Laji.fi | Tietoja foorumista | Käyttöehdot | Yksityisyys | Keskustelusuosituksia

LAJI.FI-foorumi

Uusi annotointi- ja laadunvalvontasuunnitelma kommentoitavana

Laji.fi -portaaliin annotaatio- ja laatuluokitusjärjestelmästä ollaan suunnittelemassa uutta paranneltua versiota. Asiaan liittyviä toiveita on esitetty myös täällä foorumilla, ja suunnitelma esittää miten niihin vastataan.

Uusi versio suunnitelmasta on nähtävänä ja kommentoitavana täällä:

Tiedoston alussa esitetään yhteenveto järjestelmän perusperiaatteista, jonka jälkeen ne kuvataan tarkemmin ja teknisemmin. Käyttöliittymää ei tässä dokumentissa vielä juurikaan kuvata, se suunnitellaan tarkemmin kun perusperiaatteista on ensin päätetty.

Suunnitelmassa esitetään myös kahden uuden kentän lisäämisestä sekä Vihkoon että annotaatioihin, mahdollistamaan nykyistä joustavamman tavan kirjata epävirallisia määrityksiä (mm. lajiryhmiä tai vielä kuvaamattomia lajeja).

Kommentteja voi kirjata
a) Suoraan em. dokumenttiin (jolloin on täsmällistä mitä asiaa kommentti koskee)
b) Tänne foorumille (jos asiasta haluaa keskustella julkisena)
c) Minulle osoitteeseen mikko.heikkinen(ät)helsinki.fi (yksitysenä pidettävät kommentit).


Annotointi ja siihen liittyvät toiveet ovat monimutkaisia, ja eri käyttäjillä on erilaisia tarpeita, joten kokonaisuudesta voisi helposti muodostua monimutkainen ja vaikeasti ymmärrettävä. Siksi koetamme pitää koko järjestelmän mahdollisimman yksinkertaisena, ja otamme toteutuksessa vielä vahvasti huomioon myös sen mikä on teknisesti riittävän yksinkertaista ja nopeaa tehdä. Järjestelmää tullaan joka tapauksessa parantamaan ajan mittaan kertyvien kokemusten perusteella.

Kommentteja kerätään erikseen myös Lajitietokeskuksen havaintotyöryhmältä, jossa on edustajia mm. lajityörymistä, ympäristöhallinnosta ja perhostutkijain seurasta.

Mikko / Lajitietokeskus

2 tykkäystä

Tähän annotaatiosuunnitelmaan on toistaiseksi tullut kommentteja kahdelta henkilöltä. Toivomme saavamme mahdolliset kommentit viikonlopun aikana. Toteutus alkaa pian!

Saadut kommentit koskevat yksityskohtia jotka ovat pääpiirteissään toteutettavissa em. suunnitelman mukaisina, mm. tarpeesta voida kirjata havaintoihin monipuolisia laatumerkintöjä, ja siitä miten annotointi viestitään käyttäjille niin että se aiheuttaisi mahdollisimman vähän negatiivisia reaktioita.