Laji.fi | Tietoja foorumista | Käyttöehdot | Yksityisyys | Keskustelusuosituksia

LAJI.FI-foorumi

Virheellisiä päiväperhoshavaintoja laji.fissä

Olisin kirjoittanut aiemmin, mutta vasta nyt äkkäsin, että tänne ei tarvita uutta tunnusta! Kevätseurannasta tulee huuhaa havaintoja jatkuvasti. Oliskohan niin, että ihmiset olettavat, että lomakkeeseen rastitetaan lajit joita on etsitty!? Toinen virhe. 8.4.1991 Kumpula niminen henkilö on ilmoittanut Paimiosta kymmeniä eri päiväperhoslajeja. Vaikea uskoa. Tässä nyt aluksi. Muitakin huuhaa haviksia löytyy helpolla.

Jouni

Lajitietokeskus ja Laji.fi kokoavat yhteen havaintotietoja lukuisista (sadoista) eri lähteistä ja aineistoista, jotka sisältävät paljon eritasoista tietoa. Laji.fi ei toimi tässä portinvartijana, vaan julkaisee kaiken sinne välitetyn tiedon. Tiedon käyttäjä voi sitten päättää mikä tieto on hänelle riittävän hyvää.

Laadunvarmistusta myös tehdään, ja havaintoja vois suodattaa laatutietojen perusteella, esim. kokoelman ja yksittäisten havaintojen laatuluokituksen perusteella. Lisää tiedon laadusta täällä: https://laji.fi/about/772

Molemmat mainitsemistasi aineistoista on luokiteltu alimmalle laatutasolle “Kansalaishavaintoja / ei laadunvarmistusta”. Välitin myös tiedon virheistä aineistojen omistajille.

Suunnitteilla on myös kehittää automaattisia tarkastuksia, niin että esim. epätavalliseen aikaan tehdyt havainnot saisivat automaattisen tarkastusmerkinnän.

Mikko / Lajitietokeskus

8.4.1991. Voiko päivämäärä tarkoittaa jotakin muuta kuin havaintoaikaa?

Kun asia nyt tuli sattumalta vastaan, niin pakko muistuttaa, että tätä on perhosharrastajien puolelta odotettu kuin kuuta nousevaa! Onko tämä varmuudella toteutumassa vai edelleen vain suunnitteilla? Ja voiko tämän toteutumista jotenkin edesauttaa? :slight_smile:

Virhehavainnot ovat edelleen tietokannassa. Jos havainnon aika poikkeaa huomattavasti normaalista pitäisi olla joku lisäinfo varmennuksena. Kuten toukka, sisätiloissa, todella aikainen/myöhäinen.

Ovat ja tulevat varmaankin olemaan, koska ne on tuotu suurperhosatlaksesta sellaisenaan. Kuten Mikko selitti, Laji.fi koostaa eri lähteiden havaintodataa, ei muokkaa sitä. Vaatisi asiantuntijajäsenten läpikäyntiä ja kommentointia, jotta ko. havaintojen luottamusarvoa saadaan laskettua (tosin ovat alhaisimmalla tasolla muutenkin).

Vilkaisin ko. havaintoja, ja havaittujen lajien perusteella päivämäärän pitäisi olla 4.8.1991, sillä joukossa on juuri ko. ajankohdan lajistoa. Tuontivirhe siis. Ajankohtaa voinee annotoida, mutta sehän ei muutu, ellei havainnon omistaja muuta sitä, vai olenko ymmärtänyt oikein, @mikko?

Yleisesti ottaen moni on sitä mieltä, että suurperhosatlas sisältää niin paljon virheitä, että se kannattaisi oletusarvoisesti suodattaa hakutuloksista pois.

Havaintojen validointia ja automaatrista annotointia on mietitty ja vaihtoehtoja hahmoteltu, mutta kokonaisuus on niin suuri, ettei siihen ole kunnolla päästy tarttumaan. Ryhdytään nyt kuitenkin edistämään tätä, aluksi pienempänä pilottina, esim. keskittyen vain tiettyyn lajiryhmään (esim. perhoset tai päiväperhoset) ja/tai suppeammilla kriteereillä (esim. pelkkä ajankohta tai esiintymisalue).

