Limasienet - kirjallisuus ja nettilähteet

Limasienistä on saatavilla kirjallisuutta melko vähän, tässä keskeisimmät julkaisut.

Ainoa suomenkielinen teos on Suomen limasienet (Härkönen, M. & Varis, E.). Julkaistu vuonna 2012, edelleen saatavilla esimerkiksi Luomuksesta hintaan 30,00. Kirjassa on listattu 2012 mennessä Suomesta tavatut 213 lajia. Lajitietokeskus listaa tällä hetkellä (7/2023) 250 limasienilajia joista 206 lajista löytyy tietokantaan kirjattu havainto Suomesta. Todellinen havaittujen lajimäärä lienee kuitenkin jo lähempänä 280 lajia

Les Myxomycètes (Michel Poulain, Marianne Meyer, & Jean Bozonnet)

Julkaistu 2011, järkälemäinen, A4, kaksiosainen, 1119 sivua, laajasti kuvitettu sekä valokuvin että piirustuksin. Myyty loppuun ja hyvin vaikea löytää käytettynä. Tätä pidetään alan raamattuna. Teos on enimmäkseen ranskankielinen mutta esimerkiksi lajikuvaukset ovat englanninkielisiä. PDF versiokin on olemassa muttei vapaasti ladattavissa.

The Myxomycetes of Britain and Ireland (Bruce Ing)

Julkaistu 1999, toinen painos 2020, 400 sivua, kattaa kaikki brittilajit, kuvitus yksinkertaisina piirustuksina, uudessa editiossa mukana pieni kuvaliite. Molemmat painokset ovat loppuunmyytyjä, käytettynä näkyy olevan myynnissä ainakin Amazonissa.

Myxomycetes: A Handbook of Slime Molds (Steven L. Stephenson, Henry Stempen)

Julkaistu 1994, toinen painos 2000, 183 sivua, 175 lajia, kuvitus mustavalkoisina piirustuksina. Edelleen saatavilla ja edullinen mutta kuvituksena on vain mustavalkoisia piirustuksia. Stephensonilla on kokonaan uusi valokuviin perustuva kenttäopas tekeillä, mutta tarkka julkaisuajankohta ei ole vielä tiedossa.

Where the slime mould creeps (Sarah Lloyd)

Julkaistu 2014, neljäs painos 2022. Kirja Tasmanian limasienistä.

Secretive slime molds: Myxomycetes of Australia (Steven L. Stephenson)

Julkaistu 2021, esittelee Australiasta tavatut 330 limasienilajia.

Myxomyceten: Kleiner Führer für Exkursionen (Marion Geib)

Julkaistu 2016, mukava pieni kirjanen, A5, 200 sivua, kattaa kohtuullisesti yleisemmät ja näyttävämmät lajit, hyvät valokuvat. Teos on saksankielinen, edullinen ja saatavilla.

Myxomycetes : Biology, Systematics, Biogeography and Ecology ( Carlos Rojas Alvarado, Steven L. Stephenson (Eds.))

Julkaistu 2017, aika kallis, ei ole kenttäopas ja käsittelee enimmäkseen limasienten biologiaa.

Descriptive, illustrated keys to the world’s Myxomycetes : a posthumous publication with foreword, annotations, updates and editing (N. E. Nannenga-Bremekamp)

Julkaistu 2023, järkälemäinen 600-sivuinen, A4, ei kuvia. Saatavilla sekä printtinä että pdf:nä. Lähinnä alan tutkijoille suunnattu.

Ilmainen nettijulkaisu jossa kaavat ja kuvataulut Martinin ja Alexopouloksen 1969 julkaistusta teoksesta The Myxcomycetes.

Taxonomic Keys and Plates from The Myxomycetes Book by George W. Martin and Constantine J. Alexopoulos Digital work, reproduction of text and layout by Carlos Rojas & Carlos Lado

Suomen lähialueiden limasienilajistot

Norja

https://artsdatabanken.no/Taxon/Mycetozoa/1503

Norjassa on tavattu 373 lajia.

Tuore perinpohjainen katsaus Norjan limasieniin, ilmainen PDF

Agarica 40 | Norges sopp- og nyttevekstforbund

Kuola

Myxomycetes of boreal forests of the Laplandskiy State Nature

https://www.researchgate.net/publication/346259629_Myxomycetes_of_boreal_forests_of_the_Laplandskiy_State_Nature_Biosphere_Reserve_Kola_Peninsula_Russia

Ruotsi

Ruotsin artfaktaan on ilmoitettu havaintoja 250 lajista

Lajit näkyvät mukavasti yleisyyden mukaan järjestettyinä

Eesti

https://elurikkus.ee/bie-hub/species/751895#overview

Eestin listalta löytyy 198 lajia

Tanska

Tanskan listalta löytyy 253 lajia

Muita lähteitä limasieniin

Eumycetozoa eli n.s. Ladon lista jossa jatkuvasti päivittyvä uusin limasienten taksonomia. Suomen limasienten taksonomia seuraa melko lailla täysin Ladon listaa.

https://eumycetozoa.com/data/index.php

Eumycetozoa.com is an on-line taxonomic checklist and nomenclatural information system of the Eumycetozoans of the world (Myxomycetes, Dictyostelids and Protostelids). It provides information on 1,297 species, 2,528 synonyms and 1,012 invalid or doubtful names employed in this group. The database can be searched by different ranks; it can show the history of the name, all synonyms of the species, taxonomic views in different publications, or the single view of the Eumycetozoa.com editors.

GBIF | Global Biodiversity Information Facility

Kerää yhteen havaintoja eri lähteistä, kuten laji.fistä ja iNatista. GBIFistä on helppo tarkistaa limasienilajien globaalit levinneisyydet.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

https://slimemolds.org/

Limasieniin keskittynyt digitaalinen julkaisukanava

iNaturalistin globaalit limasieniaineistot

Limasieniin keskittyviä keskustelufoorumeita

Lajitietokeskuksen foorumi

Facebookin foorumit

Löytyy sekä kansainvälinen limasieniin keskittynyt ryhmä että kotimainen (yksityinen) keskusteluryhmä

https://www.facebook.com/groups/522409561243413

Nettikuvastot

Carlos de Mierin kuvasto (ID Carlos Lado)

Erwin Pilsin kuvastot

Oma kuvastoni Suomen limasienistä

5 Likes

Laittelen tänne kommenttiosioon keskeisiä uudempia artikkeleita limasienten taksonomiasta.

1. Kalkkilimasienet (Physarales) laitettu sekvessipohjalta osin uusiksi, pari uutta sukua
ja vanhojen lajien siirtelyä uusiin sukuihin

Multigene phylogeny of the order Physarales (Myxomycetes, Amoebozoa): shedding light on the dark-spored clade

Authors: García-Martín, J.M.; Zamora, J.C.; Lado, C.
Source: Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi
DOI: Multigene phylogeny of the order Physarales (Myxomycetes, Amoebo...: Ingenta Connect

https://www.ingentaconnect.com/content/nhn/pimj/pre-prints/content-nbc-persoonia-0667

2. Sudenmaitojen taksonomia kokonaan uusiksi, mm. 15 uutta lajia

Fifteen new species from the myxomycete genus Lycogala

Authors: Dmytro Leontyev, Yury Ishchenko, Martin Schnittler
DOI: 10.1080/00275514.2023.2199109

Artikkelin voi ladata tällä hetkellä täältä

https://drive.google.com/drive/folders/1BeWJ2w3ZrEF7U_r0t233xo_H5M49WLSI?fbclid=IwAR0B96allSzNE993YyJFK4rhWT1i_6dXLE7C02wlQDgUtUeKEnCeV9DmcoA

3. Suku Tubifera eli kutuset jaettu kolmeen ja kuvattu uusia lajeja

A critical revision of the Tubifera ferruginosa complex

Authors: Dmitry V. Leontyev, Martin Schnittler, Steven L. Stephenson
Mycologia, 107(5), 2015, pp. 959–985.
DOI: 10.3852/14-271

Systematic revision of the Tubifera casparyi–T.
dictyoderma complex: Resurrection of the genus
Siphoptychium and introduction of the new genus
Thecotubifera

Authors: Dmitry V. Leontyev, Martin Schnittler, Steven L. Stephenson & Yuri K.
Novozhilov
Mycologia, 111:6, 981-997, DOI: 10.1080/00275514.2019.1660842

4. Lahko nauhalimasienet – Trichiales laitettu uusiksi, pari uutta lajia ja sukua
ja vanhojen lajien siirtelyä lahkon sisällä

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790322002226

García-Cunchillos et al. (2022), Phylogeny and evolution of morphological structures in a highly diverse lineage of fruiting-body-forming amoebae, order Trichiales (Myxomycetes, Amoebozoa)

https://doi.org/10.1016/j.ympev.2022.107609

4 Likes

Muutama päivitys ja lisäys.

Julita Klusa on julkaissut listan Latvian limasienistä. Alla linkki josta PDF:n pääsee lataamaan.

COMPLETE CHECKLIST OF MYXOMYCETES IN LATVIA

Julita Kluša*

DOI: Complete checklist of myxomycetes in Latvia > Daugavpils Universitāte

Kluša J. 2023. Complete checklist of myxomycetes in Latvia. Acta Biol. Univ. Daugavp., 23(2): 127-151.

Abstract

This paper presents a list of myxomycete taxa recorded in Latvia up to November 20, 2023. It consists of 251 taxa (230 species, 20 varieties and one subspecies), including 141 taxa new for the country, identified after 2006 and not recorded in the latest checklist, published by Adamonytė in 2020. Fourty-seven of these, according to published data, are also new species to the Baltic states. Nivicolous species, as well as the frequency of occurrence and common Latvian names for all the taxa are published for the first time.


Karsteniasta löytyy 2020 julkaistu päivitetty lista Eestin limasienistä.

A comprehensive checklist of Estonian myxomycetes

Iryna Yatsiuk, Gražina Adamonytė, Veiko Kastanje 2020

Abstract
The history of the myxomycetes research in Estonia dates back to the middle of the 19th century,
with first data occurring in the H. A. Dietrich’s bookpublished in 1856. The current work summarizes all
the published reports of Estonian myxomycetes aswell as some unpublished data and herbaria revisions. After the assessment of the taxonomic statusof published records and bringing in line with currently accepted taxonomy, we present the updatedchecklist of the myxomycetes of Estonia, comprising 150 species representing 39 genera. Eleven species were excluded from the list as doubtful.


2018 julkaistu päivitetty lista Ruotsin limasienistä

Myxomyceter i Sverige, en uppdaterad checklista

Uno Eliasson

Abstract
An updated checklist of Myxomycetes found in Sweden.
A summary of Myxomycetes recorded in Sweden up to November 2018 yielded 248 species. Two species recorded under greenhouse conditions were excluded. This is roughly
one fourth the number of species known in the world. These species numbers will continue
to grow as more interested mycologists explore former understudied ecological habitats.
Many additional nivicolous or snowline species probably remain to be found.

Svensk Mykologisk
Tidskrift Volym 39 · nummer 3 · 2018

1 Like