Määritysten siirtyminen iNaturalistista Laji.fihin

Mikä on sääntö määritysten siirtymisessä iNaturalistista Laji.fihin?

  1. OIetan, että ensin siirtyy havaitsijan taksoni, jos yhteisömäärityksiä ei ole.
  2. Korvataanko se yhteisömäärityksellä vasta, kun 2 yhteisön jäsentä on jostain määritystasosta samaa mieltä?
  3. Korvautuuko se havaitsijan määrityksellä, jos havaitsija ei hyväksy yhteisömääritystä?

Esim. Joku tallentaa havainnon Epinotia-suvun kääriäisestä. Yhteisön jäsen toteaa Epinotia maculana. Toinen yhteisön jäsen toteaa Epinotia, muttei ainakaan maculana. Mikä määritys siirtyy Laji.fihin? Epinotia, kunnes joku laji saa 2 ääntä tai maculana toisen äänen?

Laji.fi:hin tulee sama määritys, joka havainnolla on iNaturalistissa.

  • Joku tallentaa havainnon Epinotia-suvun kääriäisestä. → Epinotia, neutraali
  • Yhteisön jäsen toteaa Epinotia maculana. → Epinotia maculana, neutraali
  • Toinen yhteisön jäsen toteaa Epinotia, muttei ainakaan maculana. → Epinotia, neutraali

Kaikilla määrityksillä on iNaturalistissa sama painoarvo, ml. havainnoijan oma määritys.

iNaturalistin laatuluokitus “Tutkimustaso” = Laji.fi:n laatuluokitus “Yhteisön varmistama” saavutetaan kun havainnolla on vähintään kaksi samanmielistä määritystä ja yli 2/3 määrityksistä on samaa mieltä.

Tarkemmin täällä: Getting Started · iNaturalist

Mikko / Lajitietokeskus