Määrityksen kirjaaminen joustavammin - ryhmälajit, työnimet ym. epäviralliset taksonit

Eilen kommentoitavaksi julkaisemamme annotaatiosuunnitelma sisältää ehdotuksen kahdesta uudesta kentästä, joilla voi kirjata epävarmempia ja/tai epävirallisempia määrityksiä. Tämä suunnitelma pohjautuu tällä foorumilla ja ainakin yhdessä tutkimurprojektissa esitettyyn tarpeeseen kirjata määrityksiä joustavammin kuin mitä taksonomisen tietokannan tarjoamat taksonit mahdollistavat.

Koska annotaatiosuunnitelma on varsin tekninen, kuvaan tässä miten kentät toimisivat käyttäjän näkökulmasta. Jos kentät otetaan käyttöön tällaisenaan, ne tulisivat käyttöön Vihkoon ja annotaatiopalveluun nykyisten määritykseen liittyvien kenttien rinnalle.

TaxonGroup / Ryhmälaji

Valintaruutu (checkbox), johon voi laittaa ruksin, jos havaintoa ei ole määritetty lajilleen, vaan toisiaan suuresti muistuttavaan lajiryhmään eli ns. ryhmälajiin (tunnetaan ainakin myös nimellä coll, group ja ryhmä).

  • Jos ko. ryhmälaji on lisätty taksonitietokantaan, linkitetään havainto saman tien siihen.
  • Jos ryhmälajia ei ole lisätty taksonitietokantaan, linkitetään havainto sukuun.
  • Jos ryhmälaji lisätään taksonitietokantaan myöhemmin, muutetaan tällöin havainto linkitys osoittamaan lisättyyn ryhmälajiin automaattisesti.

TaxonSpecifier / Taksonin tarkenne

Vapaatekstikenttä, johon voi lisätä vapaamuotoisen virallista taksonia tarkemman nimen.

Tätä voi käyttää erilaisten (usein lajia alempien) taksonien kirjaamiseen, esim. variaatioille, värimuodoille, vielä kuvaamattoomien lajien työnimille jne. Vihko kannustaa käyttämään tietokannassa jo olevia “Taksonin tarkenne” -nimiä (jotta kentän käyttö ei menisi liian villiksi), mutta sallii muidenkin nimien käytön (jotta säilyttää joustavuuden eri tarkoituksiin). Näin tieto tarkemmasta nimestä säilyy myöhemmin käytettäväksi ja haettavaksi, mutta havainto voidaan kuitenkin linkittää nykyiseen taksonomiaan.

Esimerkki

Kuviteltu esimerkki, jossa kirjataan havainto Bombus imaginatium -lajiryhmän vaaleasta värimuodosta:

  • Taksoni: Bombus imaginatum
  • Ryhmälaji: kyllä (eli checkbox on valittu)
  • Taksonin tarkenne: alba

Tällöin taksoniksi kirjautuisi Bombus sp., jos lajiryhmää ei ole taksonitietokannassa, mutta koko nimenä voidaan tarvittaessa / päätettäessä näyttää “Bombus imaginatum -group alba”.


PS. Kun Vihkoon lisätään uusia kenttiä, kasvaa eritysesti Retkilomakkeesta koko ajan monimutkaisempi. Jatkossa Vihkoon tehdään useita erilaisia tallennuslomakkeita erilaisille käyttäjille. Nykyinen Retkilomake muotoutuu edistyneelle käyttäjälle soveltuvaksi. Aloittelevalle käyttäjälle tarjotaan sitten yksinkertaisempia lomakkeita, joista mobiilikäyttöön suunniteltu lomake on jo ohjelmoitavana.

Mikko / Lajitietokeskus

Näyttää jotakuinkin järkevältä.