2021 sirotikansammal 22.12.2020
MX.5076716 kimppuhiippasammal 18.06.2021 Kimpputikansammal 20.11.2020
MX.5076716 kimppuhiippasammal 18.06.2021 kimpputikansammal 22.12.2020
1 Like

Kiitos, tämänpä juuri kun saisi näkyviin kaikissa lajiryhmissä – ratkaisevaa on just tämä, löytääkö myös haku lajin vanhallakin nimellä. Noi pienet kirjoitusasun muutokset on selvästi harmittomampia haussa, koska esim. entinen männynpikkupirkko löytyy kuitenkin pikkupirkkoa hakemalla. Tuontyyppisen muutoksen pystyy päättelemään kontekstista, kun näkee uuden nimen tuloksissa.

Sanottakoon vielä, että itse lisäilen nimistön muutokset ihan tyynesti kyllä omassa hyllyssä oleviin teoksiin, mutta mukavuudenhaluisena ihmisenä on tietysti aina kivempi, jos omaan muistiin juurtumaton tieto on yhden eikä useamman klikkauksen päässä (tai siellä kirjahyllyssä).

Tältä näyttää haettaessa “vanhaksi nimeksi” tallennetulla nimellä:
image

ja tältä haettaessa nykyisellä:
image

Esko / Lajitietokeskus

Ei toimi tässä tapauksessa:
pajusoukkokääriäinen → haapasoukkokääriäinen
haapasoukkokääriäinen → pajusoukkokääriäinen

Tämä luonnollisesti toimii ainoastaan, jos taksonomia-asiantuntija on laittanut vanhan nimen vanhaksi nimeksi.

Näin ei ole tehty näille kahdelle lajille
ping @tea.vonbonsdorff

Esko / Lajitietokeskus

Riippunee siis paljonkin tietyn eliöryhmän asiantuntijan kiinnostuksesta suomenkielisiä nimiä kohtaan. Sammalten osalta vanhoilla suomenkielisillä löytyy lajeja aika heikosti. Sitä vastoin vanhoilla tieteellisillä nimillä haku löytää lajit ihan mukavasti pienen otokseni perusteella. Lähinnä testasin sellaisia lajeja tai sukuja kuten Warnstorfia/Sarmentypnum, Drepanocladus trifarius, Leiocolea/Mesoptychia.

Johtunee ehkä siitä, että kattavaa suomenkielistä kirjallisuutta ei ole sammalista saatavilla, joten yleensä käytetään tieteellisiä nimiä. En minäkään kovin hyvin osaa sammalten suomenkielisiä nimiä.

Rahkasammalten uusia nimiä tulee joskus sadateltua. Miksi ihmeessä ennen niin kuvaavan nimen omannut keräpäärahkasammal muutettiin koukkurahkasammaleksi? Minä opetan sen edelleen keräpäänä nuorille opiskelijoille!

Aiemmat tieteell. nimet tosiaan löytää kyllä mukavasti. Ja jos jotain ei syystä tai toisesta löydy, Artfaktasta saattaa löytää.

Rahkasammalten uudet nimet ei jostain syystä uppoa pysyvästi muistiini edes muistisääntöjä kehittämällä. Joudun kerta toisensa jälkeen tarkistamaan, miten päin keräpää- ja käyrälehtirahkasammalen uudet nimet menikään.

Suomenkielisiä nimiä pidän sikäli tärkeinä, vaikka tieteellisillä paljon operoidaankin, että kun lajitietoa välittää ehkä koko luontoharrastuksenkin alkumetreillä oleville, suom. nimet tekevät kyllä asioista helpommin lähestyttäviä. Kynnys kiinnostua ja alkaa harrastaa kannattaa kuitenkin pitää mahdollisimman matalana. Jostain aloittelevien luontoihmisten joukosta tulee ne tulevaisuuden lajitietäjätkin.

Ei varmaan toimi eikä taida tulla toimimaankaan. Tuo nimien päittäin vaihto tuottaa hieman loogisia hankaluuksia.

1 Like

Koska nimet on vaihdettu ristiin, ei mikään tietotekninen algoritmi pysty päättelemään, tarkoittiko kysyjä pajusoukkokääriäisellä pajusoukkokääriäistä vai haapasoukkokääriäistä (vanha nimi). Taitaa olla parempi, ettei näille (eikä kalvas-/keltarullakääriäisille) talleteta vanhaa nimeä.
Pekka

Joo, en huomannut että esimerkissäsi oli samat nimet vaihdettu ristiin.

Tässäkin tapauksessa käyttälle voitaisiin tarjota molempia taksonikäsitteitä, kun hän syöttää/etsii nimeä, jotta käyttäjä näkee, että asiaan liittyy jotakin epäselvyyttä. Tämän voisi saada aikaan syöttämällä vanhat nimet ristiin taksoneille. Jos kyseessä on ollut vain virhe taksonomiakannan sisällössä, niin silloin tämä ei tietenkään ole järkevää. Mutta jos nimiä oikeasti käytetty aiemmin ristiin, sitten asiassa voisi olla järkeä.

Havaintojen linkitykseen tämä ei vaikuttaisi.

Esko / Lajitietokeskus