Koska Laji.fi:hin tulee havaintoja niin monesta lähteestä ja eri monilla tavoilla, sen pitäisi olla geneerinen ja sopia kaikelle datalle. Tämän takia nykyisen annotointijärjestelmän hyödyntäminen tässä voisi olla hyvä ratkaisu. Muita asioita, joita tässä pitää huomioida:

  • Merkitäänkö validointiin tarttuvat havainnot laadultaan epävarmoiksi, pelkästään tarkistettaviksi, vai tarvitaanko tähän kokonaan uusi merkintä tai laatuluokka?
  • Millä ja kuinka tarkoilla kriteereillä havaintoja validoidaan (tai päästetään validaattoristä läpi): laji, esiintymisaika, alue, kehitysaste, tieto lisääntymisestä, yhdistelmä?
  • Kuka voi poistaa validointimerkinnän: vain asiantuntijat, muutkin ta jopa havainnoija itse?
  • Miten ja kuka tuottaa ja ylläpitää validointikriteerejä?
  • Validoidaanko vain uudet vai myös vanhat havainnot?
  • Jätetäänkö osa datasta validoinnin ulkopuolelle (esim. tietyt viranomaisaineistot)?
  • Miten tieto validointiin tarttuvista havainnoista välitetään havainnoijalle? Annotaatio-ilmoitukset olisi yksi mahdollisuus, paitsi jos myös vanhoja havaintoja validoidaan, jolloin ilmoituksia voisi tulla sadoittain.

Varmaan monta muutakin kysymystä nousee esille matkan varrella.

Pyydän tästä seuraavaksi kommentteja Lajitietokeskuksen havaintotyöryhmältä, jossa myös SPS (tiedoksi @Jari_Kaitila ) on mukana.

Mikko / Lajitietokeskus

1 tykkäys

Havainnon ajankohdan voi merkitä tarkistettavaksi (mikä ei vaikuta siihen millaisena se näkyy), ja asiantuntija-oikeuksilla havainnon voi annotoida virheelliseksi (mikä piilottaa sen oletusarvoisesti.)

Aineistosta on keskusteltu sen vastuutahon (Luomus hyönteis- ja seurantatiimit) kanssa, ja toistaiseksi on päädytty siihen että se pidetään mukana, alimmalle laatutasolle merkittynä. Meillä ei ole ainakaan toistaiseksi mahdollisuuksia piilottaa kokonaisia aineistoja oletusarvoisesti, ja yleisesti datan pitää olla löydettävissä, niihin tarkoituksiin mihin se on riittävän hyvä.

Mikko / Lajitietokeskus

1 tykkäys

Tämä on hyvä tieto.

Perhosten kohdalla esiintymisalue on ehdottomasti akuutein kriteeri, koska esim. kaavoituksissa ja hankkeissa selvitystarvetta arvioidaan Laji.fi:n aineistoon perustuen. Nyt, kun aineisto sisältää virheitä myös uhanalaisissa lajeissa (muut kuin kiireellisesti suojeltavat lajit, joita on ympäristöhallinnon kanssa jumpattu parempaan kuosiin), niin isona riskinä on, että selvityksiä vaaditaan tehtäväksi virheelliseen dataan perustuen. Seuraavaksi asiaa sitten ehkä puidaankin oikeudessa, että kenen kuuluu maksaa “viulut”.

Tämä priorisointi onkin sitten se ainoa helppo rasti prosessissa, kun koko ketju täytyy miettiä alusta loppuun toimivaksi. Jatketaan niistä työryhmässä.

1 tykkäys

Mahtavaa, että asiaa edistetään! Kysymyspatteri on myös hyvin laadittu ja ohjaa työtä varmasti oikeaan suuntaan. Toivotaan, että työryhmä tarttuu tehtävään aktiivisesti. :slight_smile: